BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

opłata planistyczna jednostka ewidencyjna osnowa pomiarowa szkic tyczenia opłata adiacencka dokładność uwłaszczenie znak graniczny użytki gruntowe połączenie i podział wyrównanie wywiad terenowy klasyfikacja gruntów niwelacja akt ugody ciąg niwelacyjny posiadacz zależny ANR komunalizacja scalenie i podział mapa do celów projektowych linia pomiarowa geodezyjne opracowanie projektu nieruchomość posiadanie stabilizacja protokół spór graniczny linia brzegu szkic polowy zawiadomienie osnowa budowlano-montażowa osnowa geodezyjna pomiar GPS prawo rzeczowe układ współrzędnych numeracja porządkowa działka przyjęcie granic służebność gruntowa projekt budowlany wykaz synchronizacyjny komin droga publiczna odszkodowanie punkt graniczny służebność osobista mapa zasadnicza SIT ochrona znaków pomiar sytuacyjno-wysokościowy plan miejscowy pomiar przemieszczeń i odkształceń teren zamknięty zażalenie pomiar wysokościowy inwentaryzacja most obręb ewidencyjny wznowienie mapa ewidencyjna budowa drogi zasiedzenie BDOT służebność sieć uzbrojenia terenu strona księga wieczysta wezwanie droga konieczna układ wysokościowy odwołanie szkic graniczny sieć modularna tolerancja użytkowanie wieczyste ustalenie granic postanowienie ugoda graniczna osnowa realizacyjna dziennik budowy mapa co celów prawnych własność suwnica ewidencja gruntów i budynków prawa związane trwały zarząd rozgraniczenie decyzja administracyjna wywłaszczenie podział nieruchomości pozwolenie na budowę lokal hipoteka tyczenie generalizacja szkic dokumentacyjny akt własności ziemi prawo wodne zasób nieruchomości służebność przesyłu geodezyjna obsługa inwestycji posiadacz samoistny grupy rejestrowe
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się