BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

służebność gruntowa akt własności ziemi strona punkt graniczny hipoteka tolerancja spór graniczny teren zamknięty służebność osobista ANR ustalenie granic inwentaryzacja lokal służebność pomiar GPS działka obręb ewidencyjny dziennik budowy przyjęcie granic posiadacz samoistny zażalenie własność znak graniczny osnowa budowlano-montażowa jednostka ewidencyjna odwołanie droga publiczna zasiedzenie komin ewidencja gruntów i budynków połączenie i podział suwnica podział nieruchomości uwłaszczenie prawa związane stabilizacja dokładność zasób nieruchomości szkic dokumentacyjny rozgraniczenie linia brzegu grupy rejestrowe prawo wodne linia pomiarowa postanowienie akt ugody mapa do celów projektowych generalizacja posiadanie wywłaszczenie wezwanie zawiadomienie szkic polowy decyzja administracyjna komunalizacja protokół sieć modularna służebność przesyłu plan miejscowy opłata adiacencka SIT posiadacz zależny wyrównanie użytki gruntowe osnowa geodezyjna geodezyjne opracowanie projektu budowa drogi mapa ewidencyjna klasyfikacja gruntów pomiar wysokościowy szkic graniczny sieć uzbrojenia terenu nieruchomość BDOT projekt budowlany geodezyjna obsługa inwestycji ciąg niwelacyjny tyczenie mapa zasadnicza pozwolenie na budowę szkic tyczenia niwelacja most układ wysokościowy wykaz synchronizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy odszkodowanie użytkowanie wieczyste droga konieczna osnowa realizacyjna opłata planistyczna pomiar przemieszczeń i odkształceń scalenie i podział mapa co celów prawnych księga wieczysta prawo rzeczowe osnowa pomiarowa ochrona znaków numeracja porządkowa wywiad terenowy układ współrzędnych ugoda graniczna wznowienie trwały zarząd
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się