admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy). 2023/03/12 22:25 #20543

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 589
 • Otrzymane podziękowania: 365
Dokładność
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z...

Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy, identyfikacja punktów narożnych).

 

Osnowa

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego, osnowy te uzupełnia się punktami osnów pomiarowych (§ 4).

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy). 2023/03/28 21:51 #20544

 • Lukasz_Sz
 • Lukasz_Sz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
czy nie powinno być coś odnośnie danych ewid. dot budynku z rozp EGiB? (par. 18)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy). 2024/02/06 20:29 #22086

 • Agataluk
 • Agataluk Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Zaktualizowane rozporządzenie ze standardów:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju 9.08.2022r w sprawie standardów
§ 3
1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18.
§ 5
1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
2. W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego, osnowy te uzupełnia się punktami dowiązanej osnowy pomiarowej.
3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą inwestycji budowlanych może być stosowana osnowa realizacyjna dostosowana, pod względem konstrukcji geometrycznej oraz dokładności położenia jej punktów, do charakteru inwestycji oraz wymagań określonych w dokumentacji budowy.


§ 6.
Ze względu na wymagania dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa – szczegół terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, a w szczególności;
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne;c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;

§ 36. Operat techniczny zawiera :
9) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania.

§ 39. Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie obiektów objętych zgłoszonymi pracami geodezyjnymi zawiera informacje dotyczące istniejących lub projektowanych działek ewidencyjnych i ich punktów granicznych, budynków, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, w postaci:
1) szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie:
c) budynków;
2) wykazów współrzędnych punktów granicznych;
3)wykazu zmian danych ewidencyjnych.

§ 41. 3.
Pola powierzchni zabudowy budynków przewidzianych do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oblicza się na podstawie numerycznego opisu konturu tych budynków i podaje w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do 1 m2.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.167 s.