michal baner 2021

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

szkic dokumentacyjny teren zamknięty BDOT prawo wodne mapa do celów projektowych służebność służebność przesyłu osnowa budowlano-montażowa lokal most podział nieruchomości użytki gruntowe wyrównanie droga konieczna SIT spór graniczny jednostka ewidencyjna prawo rzeczowe posiadanie użytkowanie wieczyste działka znak graniczny komin zawiadomienie decyzja administracyjna osnowa geodezyjna postanowienie służebność gruntowa ANR pomiar GPS pomiar sytuacyjno-wysokościowy ugoda graniczna posiadacz zależny klasyfikacja gruntów protokół uwłaszczenie akt własności ziemi dokładność rozgraniczenie odwołanie wezwanie akt ugody strona zasób nieruchomości posiadacz samoistny nieruchomość scalenie i podział ustalenie granic geodezyjna obsługa inwestycji własność obręb ewidencyjny szkic tyczenia stabilizacja ewidencja gruntów i budynków pomiar wysokościowy układ współrzędnych hipoteka osnowa realizacyjna opłata adiacencka tolerancja generalizacja osnowa pomiarowa opłata planistyczna szkic polowy projekt budowlany odszkodowanie pozwolenie na budowę wykaz synchronizacyjny układ wysokościowy wznowienie budowa drogi przyjęcie granic księga wieczysta komunalizacja geodezyjne opracowanie projektu dziennik budowy mapa ewidencyjna mapa zasadnicza zażalenie sieć modularna połączenie i podział mapa co celów prawnych numeracja porządkowa szkic graniczny niwelacja linia brzegu trwały zarząd punkt graniczny sieć uzbrojenia terenu inwentaryzacja służebność osobista prawa związane wywłaszczenie droga publiczna plan miejscowy tyczenie zasiedzenie suwnica ochrona znaków grupy rejestrowe pomiar przemieszczeń i odkształceń ciąg niwelacyjny wywiad terenowy linia pomiarowa
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się