BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

decyzja administracyjna BDOT mapa do celów projektowych lokal opłata adiacencka pomiar wysokościowy projekt budowlany mapa co celów prawnych SIT szkic tyczenia klasyfikacja gruntów podział nieruchomości geodezyjne opracowanie projektu dziennik budowy osnowa budowlano-montażowa zawiadomienie służebność gruntowa zażalenie ugoda graniczna tolerancja zasiedzenie ciąg niwelacyjny ANR sieć uzbrojenia terenu grupy rejestrowe prawo rzeczowe pozwolenie na budowę wezwanie spór graniczny prawa związane zasób nieruchomości dokładność droga publiczna trwały zarząd protokół linia brzegu wyrównanie jednostka ewidencyjna wywłaszczenie teren zamknięty układ wysokościowy odszkodowanie komunalizacja postanowienie inwentaryzacja wywiad terenowy opłata planistyczna służebność przesyłu akt własności ziemi osnowa pomiarowa komin uwłaszczenie ochrona znaków szkic polowy prawo wodne mapa zasadnicza pomiar sytuacyjno-wysokościowy hipoteka tyczenie połączenie i podział księga wieczysta osnowa realizacyjna punkt graniczny generalizacja posiadacz samoistny obręb ewidencyjny służebność most użytkowanie wieczyste ewidencja gruntów i budynków własność niwelacja pomiar przemieszczeń i odkształceń szkic dokumentacyjny droga konieczna posiadanie wznowienie przyjęcie granic działka służebność osobista odwołanie stabilizacja akt ugody posiadacz zależny rozgraniczenie scalenie i podział numeracja porządkowa sieć modularna ustalenie granic mapa ewidencyjna strona osnowa geodezyjna suwnica nieruchomość układ współrzędnych znak graniczny plan miejscowy szkic graniczny linia pomiarowa wykaz synchronizacyjny budowa drogi użytki gruntowe geodezyjna obsługa inwestycji pomiar GPS
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się