BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

użytkowanie wieczyste grupy rejestrowe zasób nieruchomości przyjęcie granic budowa drogi zażalenie plan miejscowy lokal osnowa pomiarowa połączenie i podział opłata adiacencka hipoteka numeracja porządkowa opłata planistyczna nieruchomość prawo rzeczowe użytki gruntowe komunalizacja tyczenie szkic tyczenia klasyfikacja gruntów służebność gruntowa pomiar wysokościowy służebność osobista osnowa geodezyjna posiadanie mapa co celów prawnych własność linia brzegu odszkodowanie rozgraniczenie tolerancja strona znak graniczny trwały zarząd geodezyjne opracowanie projektu służebność przesyłu wznowienie mapa zasadnicza osnowa budowlano-montażowa komin punkt graniczny szkic polowy pozwolenie na budowę ochrona znaków sieć uzbrojenia terenu uwłaszczenie droga konieczna suwnica obręb ewidencyjny akt ugody wezwanie inwentaryzacja układ współrzędnych pomiar GPS układ wysokościowy wykaz synchronizacyjny posiadacz samoistny dziennik budowy pomiar sytuacyjno-wysokościowy generalizacja księga wieczysta stabilizacja niwelacja postanowienie most odwołanie akt własności ziemi wywłaszczenie szkic graniczny sieć modularna prawo wodne SIT linia pomiarowa zawiadomienie posiadacz zależny spór graniczny mapa do celów projektowych ugoda graniczna wyrównanie podział nieruchomości decyzja administracyjna protokół ANR droga publiczna ciąg niwelacyjny projekt budowlany służebność scalenie i podział ustalenie granic teren zamknięty jednostka ewidencyjna mapa ewidencyjna wywiad terenowy szkic dokumentacyjny BDOT prawa związane dokładność pomiar przemieszczeń i odkształceń geodezyjna obsługa inwestycji zasiedzenie osnowa realizacyjna działka ewidencja gruntów i budynków
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się