BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

zażalenie trwały zarząd wykaz synchronizacyjny dziennik budowy tyczenie wywiad terenowy droga publiczna szkic dokumentacyjny przyjęcie granic służebność osobista uwłaszczenie użytkowanie wieczyste służebność przesyłu ugoda graniczna prawa związane scalenie i podział komunalizacja obręb ewidencyjny sieć uzbrojenia terenu decyzja administracyjna suwnica pomiar sytuacyjno-wysokościowy układ wysokościowy dokładność układ współrzędnych akt ugody opłata planistyczna własność szkic tyczenia linia brzegu strona ciąg niwelacyjny ustalenie granic szkic polowy grupy rejestrowe wznowienie linia pomiarowa inwentaryzacja BDOT budowa drogi klasyfikacja gruntów spór graniczny rozgraniczenie plan miejscowy pomiar GPS pomiar wysokościowy pozwolenie na budowę mapa ewidencyjna posiadacz zależny projekt budowlany komin zasiedzenie prawo wodne wyrównanie działka zawiadomienie podział nieruchomości szkic graniczny posiadacz samoistny generalizacja pomiar przemieszczeń i odkształceń wywłaszczenie mapa co celów prawnych służebność gruntowa osnowa pomiarowa droga konieczna stabilizacja jednostka ewidencyjna akt własności ziemi osnowa geodezyjna most ewidencja gruntów i budynków osnowa realizacyjna hipoteka ochrona znaków nieruchomość odszkodowanie geodezyjne opracowanie projektu opłata adiacencka lokal wezwanie użytki gruntowe odwołanie znak graniczny geodezyjna obsługa inwestycji posiadanie niwelacja postanowienie mapa zasadnicza mapa do celów projektowych tolerancja numeracja porządkowa punkt graniczny osnowa budowlano-montażowa sieć modularna prawo rzeczowe protokół zasób nieruchomości ANR służebność księga wieczysta teren zamknięty SIT połączenie i podział
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się