BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

zasób nieruchomości stabilizacja tolerancja opłata adiacencka działka układ wysokościowy rozgraniczenie połączenie i podział numeracja porządkowa ANR służebność układ współrzędnych wznowienie mapa co celów prawnych posiadanie lokal trwały zarząd projekt budowlany służebność przesyłu tyczenie BDOT plan miejscowy jednostka ewidencyjna przyjęcie granic pomiar wysokościowy prawo rzeczowe geodezyjne opracowanie projektu wywiad terenowy mapa zasadnicza akt własności ziemi obręb ewidencyjny osnowa realizacyjna geodezyjna obsługa inwestycji pozwolenie na budowę podział nieruchomości opłata planistyczna osnowa budowlano-montażowa generalizacja szkic graniczny budowa drogi protokół mapa do celów projektowych szkic tyczenia linia pomiarowa wyrównanie spór graniczny sieć uzbrojenia terenu mapa ewidencyjna sieć modularna użytki gruntowe nieruchomość wezwanie służebność osobista linia brzegu użytkowanie wieczyste ustalenie granic odwołanie grupy rejestrowe pomiar GPS suwnica posiadacz samoistny droga konieczna pomiar przemieszczeń i odkształceń klasyfikacja gruntów pomiar sytuacyjno-wysokościowy komunalizacja ochrona znaków zażalenie osnowa geodezyjna ugoda graniczna niwelacja ciąg niwelacyjny odszkodowanie ewidencja gruntów i budynków akt ugody strona komin punkt graniczny most własność inwentaryzacja SIT zawiadomienie wywłaszczenie osnowa pomiarowa decyzja administracyjna teren zamknięty wykaz synchronizacyjny szkic dokumentacyjny księga wieczysta służebność gruntowa znak graniczny postanowienie dziennik budowy dokładność hipoteka szkic polowy prawa związane scalenie i podział droga publiczna prawo wodne posiadacz zależny uwłaszczenie zasiedzenie
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się