admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Chcesz wiedzieć ile osób ma uprawnienia geodezyjne i jakie są najpopularniejsze zakresy uprawnień. Obejrzyj wykresy załączone do artykułu.

Zakres
1984 1989
1 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowywanie ich wyników Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
2 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3 Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne Geodezyjne pomiary podstawowe
4 Geodezyjna obsługa inwestycji Geodezyjna obsługa inwestycji
5 Geodezyjne urządzenia rolne i leśne Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
6 Szacowanie nieruchomości gruntowych Redakcja map
7 Fotogrametria naziemna Fotogrametria i teledetekcja

 

Statystyki uprawnień geodezyjnych w latach 1989 - 2014.

Poniższy wykres obrazuje sumaryczną liczbę osób, którym nadano uprawnienia zawodowe w konkretnym roku. Brak danych dla 1989 r. to nie błąd. W tym roku nikt nie zdobył uprawnień zawodowych.

 

 

Wykres podobny do tego powyżej. Obrazuje sumaryczną liczbę osób, którym nadano uprawnienia zawodowe w konkretnym roku z rozbiciem na poszczególne zakresy.

 

 

Ostatni wykres z lat 1989 - 2014, pokazuje liczbę osób posiadających uprawnienia zawodowe z poszczególnych zakresów. Najpopularniejszym zakresem jest zakres 1 oraz 2, a najmniej popularnym zakres 3, który posiada jedynie 77 osób.

Statystyki uprawnień geodezyjnych w latach 1984 - 1988.

Poniższy wykres obrazuje sumaryczną liczbę osób, którym nadano uprawnienia zawodowe w konkretnym roku. Tylko w ciągu lat 1984 - 1989 uprawnienia uzyskało prawie 15000 osób! Dla porównania w latach 1989 - 2014, czyli przez 25 lat, uprawnienia uzyskało prawie 25500. Warto tutaj dodać, że w latach 1984 - 1989 uprawnienia zawodowe przyznawano "hurtem", tzn., jak można sprawdzić w bazie danych GUGiK, jedna osoba posiada bardzo często prawie wszystkie zakresy uprawnień. Obecnie jest to rzadko spotykane. Stąd więc wynika ta dysproporcja.

 

 

Wykres obrazuje sumaryczną liczbę osób, którym nadano uprawnienia zawodowe w konkretnym roku z rozbiciem na poszczególne zakresy. Proszę nie zmylić się tak dużym udziałem zakresu 3, gdyż zakres 3 w roku 1984 to Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, tożsamy dzisiaj z zakresem 1.

 

 

Ostatni wykres, pokazuje liczbę osób posiadających uprawnienia zawodowe z poszczególnych zakresów.

 

Log in to comment