BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

rozgraniczenie własność geodezyjne opracowanie projektu działka osnowa budowlano-montażowa szkic dokumentacyjny osnowa pomiarowa układ wysokościowy znak graniczny numeracja porządkowa niwelacja przyjęcie granic tolerancja droga konieczna układ współrzędnych wyrównanie opłata adiacencka obręb ewidencyjny posiadanie droga publiczna komunalizacja linia pomiarowa komin służebność szkic tyczenia decyzja administracyjna akt ugody tyczenie prawa związane pozwolenie na budowę inwentaryzacja klasyfikacja gruntów pomiar wysokościowy postanowienie sieć modularna wykaz synchronizacyjny służebność gruntowa pomiar przemieszczeń i odkształceń akt własności ziemi zasób nieruchomości ciąg niwelacyjny punkt graniczny stabilizacja teren zamknięty scalenie i podział generalizacja trwały zarząd księga wieczysta dokładność połączenie i podział prawo rzeczowe wywłaszczenie SIT lokal użytki gruntowe dziennik budowy uwłaszczenie budowa drogi ochrona znaków osnowa realizacyjna ugoda graniczna spór graniczny opłata planistyczna służebność osobista odszkodowanie mapa co celów prawnych mapa do celów projektowych podział nieruchomości zażalenie posiadacz samoistny strona prawo wodne ANR wznowienie szkic graniczny BDOT plan miejscowy osnowa geodezyjna mapa ewidencyjna nieruchomość most wywiad terenowy protokół suwnica szkic polowy hipoteka zasiedzenie zawiadomienie ewidencja gruntów i budynków odwołanie linia brzegu ustalenie granic grupy rejestrowe wezwanie posiadacz zależny służebność przesyłu mapa zasadnicza projekt budowlany jednostka ewidencyjna pomiar GPS sieć uzbrojenia terenu pomiar sytuacyjno-wysokościowy użytkowanie wieczyste geodezyjna obsługa inwestycji
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się