BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

ciąg niwelacyjny generalizacja zasiedzenie klasyfikacja gruntów służebność gruntowa własność posiadacz samoistny ewidencja gruntów i budynków spór graniczny dokładność hipoteka prawa związane wznowienie SIT układ współrzędnych służebność przesyłu ugoda graniczna użytki gruntowe znak graniczny ANR odszkodowanie most użytkowanie wieczyste szkic graniczny służebność linia brzegu osnowa realizacyjna projekt budowlany protokół połączenie i podział droga konieczna prawo wodne sieć uzbrojenia terenu układ wysokościowy plan miejscowy zasób nieruchomości droga publiczna geodezyjne opracowanie projektu sieć modularna tolerancja podział nieruchomości pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykaz synchronizacyjny lokal opłata planistyczna wezwanie tyczenie budowa drogi mapa zasadnicza komin komunalizacja linia pomiarowa BDOT służebność osobista teren zamknięty jednostka ewidencyjna mapa co celów prawnych niwelacja przyjęcie granic pomiar wysokościowy rozgraniczenie prawo rzeczowe księga wieczysta pomiar przemieszczeń i odkształceń ustalenie granic szkic tyczenia pozwolenie na budowę zażalenie dziennik budowy ochrona znaków zawiadomienie inwentaryzacja obręb ewidencyjny stabilizacja akt własności ziemi grupy rejestrowe strona posiadanie osnowa geodezyjna suwnica numeracja porządkowa osnowa budowlano-montażowa scalenie i podział opłata adiacencka nieruchomość trwały zarząd uwłaszczenie punkt graniczny odwołanie wyrównanie decyzja administracyjna działka mapa do celów projektowych pomiar GPS osnowa pomiarowa mapa ewidencyjna szkic polowy postanowienie posiadacz zależny akt ugody geodezyjna obsługa inwestycji wywłaszczenie wywiad terenowy szkic dokumentacyjny
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się