Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

W trakcie ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym jedna ze s 2021/05/03 22:58 #14687

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11
W trakcie ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym jedna ze stron nie wyraziła zgody na przebieg granic. Czy w tym postępowaniu może być wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości pomimo braku zgody jednej ze stron? W jakich sytuacjach? Proszę opisać sposób postępowania w tej sprawie i uzasadnić odpowiedź.

Jeżeli nie ma wątpliwości, co do granic organ powinien wydać decyzje administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości mimo braku zgody strony.

W decyzji ma być informacja o możliwości żądania skierowania sprawy do sądu (w terminie 144 dni). Jeżeli strona skorzysta z tego prawa – decyzja ta nie podlega uchyleniu, a sprawę przekazuje się do sądu.

Przepisy w oparciu, o które toczy się postępowanie o rozgraniczanie nie uzależniają wydania takiej decyzji od zgody strony.

W przedstawionej wyżej sytuacji, gdy geodeta ustalił przebieg granicy w oparciu o analizę istniejących dokumentów. Brak zgody, nie stanowi podstawy do wydania decyzji o umorzeniu postępowania. W tym przypadku, bowiem w myśl art.31 ust.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – jeżeli przebieg granicy został ustalony przez geodetę na podstawie zebranych dowodów – właściwy organ powinien wydać decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

W tej sprawie wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że:
„Nie jest prawidłowe stanowisko, że wobec sporu, co do przebiegu linii granicznych nie ma podstaw do wydania decyzji, o jakiej mowa  w przepisach art.33 ust.1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przepis ten wręcz zakłada istnienie takiego sporu – nie zakończonego zawarciem ugody przed geodetą, aby taka decyzja mogła być wydana. Dalsza przesłanka do wydania decyzji o rozgraniczeniu, tj. wydanie jej na podstawie dowodów, powinna być objęta oceną, czy zostały zebrane wszystkie istotne dla ustalenia granic dowody oraz czy mogły być one miarodajne, dla ustalenia tych granic, a to ze względu na ich aktualność i moc dowodową”
– wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  w Warszawie  Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 14 marca 1959 roku (sygn. akt SA/Ka 555/94).

Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe powinien przeanalizować dokumentacje przedłożoną przez geodetę. Po przeprowadzonej ocenie czynności wyznaczenia granic oraz materiału dowodowego właściwy organ administracji publicznej wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Decyzja ta zatwierdza uprzednio ustalone przez geodetę granice, kończąc postępowanie administracyjne. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy, może żądać, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

W przypadku, gdyby właściwy organ administracji publicznej uznał, że ustalenie granice nie zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób, zwraca uprawnionemu geodecie dokumentację celem poprawienia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie może wydać decyzji o odmowie zatwierdzenia przebiegu granicy ustalonego przez geodetę w protokole granicznym, gdyż dla takiej decyzji nie ma podstawy prawnej (art.156 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego) 

co myślicie o  takim zarysie odpowiedzi?

 
Za tę wiadomość podziękował(a): Mona25

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

W trakcie ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym jedna ze s 2021/05/06 18:40 #14702

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
Tak,
jeżeli granica została ustalona na podstawie zebranych (wiarygodnych) dowodów to jak najbardziej mimo sprzeciwu strony wójt powinien wydać decyzję o rozgraniczeniu.
Jeżeli istnieją dokumenty na podstawie których da się odtworzyć przebieg granicy to nie ma podstaw do zmiany jej przebiegu w związku ze sprzeciwem jednej ze stron.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Myślę że warto by tu jeszcze wspomnieć o sytuacji gdy jest brak w/w dokumentów lub są one sprzeczne i ustalenie powinno nastąpić na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Wówczas sprzeciw jednej ze stron jak najbardziej ma znaczenie. Wtedy jak wiadomo zostaje wydana decyzja o umorzeniu postępowania i sprawa jest skierowana do sądu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.102 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się