187
egzaminów w bazie
Zakres 2
252
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
219
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 Liczba opinii: 5

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 2. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 252 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 33 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Jeden z budynków spółdzielni mieszkaniowej został wybudowany na 3 działkach, z których każda ma różny okres użytkowania wieczystego. Jakie działania należałoby podjąć, aby lokatorzy mogli uzyskać prawo własności lokali w tym budynku?

Jeden z budynków spółdzielni mieszkaniowej został wybudowany na 3 działkach, z których każda ma różny okres użytkowania wieczystego. Jakie działania należałoby podjąć, aby lokatorzy mogli uzyskać prawo własności lokali w tym budynku?

 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.

Czytaj więcej: Jeden z budynków spółdzielni mieszkaniowej został wybudowany na 3 działkach, z których każda ma różny okres użytkowania wieczystego

2. Jakie czynności prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków granicznych a jakie prawa i obowiązki posiada właściciel nieruchomości, dla którego ten geodeta realizuje powyższe zadanie?

Jakie czynności prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków granicznych a jakie prawa i obowiązki posiada właściciel nieruchomości, dla którego ten geodeta realizuje powyższe zadanie?

 

Czynności prawne geodety przy wznowieniu znaków granicznych są następujące:

  1. zawiadomienie stron, za zwrotnym poświadczeniem odbioru na 7 dni przed terminem wznowienia, w tym informacja o skutkach niestawiennictwa,
  2. sporządzenie protokołu wznowienia znaków granicznych.

Czytaj więcej: Wznowienie znaków granicznych - czynności geodety i obowiązki właściciela

3. W ewidencji gruntów i budynków gminy miejskiej X, zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym. Burmistrz tej gminy ma zamiar złożyć wniosek do właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia części tej nieruchomości na ceJ publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję takiej nieruchomości oraz wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta aby dokonać jej wywłaszczenia.

W ewidencji gruntów i budynków gminy miejskiej X, zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym. Burmistrz tej gminy ma zamiar złożyć wniosekdo właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia części tej nieruchomości na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję takiej nieruchomości oraz wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta aby dokonać jej wywłaszczenia.

 

Nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym ta taka nieruchomość, dla której ze wzglądu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów (akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna) nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do takiej nieruchomości.

Aby dokonać podziału i wywłaszczenia, starosta obowiązany jest podać informacją o takim zamiarze do publicznej wiadomości, zarówno w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości, jak i dokonać ogłoszenia o tym fakcie w prasie ogólnopolskiej. Jeśli wywłaszczenie ma dotyczyć tylko części nieruchomości, w informacji należy także podać iż dokonany zostanie jej podział.

Czytaj więcej: W ewidencji gruntów i budynków gminy miejskiej X, zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym...

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się