admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/05 13:55 #19945

 • Zylabk1
 • Zylabk1 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 42
 • Otrzymane podziękowania: 1
1. Współwłaściciele nieruchomości zabudowanej przedwojennymi budynkami wnieśli zgodny wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 211 Kodeksu cywilnego, w celu zniesienia współwłasności (każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej), dołączając wymagane dokumenty, z których wynika, że podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków. Czy możliwy jest podział takiej nieruchomości w trybie art. 95 pkt 4? Proszę uzasadnić odpowiedź. Co w takiej sytuacji powinien zrobić wójt? 

Zniesienie współwłasności nie jest roszczeniem czyli powinna być podstawą 95.1 zamiast 95.4

Podstawa prawną 95.4 jest błędna powinna być 95.1, 
WÓJT powinien zawezwać strony do uzupełnienia wniosku czyli poprawnej podstawy prawnej czyli 95.1

Art 212 jest poprawny. 


Czy ktoś ma jakiś inny pomysł jak rozwiązać to pytanie? 
Pozdrawiam 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/05 15:20 #19950

 • Kaczel07
 • Kaczel07 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 30
Ja gdzieś znalazłem że SN w wyroku z 2012 roku stwierdził iż podział nieruchomości w postępowaniu o podział majątku wspólnego jest roszczeniem do części nieruchomości wynikającym m.in. z art 211 KC.
A orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednoznaczne. Przeciwko zastosowaniu art 95pkt 4 podaje się argument iż nie jest to klasyczne ustawowe roszczenie o nabycie części nieruchomości.  Podział nieruchomości w celu zniesienia jej współwłasności niezależnie od ustaleń planu ma zastosowanie tylko do sytuacji przewidzianej w pkt 1 art 95 uogn.
Tylko tutaj znowu ciężko będzie spełnić warunek że "budynki wzniesione zostały na podstawie pozwolenia na budowę" co w przypadku budynków przedwojennych może okazać się niemożliwe do spełnienia.
I teraz wszystko zależy od Wójta. Jeśli Wójt przychyli się do linii orzeczniczej, która jest przeciwna zastosowaniu art 95 pkt 4 w przypadku zniesienia współwłasności odmówi zatwierdzenia podziału nieruchomości natomiast jeśli Wójt podzieli stanowisko SN wyda decyzję zatwierdzająca podział.

Takie moje przemyślenia :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kaczel07.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/05 15:33 #19951

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 193
 • Otrzymane podziękowania: 51
Znam wiele gmin, które wydają takie decyzje, zniesienie współwłasności z 95.4 na podstawie roszczenia  jako art. 211 ;) 
Wszystko zależy, od osoby w gminie, aczkolwiek chyba jest to mocno naciągane.
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/05 16:54 #19956

 • chudy_2000
 • chudy_2000 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 11
Znalazłem na forum taką odpowiedź:

reveel post=17372 userid=1920
A to moja odpowiedź, jednak sądząc po wyrokach Sądów, nie wiadomo jaka jest właściwa odpowiedź na to pytanie.
Po dogłębnej analizie dokumentów Wójt powinien zwrócić wniosek do wnioskodawców w celu poprawienia błędu w podstawie prawnej. Zgodnie z art 95.4 można wydzielać nieruchomości w celu realizacji roszczeń ( np. zwrot części nieruchomości, która była wywłaszczona, a na której nie zrealizowano celu publicznego ). Prawidłową podstawą powinien być art. 95 ust 1 zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
Dodać należy ,że budynki z przed wojny nie będą posiadały dokumentu stwierdzającego fakt ,że zostały wzniesione na pozwolenie na budowę. Oznacza to, że należy wykazać tą okoliczność wszelkimi dowodami (art 75KPA), a nie tylko egzemplarzem decyzji o pozwolenie na budowę. Wtedy można dołączyć dokument stwierdzający zezwolenie na użytkowanie, wydany przed wystąpieniem z wnioskiem o podział. Zezwolenie takie musi być traktowane na równi z pozwoleniem na budowę skoro prawo budowlane taką możliwość dopuszcza.
Po tym wszystkim wójt wydaje decyzje o podziale. Jeżeli nie ma możliwości wydzielenia na zasadach określonych w art. 95 pkt 1, podziału należy dokonać na zasadach ogólnych. Jest to podyktowane tym, że jeżeli nie jest możliwe wydzielenie działek zgodnych z wz lub mpzp to oznacza, że wydzielone działki nie nadają się do samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w wz lub mpzp. Jeżeli w wyniku podziału miałyby powstać działki nie nadające się samodzielnego zagospodarowania to wówczas przydzielenie poszczególnym właścicielom takich działek gruntu byłoby sprzeczne z art 211 KC tj. społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/05 17:34 #19957

 • skoczybruzda1
 • skoczybruzda1 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 7
I tu dochodzimy do pewnego absurdu na uprawnieniach - jak powinien postąpić wójt, burmistrz, prezydent? 
A co mnie to k..... obchodzi? Czy w/b/p dochodzi i głowi się czy ja poprawnie wykonałem projekt podziału i czy dobrze zrobiłem pomiar w terenie? Nie - on ma swoją działkę do zrobienia przy podziale i nie wchodzi w paradę geodecie, tak samo geodeta - ma zrobić mapę z projektem podziału i przekazać zleceniodawcy, który niech sobie pisze wniosek itd.
Za tę wiadomość podziękował(a): bartes89

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez skoczybruzda1.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/09 11:45 #20055

 • toni0907
 • toni0907 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 4
A czy w tym pytaniu nie chodzi o to że właściciel nie może złożyć tego wniosku, poniweaż:
Art 97.4 
W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt 3–5, podziału nieruchomości można dokonać z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego
zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa.
???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/02/09 13:24 #20063

 • terek
 • terek Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Toni0907, dzięki za odpowiedż, jednak nie zgodzę się z Twoją uwagą, że podział w trybie art 95 pkt 3 - 5 może być TYLKO z urzędu lub na wniosek starosty, zarządu powiatu lub zarządu województwa. Przykładem podziału realizowanego w ramach art 95 pkt 3 jest podział w związku z uwłaszczeniem pod drogi (art 73 ustawy reformującej....) W tym przypadku decyzję o nabyciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wydaje wojewoda na wniosek albo zarządcy drogi albo właściciela nieruchomości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/10/01 13:02 #21400

 • adamp123
 • adamp123 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 1
Czy ktoś zna prawidłową odpowiedź na to pytanie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2023/10/02 07:25 #21401

 • Theo
 • Theo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 3

I tu dochodzimy do pewnego absurdu na uprawnieniach - jak powinien postąpić wójt, burmistrz, prezydent? 
A co mnie to k..... obchodzi?

 
To nie jest żaden "absurd" - tylko rażące naruszenie § 15. 1. 2) rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Art 44. 1. 5) w związku z Art. 45a. 1. 2)  ustawy Prawo Geodezyjne. Podjęcie decyzji przez wójta nie jest "pracą geodezyjną" w rozumieniu Ustawy, natomiast powoływanie się na opis "zakresu 2" jest całkowicie bezprzedmiotowe, gdyż dokonywanie podziałów nieruchomości nie leży w kompetencji geodety uprawnionego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Theo.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2024/03/07 21:17 #22426

 • okolak1989
 • okolak1989 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 5
Czy ktoś ma jeszcze pomysł na odpowiedź do tego pytania?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 1 z 2021 zakres 2 2024/03/11 13:12 #22443

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 39

I tu dochodzimy do pewnego absurdu na uprawnieniach - jak powinien postąpić wójt, burmistrz, prezydent? 
A co mnie to k..... obchodzi?


 
To nie jest żaden "absurd" - tylko rażące naruszenie § 15. 1. 2) rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Art 44. 1. 5) w związku z Art. 45a. 1. 2)  ustawy Prawo Geodezyjne. Podjęcie decyzji przez wójta nie jest "pracą geodezyjną" w rozumieniu Ustawy, natomiast powoływanie się na opis "zakresu 2" jest całkowicie bezprzedmiotowe, gdyż dokonywanie podziałów nieruchomości nie leży w kompetencji geodety uprawnionego.
 

Czyli kolega dobrze napisał. Co mnie to k... obchodzi. Niech się tym przejmuje w/b/p bo tego zakres obowiązków.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.059 s.