BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

prawo rzeczowe znak graniczny posiadacz zależny komin tolerancja wywłaszczenie uwłaszczenie ugoda graniczna ustalenie granic linia brzegu komunalizacja działka połączenie i podział wezwanie protokół numeracja porządkowa strona zasiedzenie linia pomiarowa teren zamknięty dokładność obręb ewidencyjny droga publiczna stabilizacja szkic polowy tyczenie wyrównanie mapa do celów projektowych ANR suwnica mapa co celów prawnych budowa drogi służebność osobista ciąg niwelacyjny most zażalenie pomiar GPS służebność gruntowa lokal scalenie i podział własność postanowienie plan miejscowy akt własności ziemi rozgraniczenie sieć uzbrojenia terenu prawo wodne osnowa budowlano-montażowa układ współrzędnych akt ugody mapa zasadnicza ochrona znaków wznowienie pomiar sytuacyjno-wysokościowy wywiad terenowy posiadanie służebność droga konieczna zasób nieruchomości zawiadomienie odwołanie osnowa geodezyjna pomiar przemieszczeń i odkształceń trwały zarząd dziennik budowy punkt graniczny geodezyjne opracowanie projektu hipoteka podział nieruchomości posiadacz samoistny nieruchomość pomiar wysokościowy opłata planistyczna wykaz synchronizacyjny inwentaryzacja użytkowanie wieczyste przyjęcie granic jednostka ewidencyjna SIT geodezyjna obsługa inwestycji projekt budowlany pozwolenie na budowę decyzja administracyjna księga wieczysta spór graniczny służebność przesyłu szkic dokumentacyjny BDOT osnowa pomiarowa prawa związane szkic tyczenia niwelacja odszkodowanie generalizacja opłata adiacencka ewidencja gruntów i budynków układ wysokościowy użytki gruntowe szkic graniczny sieć modularna klasyfikacja gruntów grupy rejestrowe osnowa realizacyjna mapa ewidencyjna
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się