BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

BDOT ANR sieć modularna postanowienie scalenie i podział mapa ewidencyjna pomiar GPS uwłaszczenie obręb ewidencyjny droga publiczna wykaz synchronizacyjny działka geodezyjna obsługa inwestycji akt własności ziemi strona sieć uzbrojenia terenu geodezyjne opracowanie projektu linia pomiarowa pomiar przemieszczeń i odkształceń tolerancja suwnica służebność akt ugody wznowienie pomiar wysokościowy opłata adiacencka jednostka ewidencyjna opłata planistyczna wywiad terenowy posiadacz zależny ochrona znaków własność odszkodowanie most mapa do celów projektowych inwentaryzacja numeracja porządkowa zawiadomienie generalizacja ugoda graniczna prawo wodne budowa drogi wezwanie szkic polowy nieruchomość hipoteka osnowa pomiarowa odwołanie znak graniczny stabilizacja projekt budowlany zasób nieruchomości połączenie i podział szkic tyczenia ciąg niwelacyjny droga konieczna teren zamknięty mapa zasadnicza układ współrzędnych posiadanie linia brzegu plan miejscowy osnowa realizacyjna spór graniczny protokół użytki gruntowe służebność przesyłu szkic graniczny pozwolenie na budowę układ wysokościowy zażalenie użytkowanie wieczyste wyrównanie prawo rzeczowe ustalenie granic zasiedzenie posiadacz samoistny komin punkt graniczny osnowa geodezyjna pomiar sytuacyjno-wysokościowy grupy rejestrowe osnowa budowlano-montażowa prawa związane lokal trwały zarząd niwelacja przyjęcie granic decyzja administracyjna klasyfikacja gruntów dziennik budowy rozgraniczenie dokładność służebność gruntowa tyczenie szkic dokumentacyjny mapa co celów prawnych służebność osobista księga wieczysta komunalizacja wywłaszczenie SIT ewidencja gruntów i budynków podział nieruchomości
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się