118
egzaminów w bazie
Zakres 4
204
wszystkich pytań opisowych
Zakres 4
103
opracowanych pytań opisowych
Zakres 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 2.00 Liczba opinii: 1
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Jakie materiały geodezyjne należy wykorzystać z posiadanej przez zakład przemysłowy dokumentacji geodezyjnej oraz jakie należy wykonać dodatkowe prace geodezyjne dla opracowania projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu przemysłowego?

 

Zarys odpowiedzi GUGiK

Materiały które należałoby wykorzystać do tego celu, a które zakład przemysłowy powinien posiadać to: mapa zasadnicza, mapy pochodne, mapy tematyczne, dokumentacja geodezyjna pomiarów inwentaryzacyjnych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu przemysłowego w zależności od potrzeb wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno budowlaną remontowanego obiektu.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

abramario1@gmail.com Avatar
abramario1@gmail.com odpowiedział w temacie: #7196 2018/04/21 15:33
Witam!
W związku z tym, że obowiązuje nas przede wszystkim Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych (...) i tutaj też jest odpowiedź na to pytanie, paragraf 50.
Pozdrawiam!
Mariusz Abramczyk
Pawel9 Avatar
Pawel9 odpowiedział w temacie: #8232 2018/09/29 20:39
Zgadzam się odpowiedź na pierwszą część pytania znajdziemy w instrukcji techn. G-3 (1988) w par.2.5
natomiast na drugą część pytania odpowiedź jest w RMSWiA w sprawie standardów technicznych... par.50

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się