17
egzaminów w bazie
Zakres 5
51
wszystkich pytań opisowych
Zakres 5
24
opracowanych pytań opisowych
Zakres 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 1

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 5. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 51 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 27 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wolica działka o powierzchni 2000m2 jest położona w kompleksie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niskie. Przedmiotowy teren na mapie klasyfikacyjnej zaliczony jest do typu czarnych ziem i oznaczony jest symbolem „D”, użytek „R”, klasa bonitacyjna „IIIa”. W związku z zamierzoną budową domu sześciorodzinnego na wynajem mieszkań, właściciel terenu wystąpił do właściwego starosty z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej 1000m2 gruntu przedkładając jednocześnie projekt zagospodarowania działki, z którego wynika, że inwestycja ta wraz z urządzeniami towarzyszącymi zajmie powierzchnię 1000m2. Jakie opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przez jak długi okres czasu będzie ponosił właściciel nieruchomości, jeśli należność za wyłączenie 1ha gruntu ornego w klasie IIIa wynosi 320 595 zł, Proszę uzasadnić odpowiedź.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wolica działka o powierzchni 2000m2 jest położona w kompleksie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niskie. Przedmiotowy teren na mapie klasyfikacyjnej zaliczony jest do typu czarnych ziem i oznaczony jest symbolem „D”, użytek „R”, klasa bonitacyjna „IIIa”. W związku z zamierzoną budową domu sześciorodzinnego na wynajem mieszkań, właściciel terenu wystąpił do właściwego starosty z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej 1000m2 gruntu przedkładając jednocześnie projekt zagospodarowania działki, z którego wynika, że inwestycja ta wraz z urządzeniami towarzyszącymi zajmie powierzchnię 1000m2. Jakie opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przez jak długi okres czasu będzie ponosił właściciel nieruchomości, jeśli należność za wyłączenie 1ha gruntu ornego w klasie IIIa wynosi 320 595 zł, Proszę uzasadnić odpowiedź.

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Art. 4.
12) należności – rozumie się przez to jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji;
13) opłacie rocznej – rozumie się przez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia – przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji;

Art. 12.
7. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 wynosi: IIIa - 320 595 zł

13. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

14. Opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca tego roku, przyjmując:
1) w odniesieniu do gruntów rolnych kwoty określone na podstawie ust. 7;

 

Czytaj więcej: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wolica działka o powierzchni 2000m2 jest położona w kompleksie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niskie. Przedmiotowy teren na mapie klasyfikacyjnej ...

2. Organ I instancji odmówił wszczęcia postępowania o wymianie gruntów stanowiących własność osoby fizycznej na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, w stosunku do których prawo własności wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa z uwagi na to, że Agencja nie wyraziła zgody. Czy decyzja organu była słuszna? Uzasadnij odpowiedź.

Odpowiedź na to pytanie nie została jeszcze opracowana. Znasz odpowiedź? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W jakim trybie dokonuje się szacunku gruntów w przypadku scalenia, a w jakim w przypadku wymiany gruntów?

Odpowiedź na to pytanie nie została jeszcze opracowana. Znasz odpowiedź? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się