michal baner 2021

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

ANR akt własności ziemi linia pomiarowa dziennik budowy stabilizacja ochrona znaków prawo rzeczowe opłata planistyczna osnowa realizacyjna służebność układ wysokościowy strona służebność osobista niwelacja postanowienie osnowa geodezyjna grupy rejestrowe pomiar przemieszczeń i odkształceń geodezyjna obsługa inwestycji zasób nieruchomości generalizacja mapa co celów prawnych komin mapa do celów projektowych działka tyczenie układ współrzędnych szkic tyczenia posiadacz samoistny budowa drogi projekt budowlany dokładność pomiar wysokościowy znak graniczny zasiedzenie nieruchomość plan miejscowy suwnica pozwolenie na budowę komunalizacja pomiar GPS szkic polowy spór graniczny ciąg niwelacyjny wywiad terenowy zażalenie most BDOT szkic dokumentacyjny połączenie i podział wznowienie lokal wezwanie szkic graniczny droga konieczna jednostka ewidencyjna opłata adiacencka punkt graniczny sieć modularna teren zamknięty posiadacz zależny decyzja administracyjna wykaz synchronizacyjny osnowa pomiarowa wyrównanie księga wieczysta sieć uzbrojenia terenu odwołanie odszkodowanie prawo wodne ugoda graniczna droga publiczna ustalenie granic uwłaszczenie użytkowanie wieczyste tolerancja służebność przesyłu klasyfikacja gruntów akt ugody inwentaryzacja numeracja porządkowa scalenie i podział linia brzegu podział nieruchomości hipoteka geodezyjne opracowanie projektu przyjęcie granic osnowa budowlano-montażowa trwały zarząd SIT posiadanie obręb ewidencyjny rozgraniczenie mapa zasadnicza protokół zawiadomienie służebność gruntowa własność wywłaszczenie użytki gruntowe ewidencja gruntów i budynków pomiar sytuacyjno-wysokościowy prawa związane mapa ewidencyjna
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się