BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

opłata planistyczna ochrona znaków przyjęcie granic inwentaryzacja tolerancja linia pomiarowa osnowa realizacyjna uwłaszczenie droga publiczna trwały zarząd posiadacz zależny dziennik budowy budowa drogi wykaz synchronizacyjny znak graniczny komunalizacja hipoteka połączenie i podział służebność przesyłu użytkowanie wieczyste pomiar przemieszczeń i odkształceń stabilizacja linia brzegu podział nieruchomości osnowa geodezyjna strona generalizacja szkic graniczny zażalenie niwelacja własność scalenie i podział sieć modularna działka służebność osobista wywłaszczenie pomiar GPS ciąg niwelacyjny zawiadomienie spór graniczny droga konieczna rozgraniczenie lokal prawa związane mapa do celów projektowych szkic polowy teren zamknięty decyzja administracyjna most projekt budowlany prawo wodne ewidencja gruntów i budynków dokładność wyrównanie szkic tyczenia szkic dokumentacyjny wznowienie posiadacz samoistny służebność układ wysokościowy prawo rzeczowe użytki gruntowe grupy rejestrowe układ współrzędnych klasyfikacja gruntów służebność gruntowa jednostka ewidencyjna SIT księga wieczysta zasiedzenie geodezyjne opracowanie projektu pozwolenie na budowę punkt graniczny pomiar wysokościowy wezwanie geodezyjna obsługa inwestycji nieruchomość osnowa pomiarowa osnowa budowlano-montażowa numeracja porządkowa BDOT mapa zasadnicza suwnica plan miejscowy opłata adiacencka akt własności ziemi ANR protokół wywiad terenowy ugoda graniczna akt ugody mapa co celów prawnych odwołanie mapa ewidencyjna obręb ewidencyjny ustalenie granic tyczenie pomiar sytuacyjno-wysokościowy postanowienie odszkodowanie komin sieć uzbrojenia terenu posiadanie zasób nieruchomości
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się