BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

pomiar wysokościowy komin rozgraniczenie użytkowanie wieczyste odwołanie ANR most wyrównanie przyjęcie granic służebność linia pomiarowa sieć modularna uwłaszczenie inwentaryzacja BDOT wezwanie ugoda graniczna generalizacja służebność osobista punkt graniczny posiadanie tolerancja ustalenie granic układ współrzędnych prawo rzeczowe stabilizacja mapa co celów prawnych niwelacja posiadacz samoistny numeracja porządkowa hipoteka plan miejscowy użytki gruntowe służebność przesyłu zasiedzenie teren zamknięty sieć uzbrojenia terenu wywiad terenowy wywłaszczenie działka osnowa budowlano-montażowa połączenie i podział jednostka ewidencyjna mapa do celów projektowych postanowienie zawiadomienie własność trwały zarząd tyczenie podział nieruchomości geodezyjne opracowanie projektu pomiar sytuacyjno-wysokościowy opłata planistyczna ochrona znaków osnowa geodezyjna pomiar przemieszczeń i odkształceń geodezyjna obsługa inwestycji grupy rejestrowe księga wieczysta osnowa pomiarowa projekt budowlany strona SIT odszkodowanie klasyfikacja gruntów szkic polowy obręb ewidencyjny mapa ewidencyjna pomiar GPS osnowa realizacyjna komunalizacja dziennik budowy wykaz synchronizacyjny szkic tyczenia ciąg niwelacyjny posiadacz zależny znak graniczny nieruchomość prawo wodne lokal pozwolenie na budowę służebność gruntowa budowa drogi protokół dokładność zażalenie prawa związane decyzja administracyjna akt własności ziemi ewidencja gruntów i budynków zasób nieruchomości akt ugody droga konieczna opłata adiacencka droga publiczna linia brzegu układ wysokościowy scalenie i podział suwnica spór graniczny mapa zasadnicza szkic dokumentacyjny szkic graniczny wznowienie
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się