admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd. Według jakich kryteriów ustala się granice? Jaka jest procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ... 2023/12/21 14:06 #22406

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 616
 • Otrzymane podziękowania: 374
Według jakich kryteriów ustala się granice?
...

Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd. Według jakich kryteriów ustala się granice? Jaka jest procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków? Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic graniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kiedy o rozgraniczeniu orzeka sąd (Art. 33, 34, 36 Pgik)?

Sąd o rozgraniczeniu nieruchomości orzekać może w wielu przypadkach. Cztery najważniejsze nich to:

 • strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi;
 • jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa powyżej, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego;
 • sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości;
 • uchylenie się od skutków ugody granicznej(np: w wyniku błędu oświadczenia woli. Podważenie takiej ugody czy uchylenie się od skutków oświadczenia woli może nastąpić tylko w postępowaniu procesowym, przed sądem powszechnym i tylko z przyczyn określonych przepisami kodeksu cywilnego - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12 listopada 2008 r. III SA/Kr 445/08).
Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wskazać przypadki, kiedy o rozgraniczeniu nieruchomości orzeka sąd. Według jakich kryteriów ustala się granice? Jaka jest procedura ujawnienia orzeczenia sądu w bazie danych ... 2024/03/06 13:57 #22407

 • okolak1989
 • okolak1989 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 5
dodałabym art. 37.2 Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lun organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów w celu ujawnienia ich w KW oraz egib.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.049 s.