BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

klasyfikacja gruntów mapa do celów projektowych mapa zasadnicza szkic tyczenia komunalizacja podział nieruchomości układ wysokościowy teren zamknięty szkic polowy służebność gruntowa połączenie i podział opłata adiacencka zażalenie zasób nieruchomości wznowienie szkic graniczny akt ugody przyjęcie granic trwały zarząd posiadanie zasiedzenie mapa co celów prawnych nieruchomość sieć uzbrojenia terenu pomiar przemieszczeń i odkształceń posiadacz zależny służebność przesyłu akt własności ziemi dziennik budowy hipoteka geodezyjne opracowanie projektu działka pomiar sytuacyjno-wysokościowy jednostka ewidencyjna służebność wykaz synchronizacyjny ugoda graniczna wywiad terenowy osnowa budowlano-montażowa protokół uwłaszczenie budowa drogi tyczenie droga publiczna prawo wodne odszkodowanie pomiar wysokościowy znak graniczny generalizacja inwentaryzacja strona ochrona znaków opłata planistyczna użytki gruntowe sieć modularna linia pomiarowa ustalenie granic numeracja porządkowa odwołanie ANR droga konieczna zawiadomienie księga wieczysta posiadacz samoistny komin wywłaszczenie własność SIT postanowienie ewidencja gruntów i budynków prawa związane prawo rzeczowe użytkowanie wieczyste stabilizacja niwelacja tolerancja suwnica most ciąg niwelacyjny plan miejscowy szkic dokumentacyjny rozgraniczenie linia brzegu spór graniczny wyrównanie pomiar GPS dokładność projekt budowlany mapa ewidencyjna punkt graniczny BDOT osnowa realizacyjna lokal służebność osobista wezwanie grupy rejestrowe osnowa pomiarowa osnowa geodezyjna układ współrzędnych pozwolenie na budowę geodezyjna obsługa inwestycji decyzja administracyjna scalenie i podział obręb ewidencyjny
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się