Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

stabilizacja linia pomiarowa wyrównanie ciąg niwelacyjny służebność generalizacja geodezyjna obsługa inwestycji służebność osobista droga konieczna szkic polowy wywiad terenowy księga wieczysta trwały zarząd komin lokal linia brzegu hipoteka postanowienie komunalizacja szkic graniczny zasób nieruchomości zawiadomienie połączenie i podział mapa co celów prawnych znak graniczny odwołanie BDOT strona protokół osnowa pomiarowa dziennik budowy zażalenie ANR szkic dokumentacyjny budowa drogi mapa do celów projektowych użytki gruntowe pomiar przemieszczeń i odkształceń posiadacz zależny służebność gruntowa wezwanie nieruchomość most opłata planistyczna układ współrzędnych decyzja administracyjna odszkodowanie osnowa geodezyjna prawo rzeczowe rozgraniczenie posiadacz samoistny użytkowanie wieczyste prawa związane teren zamknięty wywłaszczenie pomiar wysokościowy klasyfikacja gruntów ewidencja gruntów i budynków mapa zasadnicza wznowienie ugoda graniczna pozwolenie na budowę dokładność uwłaszczenie sieć uzbrojenia terenu posiadanie plan miejscowy wykaz synchronizacyjny służebność przesyłu akt własności ziemi scalenie i podział podział nieruchomości osnowa budowlano-montażowa akt ugody ochrona znaków punkt graniczny tolerancja własność droga publiczna przyjęcie granic geodezyjne opracowanie projektu zasiedzenie ustalenie granic szkic tyczenia inwentaryzacja SIT sieć modularna prawo wodne spór graniczny pomiar sytuacyjno-wysokościowy grupy rejestrowe działka niwelacja suwnica numeracja porządkowa opłata adiacencka jednostka ewidencyjna układ wysokościowy osnowa realizacyjna mapa ewidencyjna tyczenie pomiar GPS obręb ewidencyjny projekt budowlany
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się