BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

stabilizacja szkic polowy teren zamknięty opłata planistyczna rozgraniczenie podział nieruchomości spór graniczny mapa co celów prawnych mapa ewidencyjna linia pomiarowa plan miejscowy SIT wywiad terenowy ANR ugoda graniczna mapa do celów projektowych układ wysokościowy służebność osobista dziennik budowy osnowa budowlano-montażowa sieć uzbrojenia terenu pomiar przemieszczeń i odkształceń ciąg niwelacyjny grupy rejestrowe prawa związane szkic dokumentacyjny dokładność zasób nieruchomości odwołanie wznowienie hipoteka pomiar GPS ochrona znaków osnowa pomiarowa własność służebność układ współrzędnych działka odszkodowanie użytkowanie wieczyste akt własności ziemi komunalizacja trwały zarząd wykaz synchronizacyjny mapa zasadnicza posiadacz zależny służebność przesyłu zawiadomienie osnowa realizacyjna protokół akt ugody droga konieczna most geodezyjna obsługa inwestycji księga wieczysta użytki gruntowe droga publiczna punkt graniczny posiadacz samoistny numeracja porządkowa klasyfikacja gruntów wezwanie połączenie i podział strona BDOT szkic tyczenia budowa drogi pomiar wysokościowy sieć modularna linia brzegu wyrównanie projekt budowlany ustalenie granic szkic graniczny inwentaryzacja postanowienie uwłaszczenie niwelacja przyjęcie granic wywłaszczenie prawo wodne znak graniczny pozwolenie na budowę lokal ewidencja gruntów i budynków służebność gruntowa tolerancja suwnica obręb ewidencyjny geodezyjne opracowanie projektu komin posiadanie osnowa geodezyjna zasiedzenie generalizacja zażalenie decyzja administracyjna pomiar sytuacyjno-wysokościowy tyczenie prawo rzeczowe jednostka ewidencyjna opłata adiacencka nieruchomość scalenie i podział
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się