BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

droga publiczna szkic tyczenia szkic polowy działka jednostka ewidencyjna ochrona znaków ewidencja gruntów i budynków znak graniczny wznowienie komin własność sieć uzbrojenia terenu służebność przesyłu posiadacz samoistny ustalenie granic mapa co celów prawnych budowa drogi zażalenie prawa związane wykaz synchronizacyjny BDOT osnowa pomiarowa SIT akt ugody generalizacja zawiadomienie mapa zasadnicza wezwanie akt własności ziemi odwołanie szkic graniczny lokal prawo wodne mapa do celów projektowych dokładność opłata planistyczna uwłaszczenie pomiar wysokościowy służebność osobista połączenie i podział most strona wywiad terenowy geodezyjne opracowanie projektu rozgraniczenie plan miejscowy niwelacja decyzja administracyjna linia pomiarowa odszkodowanie pomiar sytuacyjno-wysokościowy zasób nieruchomości suwnica użytkowanie wieczyste tolerancja opłata adiacencka teren zamknięty geodezyjna obsługa inwestycji wywłaszczenie układ współrzędnych służebność gruntowa numeracja porządkowa spór graniczny droga konieczna nieruchomość ciąg niwelacyjny układ wysokościowy osnowa realizacyjna grupy rejestrowe podział nieruchomości dziennik budowy prawo rzeczowe inwentaryzacja klasyfikacja gruntów punkt graniczny tyczenie osnowa geodezyjna sieć modularna linia brzegu zasiedzenie pomiar przemieszczeń i odkształceń postanowienie ANR ugoda graniczna przyjęcie granic posiadanie szkic dokumentacyjny obręb ewidencyjny stabilizacja osnowa budowlano-montażowa służebność projekt budowlany komunalizacja księga wieczysta mapa ewidencyjna hipoteka protokół posiadacz zależny trwały zarząd scalenie i podział wyrównanie pozwolenie na budowę pomiar GPS użytki gruntowe
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się