186
egzaminów w bazie
Zakres 2
251
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
219
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 Liczba opinii: 5

Wylosowane zostały dla Ciebie trzy pytania opisowe z zakresu 2. Pytania losowane są z bazy danych w której znajduje się obecnie 251 pytań. Nie wszystkie pytania są opracowane. Brakuje odpowiedzi na 32 pytań.

Powodzenia

Odśwież stronę aby wygenerować nowy zestaw pytań.

1. Proszę podać definicję drogi koniecznej oraz zasady i warunki jej ustanawiania. Czy można żądać ustanowienia drogi koniecznej mimo istnienia innej drogi dojazdowej do nieruchomości?

Proszę podać definicję drogi koniecznej oraz zasady i warunki jej ustanawiania. Czy można żądać ustanowienia drogi koniecznej mimo istnienia innej drogi dojazdowej do nieruchomości?

 

Droga konieczna jest to służebność gruntowa ustanowiona na nieruchomościach sąsiednich w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej dla danej nieruchomości lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich (Art. 145 Ustawy Kodeks cywilny). Nieruchomość na której ustanawia się służebność to nieruchomość obciążana, a nieruchomość na rzecz której ustanawia się służebność to nieruchomość władnąca.

Czytaj więcej: Droga konieczna. Definicja i warunki ustanawiania

2. W celu wykonania podziału nieruchomości na obszarze zurbanizowanym, geodeta uprawniony powinien dokonać przyjęcia granic tej nieruchomości. Mając na uwadze istniejące i możliwe do wykorzystania materiały, dokonuje tego przyjęcia w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Proszę opisać jakie czynności wykonuje geodeta podczas tego przyjęcia granic i jakie tworzy dokumenty.

W celu wykonania podziału nieruchomości na obszarze zurbanizowanym, geodeta uprawniony powinien dokonać przyjęcia granic tej nieruchomości. Mając na uwadze istniejące i możliwe do wykorzystania materiały, dokonuje tego przyjęcia w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Proszę opisać jakie czynności wykonuje geodeta podczas tego przyjęcia granic i jakie tworzy dokumenty.

 

Geodeta wykonuje następujące czynności i w ich trakcie tworzy podane dokumenty:

  1. pobiera określone materiały z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  2. zawiadamia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi o zamierzonym przyjęto granic,
  3. zawiadamia właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z dzieloną nieruchomością o zamierzonym przyjęciu granic,

    Czytaj więcej: W celu wykonania podziału nieruchomości na obszarze zurbanizowanym, geodeta uprawniony powinien dokonać przyjęcia granic tej nieruchomości ...

3. Na jakich zasadach odbywa się nabywanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

Na jakich zasadach odbywa się nabywanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

 

Autostrada zgodnie z ustawą o drogach publicznych należy do kategorii dróg krajowych.

Czytaj więcej: Na jakich zasadach odbywa się nabywanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ...

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się