BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

układ wysokościowy most przyjęcie granic plan miejscowy tyczenie dokładność BDOT sieć uzbrojenia terenu numeracja porządkowa teren zamknięty osnowa budowlano-montażowa akt własności ziemi układ współrzędnych linia brzegu pomiar przemieszczeń i odkształceń geodezyjna obsługa inwestycji wezwanie pomiar wysokościowy prawo rzeczowe dziennik budowy wznowienie spór graniczny mapa zasadnicza lokal własność projekt budowlany suwnica pozwolenie na budowę opłata planistyczna protokół użytki gruntowe osnowa pomiarowa nieruchomość stabilizacja podział nieruchomości decyzja administracyjna posiadanie zażalenie szkic tyczenia geodezyjne opracowanie projektu mapa do celów projektowych inwentaryzacja budowa drogi postanowienie komin mapa ewidencyjna generalizacja ciąg niwelacyjny wywiad terenowy szkic dokumentacyjny połączenie i podział odwołanie odszkodowanie akt ugody mapa co celów prawnych pomiar sytuacyjno-wysokościowy działka SIT linia pomiarowa tolerancja posiadacz samoistny zasiedzenie droga konieczna służebność służebność osobista wywłaszczenie osnowa geodezyjna szkic polowy uwłaszczenie opłata adiacencka ewidencja gruntów i budynków ustalenie granic pomiar GPS obręb ewidencyjny zasób nieruchomości prawa związane ugoda graniczna trwały zarząd osnowa realizacyjna zawiadomienie wykaz synchronizacyjny scalenie i podział komunalizacja posiadacz zależny klasyfikacja gruntów użytkowanie wieczyste ANR sieć modularna znak graniczny księga wieczysta ochrona znaków szkic graniczny prawo wodne rozgraniczenie niwelacja punkt graniczny służebność przesyłu służebność gruntowa hipoteka jednostka ewidencyjna droga publiczna strona wyrównanie grupy rejestrowe
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się