admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia?... 2023/03/13 09:29 #22439

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 616
 • Otrzymane podziękowania: 374
Art. 14. Tryb uchwalenia uchwały o przystąpieniu do...

Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia? Kto je tworzy? Proszę krótko scharakteryzować te dokumenty. Jak mogą być wykorzystane te dokumenty w opracowaniach geodezyjnych?

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zakres oraz decyzja o warunkach zabudowy
1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
1a. W odniesieniu do obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1718).
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.
4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia?... 2024/03/11 09:00 #22440

 • JoannaK
 • JoannaK Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 2
Czy w związku z uchyleniem art. 9 Ustawy o MPZP nie powinna pojawić się w odpowiedzi na to pytanie informacja o sporządzaniu przez gminy ,,planu ogólnego" opisanego w art. 13a-13m?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.047 s.