admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.

Uprawnienia zawodowe nadaje się obecnie w następujących zakresach:

 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. Geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. Redakcja map;
 7. Fotogrametria i teledetekcja.

 Po raz pierwszy uprawnienia geodezyjne zostały określone  w rozporządzeniu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej. W 1989 r., tym razem w randze ustawy nastąpiła, znaczna korekta zakresów. Zakresy te, oprócz zakresu 2, przetrwały po dziś dzień. Zakres 2 został zmieniony w 1991 r. na mocy ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Art. 17.3.a)

 

W związku z tym można spotkać się z następującymi zakresami uprawnień w geodezji i kartografii:

 • 841 - pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników;
 • 842 - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • 843 - geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • 844 - geodezyjna obsługa inwestycji;
 • 845 - geodezyjne urządzania rolne i leśne;
 • 846 - szacowanie nieruchomości gruntowych;
 • 847 - fotogrametria naziemna;
 • 891 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • 892 - rozgraniczanie, podziały i szacownie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • 893 - geodezyjne pomiary podstawowe;
 • 894 - geodezyjna obsługa inwestycji;
 • 895 - geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych;
 • 896 - redakcja map;
 • 897 - fotogrametria i teledetekcja;
 • 912 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

 

Wyszukiwanie w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe

Podaj numer uprawnień lub nazwisko geodety, którego chcesz sprawdzić.

Uwaga: Zgodnie z Art. 54g ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

 

 

Log in to comment