admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/01/15 10:55 #19592

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 146
 • Otrzymane podziękowania: 36
Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?

"
Ustawa o Drogach publicznych art. 34Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0.75, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 metry."

Czy po uchyleniu art. 34 ustawy można gdzieś znaleźć odpowiedź na to pytanie np. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych". Bo mi niestety się nie udało.  ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/01/15 18:27 #19607

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 119
 • Otrzymane podziękowania: 76

Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?

"
Ustawa o Drogach publicznych art. 34Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0.75, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 metry."

Czy po uchyleniu art. 34 ustawy można gdzieś znaleźć odpowiedź na to pytanie np. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych". Bo mi niestety się nie udało.  ?
 
Myślę, że odpowiedzią jest teraz art. 34a. To znaczy, że nie ma już konkretnych odległości dla granicy pasa drogowego.

Art. 34a. Rozmiar pasa drogowego wynika z rozmiaru terenu niezbędnego do usytuowania drogi uwzględniającego konieczność zapewnienia widoczności lub stanowiącego rezerwę w celu zmiany jej parametrów użytkowych lub technicznych.
Za tę wiadomość podziękował(a): latajacekolano

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/01/26 15:36 #19705

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 146
 • Otrzymane podziękowania: 36

W rozporządzeniu BDOT500 budynek w budowie nie ma KŚT, a według schematu GML budynek w budowie ma obowiązkowy atrybut "rodzaj budynku KŚT" i każdy wykonawca programu tak zrobił i bądź tu mądry....
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/02/13 23:33 #20119

 • Geobet
 • Geobet Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Pytanie uzupełniające. Rzędna przepustu która powinna byc pokazana. Przepływ , oś czy góra przepustu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/02/27 19:29 #20264

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 119
 • Otrzymane podziękowania: 76

Pytanie uzupełniające. Rzędna przepustu która powinna byc pokazana. Przepływ , oś czy góra przepustu.
Co to za pytanie? To geodeta albo projektant/inwestor decyduje, co jest potrzebne. Nie ma wymogu pomiaru rzędnej przepustu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
§ 5. Z każdym obiektem bazy BDOT500 mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych o

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 32. 1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/02/28 20:28 #20278

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 146
 • Otrzymane podziękowania: 36
To jak to jest z tym przepustem, bo już zgłupiałem, na forum najczęściej pojawia się odpowiedź, że traktujemy to jako I oraz II szczegół grupy dokładnościowej przy pomiarze oraz rzędną jako rzecz dodatkową na zlecenie uczestników procesu budowlanego? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/03/01 23:16 #20288

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 119
 • Otrzymane podziękowania: 76

To jak to jest z tym przepustem, bo już zgłupiałem, na forum najczęściej pojawia się odpowiedź, że traktujemy to jako I oraz II szczegół grupy dokładnościowej przy pomiarze oraz rzędną jako rzecz dodatkową na zlecenie uczestników procesu budowlanego? 
Większość przepustów, które mierzy się na co dzień należy do I grupy szczegółów dokładnościowych. Żeby zaliczyć coś do I grupy, musi być spełniony warunek z paragrafu 6 standardów: zachowanie długookresowej niezmienności kształtu i położenia. Dalej mamy słowo "w szczególności", czyli wskazanie tego, co przede wszystkim należy do tej grupy dokładnościowej, po spełnieniu tego warunku.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa – szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne,
c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;


Dla ciekawostki podaje przepis z Dz.U.2016.0.283 t.j. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

1. Definicję zakresową (wyliczającą elementy składowe zakresu) formułuje się w jednym przepisie prawnym i obejmuje się nią cały zakres definiowanego pojęcia.
3. Jeżeli nie jest możliwe sformułowanie definicji, o której mowa w ust. 1 lub 2, można objaśnić znaczenie danego określenia przez przykładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując przykładowy charakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotem: „w szczególności”.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Askell.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/03/02 00:12 #20290

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 146
 • Otrzymane podziękowania: 36

To jak to jest z tym przepustem, bo już zgłupiałem, na forum najczęściej pojawia się odpowiedź, że traktujemy to jako I oraz II szczegół grupy dokładnościowej przy pomiarze oraz rzędną jako rzecz dodatkową na zlecenie uczestników procesu budowlanego? 
Większość przepustów, które mierzy się na co dzień należy do I grupy szczegółów dokładnościowych. Żeby zaliczyć coś do I grupy, musi być spełniony warunek z paragrafu 6 standardów: zachowanie długookresowej niezmienności kształtu i położenia. Dalej mamy słowo "w szczególności", czyli wskazanie tego, co przede wszystkim należy do tej grupy dokładnościowej, po spełnieniu tego warunku.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa – szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne,
c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;


Dla ciekawostki podaje przepis z Dz.U.2016.0.283 t.j. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

1. Definicję zakresową (wyliczającą elementy składowe zakresu) formułuje się w jednym przepisie prawnym i obejmuje się nią cały zakres definiowanego pojęcia.
3. Jeżeli nie jest możliwe sformułowanie definicji, o której mowa w ust. 1 lub 2, można objaśnić znaczenie danego określenia przez przykładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując przykładowy charakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotem: „w szczególności”.

 
Widziałem też interpretacje o tym, że przepust może być całkowicie przysypany i wtedy jest traktowany jako szczegół II grupy

np.
uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...es-1?start=195#18608

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/03/02 11:54 #20292

 • Magdzia
 • Magdzia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 24
 • Otrzymane podziękowania: 23


Dla mnie to szczegół I grupy.
Może nie brnijmy za daleko z analizą, bo w pytaniu konkretnie jest mowa o przepuście, nie ma podanych więcej informacji, a przecież charakterystyczną cechą przepustu jest to, że ma  wlot i wylot, służy do przeprowadzenia przeszkody przez drogową budowlę ziemną (czytając choćby rozporz.  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).


 
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/07/27 08:39 #21168

 • niv0815
 • niv0815 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 1
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i załącznikiem jest tam taka treść klauzuli:
2) w postaci nieelektronicznej:
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego
Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2023/07/28 13:04 #21171

 • niv0815
 • niv0815 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 1
wygląda że jest ok,

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.080 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się