18
egzaminów w bazie
Zakres 5
51
wszystkich pytań opisowych
Zakres 5
24
opracowanych pytań opisowych
Zakres 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 5. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 51 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 27 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Rolnik na terenie woj Małopolskiego odziedziczył gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha, w którym pracował przez okres 6 lat. Czy mógłby powiększyć znacznie obszar swojego gospodarstwa bez większych nakładów finansowych? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Rolnik na terenie woj Małopolskiego odziedziczył gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha, w którym pracował przez okres 6 lat. Czy mógłby powiększyć znacznie obszar swojego gospodarstwa bez większych nakładów finansowych? Proszę uzasadnić odpowiedź.

 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (od 1 stycznia 2015 r. wchodzi nowa ustawa)

Art. 6. 1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

2. Uważa się, że osoba fizyczna:
2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ...

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej,

 

Czytaj więcej: Rolnik na terenie woj Małopolskiego odziedziczył gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha, w którym pracował przez okres 6 lat. Czy mógłby powiększyć znacznie obszar swojego gospodarstwa ...

2. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, grunty Lasom Państwowym oraz osobom fizycznym na ich własność ? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Odpowiedź na to pytanie nie została jeszcze opracowana. Znasz odpowiedź? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Proszę wymienić główne fazy postępowania scaleniowego, w przypadku postępowania wszczynanego na wniosek zainteresowanych jego przeprowadzeniem właścicieli gospodarstw rolnych?

Odpowiedź na to pytanie nie została jeszcze opracowana. Znasz odpowiedź? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się