BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

droga publiczna scalenie i podział służebność przesyłu protokół połączenie i podział BDOT szkic tyczenia generalizacja klasyfikacja gruntów użytkowanie wieczyste linia brzegu opłata adiacencka linia pomiarowa droga konieczna odszkodowanie posiadacz zależny służebność grupy rejestrowe wznowienie plan miejscowy działka tyczenie służebność gruntowa zasiedzenie most hipoteka projekt budowlany akt ugody punkt graniczny uwłaszczenie mapa co celów prawnych nieruchomość wywłaszczenie osnowa budowlano-montażowa opłata planistyczna geodezyjne opracowanie projektu prawo wodne inwentaryzacja sieć modularna stabilizacja pozwolenie na budowę geodezyjna obsługa inwestycji suwnica osnowa pomiarowa ugoda graniczna ciąg niwelacyjny posiadacz samoistny ewidencja gruntów i budynków lokal akt własności ziemi pomiar wysokościowy szkic dokumentacyjny osnowa realizacyjna prawo rzeczowe pomiar sytuacyjno-wysokościowy zasób nieruchomości trwały zarząd księga wieczysta zażalenie pomiar przemieszczeń i odkształceń ustalenie granic przyjęcie granic mapa ewidencyjna posiadanie decyzja administracyjna wyrównanie mapa zasadnicza komunalizacja komin pomiar GPS osnowa geodezyjna znak graniczny własność postanowienie rozgraniczenie podział nieruchomości SIT teren zamknięty układ wysokościowy strona obręb ewidencyjny budowa drogi odwołanie wywiad terenowy prawa związane szkic polowy tolerancja wezwanie zawiadomienie ANR wykaz synchronizacyjny dokładność spór graniczny numeracja porządkowa służebność osobista sieć uzbrojenia terenu szkic graniczny jednostka ewidencyjna użytki gruntowe dziennik budowy niwelacja układ współrzędnych mapa do celów projektowych ochrona znaków
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się