BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

strona służebność gruntowa mapa co celów prawnych przyjęcie granic zasób nieruchomości ochrona znaków szkic dokumentacyjny służebność osobista posiadanie postanowienie układ współrzędnych ewidencja gruntów i budynków tolerancja stabilizacja ciąg niwelacyjny punkt graniczny budowa drogi protokół prawo rzeczowe mapa zasadnicza pomiar wysokościowy plan miejscowy osnowa pomiarowa odszkodowanie klasyfikacja gruntów komin osnowa budowlano-montażowa użytkowanie wieczyste posiadacz zależny droga konieczna lokal sieć modularna pomiar przemieszczeń i odkształceń nieruchomość wznowienie teren zamknięty ustalenie granic dokładność prawo wodne ANR akt własności ziemi prawa związane służebność przesyłu połączenie i podział podział nieruchomości decyzja administracyjna linia brzegu hipoteka zażalenie jednostka ewidencyjna suwnica wyrównanie wykaz synchronizacyjny sieć uzbrojenia terenu posiadacz samoistny pomiar GPS pozwolenie na budowę numeracja porządkowa szkic tyczenia komunalizacja droga publiczna tyczenie scalenie i podział własność wywłaszczenie odwołanie służebność zasiedzenie obręb ewidencyjny wezwanie ugoda graniczna mapa do celów projektowych znak graniczny trwały zarząd uwłaszczenie pomiar sytuacyjno-wysokościowy inwentaryzacja geodezyjna obsługa inwestycji niwelacja linia pomiarowa geodezyjne opracowanie projektu użytki gruntowe układ wysokościowy osnowa realizacyjna opłata adiacencka szkic graniczny BDOT działka akt ugody spór graniczny most wywiad terenowy mapa ewidencyjna opłata planistyczna rozgraniczenie osnowa geodezyjna SIT generalizacja dziennik budowy księga wieczysta zawiadomienie projekt budowlany grupy rejestrowe szkic polowy
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się