BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

wyrównanie księga wieczysta prawo rzeczowe komunalizacja osnowa realizacyjna odszkodowanie niwelacja układ współrzędnych inwentaryzacja prawa związane przyjęcie granic stabilizacja zawiadomienie ciąg niwelacyjny droga konieczna trwały zarząd działka zażalenie SIT pomiar sytuacyjno-wysokościowy ANR wywiad terenowy pomiar GPS podział nieruchomości scalenie i podział nieruchomość wznowienie numeracja porządkowa teren zamknięty szkic tyczenia mapa zasadnicza tyczenie zasiedzenie wezwanie układ wysokościowy szkic polowy komin służebność osobista wywłaszczenie plan miejscowy geodezyjne opracowanie projektu sieć modularna służebność gruntowa wykaz synchronizacyjny służebność przesyłu sieć uzbrojenia terenu linia pomiarowa mapa co celów prawnych linia brzegu droga publiczna osnowa pomiarowa lokal mapa ewidencyjna ochrona znaków szkic graniczny posiadanie posiadacz samoistny projekt budowlany grupy rejestrowe punkt graniczny akt własności ziemi obręb ewidencyjny połączenie i podział BDOT hipoteka decyzja administracyjna ewidencja gruntów i budynków jednostka ewidencyjna ugoda graniczna spór graniczny most użytki gruntowe uwłaszczenie pozwolenie na budowę dziennik budowy klasyfikacja gruntów strona własność prawo wodne służebność dokładność budowa drogi mapa do celów projektowych szkic dokumentacyjny odwołanie suwnica opłata planistyczna osnowa budowlano-montażowa ustalenie granic postanowienie opłata adiacencka tolerancja rozgraniczenie posiadacz zależny generalizacja zasób nieruchomości osnowa geodezyjna użytkowanie wieczyste pomiar przemieszczeń i odkształceń geodezyjna obsługa inwestycji pomiar wysokościowy akt ugody
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się