BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

własność mapa ewidencyjna akt własności ziemi osnowa pomiarowa scalenie i podział układ współrzędnych ewidencja gruntów i budynków suwnica spór graniczny most osnowa realizacyjna BDOT punkt graniczny inwentaryzacja dokładność zażalenie wykaz synchronizacyjny przyjęcie granic szkic dokumentacyjny użytki gruntowe droga konieczna obręb ewidencyjny komin grupy rejestrowe plan miejscowy akt ugody szkic tyczenia podział nieruchomości zawiadomienie działka zasób nieruchomości komunalizacja hipoteka posiadacz samoistny znak graniczny wywłaszczenie nieruchomość tyczenie osnowa budowlano-montażowa decyzja administracyjna wezwanie osnowa geodezyjna postanowienie niwelacja jednostka ewidencyjna pozwolenie na budowę SIT mapa co celów prawnych służebność przesyłu prawa związane mapa do celów projektowych pomiar GPS linia brzegu opłata adiacencka szkic graniczny klasyfikacja gruntów wznowienie stabilizacja mapa zasadnicza sieć modularna użytkowanie wieczyste posiadanie służebność osobista geodezyjne opracowanie projektu sieć uzbrojenia terenu księga wieczysta prawo wodne rozgraniczenie numeracja porządkowa dziennik budowy teren zamknięty układ wysokościowy służebność strona służebność gruntowa tolerancja trwały zarząd połączenie i podział linia pomiarowa szkic polowy ustalenie granic pomiar przemieszczeń i odkształceń lokal wywiad terenowy protokół geodezyjna obsługa inwestycji droga publiczna generalizacja ANR budowa drogi wyrównanie ciąg niwelacyjny odszkodowanie zasiedzenie posiadacz zależny projekt budowlany pomiar sytuacyjno-wysokościowy odwołanie pomiar wysokościowy uwłaszczenie ochrona znaków opłata planistyczna ugoda graniczna prawo rzeczowe
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się