BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

szkic dokumentacyjny dziennik budowy most punkt graniczny stabilizacja osnowa budowlano-montażowa SIT zażalenie osnowa realizacyjna obręb ewidencyjny scalenie i podział numeracja porządkowa zasiedzenie mapa do celów projektowych dokładność BDOT pomiar przemieszczeń i odkształceń komin spór graniczny opłata adiacencka geodezyjna obsługa inwestycji rozgraniczenie szkic tyczenia lokal służebność gruntowa klasyfikacja gruntów suwnica odszkodowanie osnowa geodezyjna budowa drogi pozwolenie na budowę strona grupy rejestrowe akt ugody linia pomiarowa geodezyjne opracowanie projektu nieruchomość teren zamknięty posiadacz zależny uwłaszczenie pomiar sytuacyjno-wysokościowy służebność wyrównanie akt własności ziemi protokół inwentaryzacja użytkowanie wieczyste posiadacz samoistny mapa co celów prawnych plan miejscowy układ współrzędnych prawo wodne niwelacja układ wysokościowy sieć modularna ANR opłata planistyczna tolerancja mapa ewidencyjna wywiad terenowy pomiar GPS generalizacja wezwanie zawiadomienie linia brzegu ugoda graniczna prawo rzeczowe zasób nieruchomości wznowienie własność tyczenie jednostka ewidencyjna hipoteka ciąg niwelacyjny wykaz synchronizacyjny połączenie i podział służebność przesyłu szkic graniczny projekt budowlany ochrona znaków księga wieczysta komunalizacja znak graniczny przyjęcie granic użytki gruntowe służebność osobista droga konieczna posiadanie postanowienie ewidencja gruntów i budynków mapa zasadnicza trwały zarząd pomiar wysokościowy ustalenie granic szkic polowy sieć uzbrojenia terenu podział nieruchomości prawa związane wywłaszczenie droga publiczna decyzja administracyjna działka odwołanie osnowa pomiarowa
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się