BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

linia brzegu służebność gruntowa wyrównanie akt własności ziemi budowa drogi komin własność niwelacja służebność odwołanie obręb ewidencyjny postanowienie droga konieczna użytkowanie wieczyste odszkodowanie posiadacz zależny szkic tyczenia decyzja administracyjna służebność osobista szkic polowy użytki gruntowe geodezyjna obsługa inwestycji nieruchomość most ANR podział nieruchomości zażalenie dokładność przyjęcie granic uwłaszczenie droga publiczna hipoteka sieć uzbrojenia terenu prawo wodne jednostka ewidencyjna spór graniczny mapa ewidencyjna ewidencja gruntów i budynków mapa zasadnicza opłata adiacencka posiadacz samoistny projekt budowlany pomiar sytuacyjno-wysokościowy prawo rzeczowe grupy rejestrowe scalenie i podział pozwolenie na budowę dziennik budowy suwnica znak graniczny numeracja porządkowa komunalizacja wywłaszczenie osnowa pomiarowa pomiar GPS mapa do celów projektowych pomiar wysokościowy strona ugoda graniczna księga wieczysta inwentaryzacja ciąg niwelacyjny zawiadomienie mapa co celów prawnych osnowa budowlano-montażowa osnowa geodezyjna generalizacja stabilizacja tyczenie ustalenie granic osnowa realizacyjna rozgraniczenie wywiad terenowy zasiedzenie BDOT wezwanie SIT układ współrzędnych ochrona znaków wznowienie szkic graniczny prawa związane służebność przesyłu sieć modularna teren zamknięty trwały zarząd akt ugody zasób nieruchomości wykaz synchronizacyjny lokal klasyfikacja gruntów opłata planistyczna tolerancja linia pomiarowa punkt graniczny plan miejscowy działka szkic dokumentacyjny posiadanie geodezyjne opracowanie projektu układ wysokościowy połączenie i podział pomiar przemieszczeń i odkształceń protokół
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się