admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Egzamin testowy - część ogólna egzaminu pisemnego

Egzamin pisemny na uprawnienia geodezyjne obejmuje między innymi część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone cztery odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna.

Czas trwania tej części egzaminu wynosi 1 godzinę.

Wynik pozytywny w części ogólnej egzaminu pisemnego daje uzyskanie co najmniej 41 punktów.

Przydatne informacje

W serwisie mamy 258 interaktywne testy zgrupowane w 13 kategoriach. Mamy zarówno testy wielokrotnego jak i jednokrotnego wyboru. Do każdego z pytań testowych dołączona jest podstawa prawna poprawnej odpowiedzi. Dzięki temu szybko przygotujesz się do egzaminu.

Aby rozwiązywać testy musisz być ZALOGOWANY. Jeżeli nie masz jeszcze konta ZAREJESTRUJ SIĘ

Zanim założysz konto możesz przetestować działanie interaktywnych testów prezentowanych na stronie rozwiązując PRZYKŁADOWY TEST.

Log in to comment

chart-35773 640

W menu TESTY opublikowano Statystyki. Dostęp do nich mają jedynie użytkownicy, którzy wpłacili darowiznę na rzecz serwisu uprawnienia-geodezyjne.pl.

W statystykach znajdziemy:

 1. Podsumowanie testu - na które skaładają się informacje o:
  1. osobach które ukończyły test;
  2. osobach które zaliczyły test;
  3. maksymalny wynik jaki można aktualnie uzyskać;
  4. maksymalny wynik użytkownika;
  5. minimalny wynik użytkownika;
  6. średni wynik użytkownika.
 2. Log in to comment

Dwa najczęściej (10 razy) padające pytania to:

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi następujące informacje:

 • a. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT,
 • b. rodzaj miejscowości,
 • c. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona,
 • d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona.

 

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej obejmuje następujące informacje:

 • a. wykaz dostępnych usług danych przestrzennych,
 • b. nazwę zbioru danych przestrzennych,
 • c. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
 • d. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych.

 

Najczęściej pojawiają się pytania z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - 267 (prawie 32% ogólnej liczby pytań). Dogłębna znajomość tej ustawy to niezbędne minimum. Na drugim miejscu plasują się rozporządzenia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 88 pytań, a na trzecim ustawa Kodeks postępowania administracyjnego - 87 pytań.

O dziwo z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie ma ani jednego pytania.

 

 

 

Tab. 1

Lp.Akt prawnyLiczba pytań
1 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 267
2 Pozostałe akty prawne  146
3 Rozporządzenia w sprawie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 88
4 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego 87
5 Ustawa Kodeks cywilny 56
6 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 45
7 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 39
8 Rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 25
9 Konstytucja RP 24
10 Ustawa o ochronie informacji niejawnych 23
11 Rozporządzenia w sprawie terenów zamkniętych 22
12 Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 19
Log in to comment

W artykule przeanalizowano i przedstawiono wyniki opublikowanych przez GUGiK przykładowych testów egzaminacyjnych jednokrotnego wyboru. Wśród opublikowanych 1560 pytań jedynie 613 jest unikalnych. Dwa najczęściej (12 razy) padające pytania to:

W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku:

 • a) Dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
 • b) Sprostowania pochylonego znaku naziemnego,
 • c) Ustawienia znaku naziemnego nad podcentrem po wykonaniu obserwacji nawiązania na centr znaku podziemnego,
 • d) Po oczyszczeniu i oznaczeniu zatartego centru znaku naziemnego.

Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:

!!! U W A G A    N O W O Ś Ć !!!

Dostępne są już testy wielokrotnego wyboru z 2018 r. Zarejestruj się już dziś i sprawdź swoją wiedzę.

!!! U W A G A    N O W O Ś Ć !!!

 

Z myślą o osobach przystępujących do egzaminu na uprawnienia geodezyjne przygotowaliśmy szeroką ofertę interaktywnych testów do rozwiązywania. Na chwilę obecną w bazie posiadamy prawie 8000 pytań testowych. W tym posiadamy najnowsze pytania opublikowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Do prawie wszystkich pytań dołączona jest podstawa prawna prawidłowej odpowiedzi.

Mamy również testy z egzaminów archiwalnych oraz testy pogrupowane według poszczególnych aktów prawnych. Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę? Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się jako pierwszy o naszych aktualnościach i planach! Newsletter jest bezpłatny i możesz zrezygnować z niego w każdej chwili.

 

Z nami zdasz z pewnością!!!

Log in to comment

Ranking użytkowników

Kto rozwiązał najwięcej testów?

 1. maglet - 975
 2. dominik_s69 - 835
 3. elakoma - 748
 4. L2GEO1 - 717
 5. maruda87 - 673