BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

księga wieczysta komunalizacja wezwanie plan miejscowy ciąg niwelacyjny opłata adiacencka teren zamknięty SIT odszkodowanie tyczenie punkt graniczny akt własności ziemi użytkowanie wieczyste obręb ewidencyjny pomiar przemieszczeń i odkształceń osnowa realizacyjna projekt budowlany scalenie i podział znak graniczny ustalenie granic nieruchomość szkic dokumentacyjny decyzja administracyjna komin mapa do celów projektowych protokół droga publiczna most ANR pozwolenie na budowę BDOT układ współrzędnych zasób nieruchomości klasyfikacja gruntów rozgraniczenie droga konieczna spór graniczny opłata planistyczna wykaz synchronizacyjny geodezyjne opracowanie projektu numeracja porządkowa posiadacz samoistny akt ugody prawo wodne pomiar wysokościowy lokal uwłaszczenie zawiadomienie prawa związane grupy rejestrowe ochrona znaków działka szkic tyczenia ugoda graniczna dokładność generalizacja służebność osobista zasiedzenie szkic polowy suwnica jednostka ewidencyjna wywiad terenowy linia pomiarowa mapa ewidencyjna odwołanie sieć uzbrojenia terenu niwelacja trwały zarząd strona osnowa pomiarowa wywłaszczenie podział nieruchomości linia brzegu połączenie i podział osnowa budowlano-montażowa mapa co celów prawnych zażalenie użytki gruntowe budowa drogi ewidencja gruntów i budynków posiadanie mapa zasadnicza pomiar GPS pomiar sytuacyjno-wysokościowy wyrównanie służebność gruntowa postanowienie geodezyjna obsługa inwestycji przyjęcie granic prawo rzeczowe wznowienie dziennik budowy służebność własność układ wysokościowy hipoteka sieć modularna inwentaryzacja tolerancja stabilizacja osnowa geodezyjna służebność przesyłu posiadacz zależny szkic graniczny
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się