BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

układ współrzędnych lokal układ wysokościowy rozgraniczenie połączenie i podział wywłaszczenie akt ugody szkic tyczenia teren zamknięty jednostka ewidencyjna most zasób nieruchomości wykaz synchronizacyjny prawo rzeczowe scalenie i podział pomiar wysokościowy numeracja porządkowa obręb ewidencyjny szkic dokumentacyjny zasiedzenie wezwanie służebność gruntowa mapa do celów projektowych ciąg niwelacyjny projekt budowlany geodezyjna obsługa inwestycji prawo wodne mapa ewidencyjna posiadacz zależny sieć uzbrojenia terenu inwentaryzacja SIT dziennik budowy tolerancja tyczenie prawa związane spór graniczny akt własności ziemi budowa drogi osnowa geodezyjna posiadacz samoistny strona suwnica służebność dokładność ochrona znaków komunalizacja trwały zarząd ewidencja gruntów i budynków osnowa pomiarowa pomiar przemieszczeń i odkształceń mapa co celów prawnych opłata planistyczna użytki gruntowe własność protokół ANR osnowa realizacyjna ugoda graniczna przyjęcie granic osnowa budowlano-montażowa zażalenie księga wieczysta nieruchomość geodezyjne opracowanie projektu komin punkt graniczny wznowienie mapa zasadnicza postanowienie droga konieczna odwołanie droga publiczna odszkodowanie stabilizacja działka wywiad terenowy służebność osobista opłata adiacencka znak graniczny klasyfikacja gruntów szkic graniczny generalizacja podział nieruchomości użytkowanie wieczyste pozwolenie na budowę plan miejscowy linia pomiarowa pomiar sytuacyjno-wysokościowy posiadanie grupy rejestrowe BDOT niwelacja wyrównanie służebność przesyłu sieć modularna linia brzegu ustalenie granic szkic polowy pomiar GPS uwłaszczenie hipoteka decyzja administracyjna zawiadomienie
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się