BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

scalenie i podział akt ugody szkic dokumentacyjny ciąg niwelacyjny zasiedzenie opłata planistyczna lokal BDOT wezwanie służebność przesyłu suwnica pozwolenie na budowę strona księga wieczysta posiadanie znak graniczny połączenie i podział prawa związane mapa do celów projektowych droga publiczna zawiadomienie klasyfikacja gruntów pomiar wysokościowy rozgraniczenie ewidencja gruntów i budynków most protokół plan miejscowy wywiad terenowy pomiar przemieszczeń i odkształceń osnowa realizacyjna SIT budowa drogi ustalenie granic trwały zarząd użytkowanie wieczyste projekt budowlany układ współrzędnych uwłaszczenie wykaz synchronizacyjny przyjęcie granic postanowienie posiadacz zależny tolerancja odszkodowanie geodezyjna obsługa inwestycji mapa zasadnicza droga konieczna nieruchomość wyrównanie pomiar GPS geodezyjne opracowanie projektu dziennik budowy stabilizacja tyczenie własność pomiar sytuacyjno-wysokościowy użytki gruntowe zasób nieruchomości szkic polowy inwentaryzacja mapa co celów prawnych linia brzegu podział nieruchomości osnowa budowlano-montażowa spór graniczny punkt graniczny hipoteka decyzja administracyjna prawo wodne teren zamknięty grupy rejestrowe służebność osobista posiadacz samoistny służebność jednostka ewidencyjna komin sieć uzbrojenia terenu numeracja porządkowa mapa ewidencyjna działka linia pomiarowa sieć modularna ugoda graniczna ochrona znaków zażalenie układ wysokościowy wznowienie dokładność osnowa pomiarowa ANR prawo rzeczowe osnowa geodezyjna odwołanie komunalizacja obręb ewidencyjny generalizacja szkic tyczenia szkic graniczny służebność gruntowa niwelacja opłata adiacencka wywłaszczenie akt własności ziemi
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się