BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

SIT szkic graniczny służebność osobista użytkowanie wieczyste pomiar przemieszczeń i odkształceń odszkodowanie linia pomiarowa ochrona znaków mapa do celów projektowych droga publiczna inwentaryzacja obręb ewidencyjny szkic polowy ANR wywiad terenowy pomiar GPS prawo wodne postanowienie odwołanie most mapa zasadnicza numeracja porządkowa pozwolenie na budowę akt ugody pomiar sytuacyjno-wysokościowy wyrównanie ewidencja gruntów i budynków uwłaszczenie opłata planistyczna hipoteka służebność przesyłu opłata adiacencka zawiadomienie posiadacz zależny linia brzegu połączenie i podział ustalenie granic klasyfikacja gruntów geodezyjne opracowanie projektu mapa ewidencyjna punkt graniczny pomiar wysokościowy osnowa realizacyjna posiadanie dziennik budowy protokół stabilizacja prawa związane wznowienie plan miejscowy układ wysokościowy tyczenie wykaz synchronizacyjny szkic tyczenia osnowa budowlano-montażowa zasiedzenie księga wieczysta użytki gruntowe osnowa pomiarowa mapa co celów prawnych wezwanie akt własności ziemi służebność gruntowa znak graniczny lokal niwelacja spór graniczny szkic dokumentacyjny dokładność ciąg niwelacyjny decyzja administracyjna droga konieczna sieć modularna podział nieruchomości działka własność osnowa geodezyjna służebność scalenie i podział układ współrzędnych BDOT suwnica trwały zarząd rozgraniczenie wywłaszczenie komin tolerancja sieć uzbrojenia terenu strona zasób nieruchomości grupy rejestrowe prawo rzeczowe komunalizacja projekt budowlany nieruchomość generalizacja ugoda graniczna jednostka ewidencyjna budowa drogi zażalenie posiadacz samoistny przyjęcie granic geodezyjna obsługa inwestycji teren zamknięty
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się