BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

pomiar sytuacyjno-wysokościowy projekt budowlany tolerancja pomiar GPS pomiar przemieszczeń i odkształceń sieć modularna posiadacz zależny własność mapa do celów projektowych most numeracja porządkowa opłata planistyczna trwały zarząd scalenie i podział ANR służebność przesyłu budowa drogi plan miejscowy dokładność wykaz synchronizacyjny droga konieczna pozwolenie na budowę ugoda graniczna niwelacja klasyfikacja gruntów wezwanie geodezyjne opracowanie projektu szkic dokumentacyjny postanowienie hipoteka prawo rzeczowe inwentaryzacja rozgraniczenie linia brzegu osnowa pomiarowa decyzja administracyjna jednostka ewidencyjna prawa związane wywłaszczenie wywiad terenowy ewidencja gruntów i budynków prawo wodne ciąg niwelacyjny zasób nieruchomości dziennik budowy osnowa budowlano-montażowa wyrównanie akt własności ziemi osnowa geodezyjna księga wieczysta pomiar wysokościowy osnowa realizacyjna wznowienie droga publiczna lokal podział nieruchomości przyjęcie granic zawiadomienie mapa co celów prawnych geodezyjna obsługa inwestycji odszkodowanie szkic tyczenia zasiedzenie linia pomiarowa użytki gruntowe spór graniczny szkic polowy ustalenie granic nieruchomość generalizacja posiadacz samoistny strona sieć uzbrojenia terenu punkt graniczny komin stabilizacja układ wysokościowy komunalizacja posiadanie akt ugody układ współrzędnych połączenie i podział służebność gruntowa opłata adiacencka odwołanie uwłaszczenie służebność osobista użytkowanie wieczyste teren zamknięty służebność tyczenie BDOT mapa zasadnicza działka szkic graniczny grupy rejestrowe suwnica SIT zażalenie ochrona znaków mapa ewidencyjna obręb ewidencyjny
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się