187
egzaminów w bazie
Zakres 2
252
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
219
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 Liczba opinii: 5

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 2. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 252 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 33 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Jakie czynności prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków granicznych a jakie prawa i obowiązki posiada właściciel nieruchomości, dla którego ten geodeta realizuje powyższe zadanie?

Jakie czynności prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków granicznych a jakie prawa i obowiązki posiada właściciel nieruchomości, dla którego ten geodeta realizuje powyższe zadanie?

 

Czynności prawne geodety przy wznowieniu znaków granicznych są następujące:

 1. zawiadomienie stron, za zwrotnym poświadczeniem odbioru na 7 dni przed terminem wznowienia, w tym informacja o skutkach niestawiennictwa,
 2. sporządzenie protokołu wznowienia znaków granicznych.

Czytaj więcej: Wznowienie znaków granicznych - czynności geodety i obowiązki właściciela

2. Proszę opisać kto, w jaki sposób i w jakim trybie może dokonać wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. Jak należy postąpić jeżeli w trakcie tych czynności zaistnieje spór graniczny.

Proszę opisać kto, w jaki sposób i w jakim trybie może dokonać wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. Jak należy postąpić jeżeli w trakcie tych czynności zaistnieje spór graniczny.

 

 • Prace wykonują wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych (przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne ...) na zlecenie osób zainteresowanych.
 • Czynności wyznaczenia punktów granicznych mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie 2.
 • Z ewidencji gruntów i budynków należy pobrać dane określające położenie punktów granicznych.
 • Zainteresowane strony należy powiadomić o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W zawiadomieniu należy poinformować o skutkach niestawiennictwa.
 • Z czynności wyznaczenia punktów granicznych należy sporządzić protokół.
 • W przypadku sporu granicznego strona może złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (Art. 39 ust. 1 ustawu pgik).

 

Czytaj więcej: Kto, w jaki sposób i w jakim trybie może dokonać wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

3. Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z gruntami przyległymi do tych wód, polega na ustaleniu linii brzegu. Proszę podać kto i w jakiej formie ustalą linię brzegu.

Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z gruntami przyległymi do tych wód, polega na ustaleniu linii brzegu. Proszę podać kto i w jakiej formie ustalą linię brzegu.

 

Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustała się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 łat.

Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny:

 1. właściwy terenowy organ administracji morskiej - dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego;
 2. właściwy marszałek województwa - dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
 3. właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej - dla pozostałych wód.

Czytaj więcej: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa ...

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się