admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2022/03/15 09:25 #18019

 • UGMC
 • UGMC Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15
Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. DO jakiej kategorii i klasy obiektów budowlanych go zaliczamy? Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej

.Rozporządzenie BDOT
Przepust; Geometria: linia łamana, poligonZałącznik nr 1. Obiekty bazy bdot5004:  NAZWA KATEGORII OBIEKtu KOMUNIKACJA, KOD OTK, KOD OBIEKTU OTKZ

2. W przypadku ust1 dla danego obiektu dopuszcza się wiecej niż jeden rodzaj geometrii należy zastosowac geometrie odpowiadająca charakterowi obiektu3. W przypadku gdy zgodnie z ust 1 dla danego obiektu dopuszcza się reprezentacja geometryczna obiektu za pomocą punktu lub poligonu reprezentacje punktowa stosuje się jeżeli srednica obiektu lub jego wymiary podłużny i poprzeczny sa mniejsze niż 0,75m lub równe 0,75m w przypadku wiekszych obiektów stosuje się reprezentacje za pomoca poligonu

.Rozporządzenie STANDARDY

§ 15 przedmiotem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wyoskosciowych sa szczegóły terenowe w szczególności stanowiące treśc mapy zasadniczej.§16 Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego węglem punktow osnowy poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:1) 0,10m  - w przypadku szczegółów terenowych I grupy;2) 0,30m3) 0,50m

§ 18.1Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółów terenego których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego ustalonej przez daw sąsiednie pomierzone punkty nie przekraczają:1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0.10 m2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy 0.30 m3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50m2. przepisu ustęp 1 nie stosuje się w przypadku gdy punkty szczegółów terenowych określają jednoznacznie przebieg działki ewidencyjnej3. przy określaniu zasięgów konturów klasyfikacyjnych kontury o powierzchni mniejszej niż 0,10ha włącza się do konturu przyległego.

§19.1 przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety4. pikietami mogą być punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę w tym  charakterystyczne punkty naturalnych lub szcztucznych form terenu.Moim zdaniem przepust nie podlega pomiarowy wysokościowemu. Czy moze sie myle?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez UGMC.

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2022/03/26 15:57 #18208

 • ed_edyyy
 • ed_edyyy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 3
Nie, przepust nie podlega pomiarowi wysokościowemu.

Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej.

Na tą część pytania odpowiedziałbym zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozp. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Ogólne standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej 
1. Znaki umowne stosowane do tworzenia mapy zasadniczej zostały zdefiniowane dla skali 1 : 500. 
2. Do pozostałych skal stosowanych do tworzenia mapy zasadniczej wykorzystuje się znaki umowne pomniejszone o 25%, o ile obiekty stanowią treść mapy w tej skali. 
3. Przy pomniejszaniu znaków umownych zachowuje się grubość linii tych znaków, z wyjątkiem linii o grubości 0,5 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,35 mm, oraz linii o grubości 0,35 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,25 mm. 
4. Do wszystkich opisów stosowanych na mapie zasadniczej, bez względu na skalę, stosuje się proporcjonalną czcionkę wektorową bezszeryfową. 
5. Opisy przewodów uzbrojenia terenu są tworzone według opisanego poniżej schematu:  
1) oznaczenie rodzaju sieci uzbrojenia terenu; 
2) oznaczenie typu sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem typu „inny” dla przewodu telekomunikacyjnego;  
3) oznaczenie źródła danych o położeniu, pomijając oznaczenie „O”; 
4) oznaczenie średnicy przewodu lub wymiaru pionowego i poprzecznego przewodu oddzielonego znakiem „/”; 
5) w przypadku gdy przewód jest nieczynny – oznaczenie „niecz.” poprzedzone myślnikiem. 
6. Do nadziemnych przewodów telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie stosuje się opisu, o którym mowa w ust. 5. 
7. Przewody napowietrzne prezentuje się, zachowując ich ciągłość przy przejściu przez słupy. 
8. Opis przewodu przesłania jego reprezentację kartograficzną. 
9. W przypadku obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) mających status „projektowany” prezentacja graficzna jest realizowana w następujący sposób: 
1) w przypadku przewodów – linią przerywaną 3 mm na 1 mm w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety „proj.” i oznaczeniem rodzaju sieci; 
2) w przypadku urządzeń – linią ciągłą w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety „proj.” i oznaczeniem rodzaju sieci.
10. Wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prezentuje się w kolorze danej sieci uzbrojenia terenu tekstem o wysokości 1,5 mm. 
11. W przypadku obiektów liniowych prezentowanych za pomocą znaku niesymetrycznego element znaku umieszcza się po prawej stronie linii. 
12. Kolejność prezentacji obiektów na mapie zasadniczej przedstawia poniższa tabela. 
1 Osnowy 1 
2 Granice administracyjne 2 
3 Jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne i punkty graniczne 3 
4 Budynki oraz związane z nimi obiekty budowlane, budowle, ogrodzenia, obiekty związane z komunikacją 4 
5 Elementy uzbrojenia terenu 5 
6 Obiekty sportu i rekreacji oraz zagospodarowania terenu 6 
7 Kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, wody, rzeźba terenu 7 
13. W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia treści mapy zasadniczej przyjmuje się, że pozostałe obiekty mapy są przesłonięte przez symbole.
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2022/03/29 17:42 #18229

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
Przepust jest szczegółem I grupy –(obiekty budowlane I urządzenia budowlane, w tym sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru) lub II grupa w przypadku zakrytych obiektów budowlanych I urządzeń budowlanych
Z punktu widzenia pomiaru wysokościowego dokładność 0,05 m dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych.
Przedmiotem pomiaru wysokościowego, na wniosek uczestników procesu budowlanego mogą być także inne niż wymienione w ust 1 i 2 szczegóły terenowe (STANDARDY)
Za tę wiadomość podziękował(a): hubert701

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2023/01/16 19:32 #19613

 • Marcin.Geo
 • Marcin.Geo Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 101
 • Otrzymane podziękowania: 15
Dlaczego przepust nie podlega pomiarowi wysokościowemu? Gdzie znajdę podstawę prawną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2023/01/16 20:41 #19615

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 146
 • Otrzymane podziękowania: 36
Wg. mnie i gdzieś znalazłem podobną odpowiedź na forum, przepust możemy potraktować jako  I i II grupę szczegółów.
Jeżeli będzie on jako szczegół terenowy I grupy, czyli jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności,to można dodać :

5. Przedmiotem pomiaru wysokościowego, na wniosek uczestników procesu budowlanego, mogą być także inne niż wymienione w ust. 1–3 szczegóły terenowe.

2) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;

Choć nigdzie nie jest wprost napisane, że trzeba mierzyć wysokość przy przepuście. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin.Geo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ad 18 Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. 2023/01/16 21:00 #19616

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 119
 • Otrzymane podziękowania: 76
Wg mojej opinii nie ma czegoś takiego, jak: "nie podlega pomiarowi wysokościowemu". 

Paragraf 19 standardów wymienia tylko to, co obligatoryjnie podlega pomiarowi wysokościowemu. A mierzyć wysokościowo możemy każdy punkt charakterystyczny położony na obiekcie bazy BDOT500 (paragraf 5 rozporządzenia BDOT). Przepust akurat należy do tej bazy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 19. 1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety.
2. W przypadku naziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są:
1) przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych;
2) elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu.
3. W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

5. Z każdym obiektem bazy BDOT500 mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin.Geo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.048 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się