admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
22
egzaminów w bazie
Zakres 5
64
wszystkich pytań opisowych
Zakres 5
24
opracowanych pytań opisowych
Zakres 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.00 Liczba opinii: 3

Zakres 5

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. projektowanie, zakładanie i pomiar szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych lub dowiązanych do nich osnów realizacyjnych w obiekcie scaleniowym – minimum 1 opracowanie geodezyjne;
  2. rozgraniczenie, wznawianie znaków granicznych bądź inne formy ustalania granic – minimum 2 prace geodezyjne;
  3. udział w scalaniu i wymianie gruntów rolnych lub leśnych, a w szczególności wykonywanie szacunku porównawczego gruntów, projektowanie rozmieszczania działek, sporządzanie dokumentacji z realizowanych prac – minimum 2 obiekty na różnych etapach scalenia i 1 obiekt przy wymianie gruntów;
  4. sporządzanie dokumentacji scaleniowej lub wymiany gruntów – minimum 1 obiekt ze scaleń gruntów i 1 obiekt z wymiany gruntów.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się