michal baner 2021

BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

posiadacz zależny inwentaryzacja wywiad terenowy działka postanowienie protokół mapa zasadnicza układ współrzędnych przyjęcie granic zasób nieruchomości geodezyjne opracowanie projektu użytkowanie wieczyste teren zamknięty stabilizacja szkic graniczny ochrona znaków opłata planistyczna wywłaszczenie służebność niwelacja mapa do celów projektowych służebność gruntowa tolerancja ciąg niwelacyjny osnowa geodezyjna pomiar sytuacyjno-wysokościowy nieruchomość podział nieruchomości komin osnowa budowlano-montażowa suwnica obręb ewidencyjny pomiar przemieszczeń i odkształceń prawo wodne geodezyjna obsługa inwestycji ustalenie granic odszkodowanie akt własności ziemi ANR generalizacja służebność osobista prawa związane pozwolenie na budowę ugoda graniczna dziennik budowy zawiadomienie hipoteka wykaz synchronizacyjny komunalizacja scalenie i podział szkic tyczenia ewidencja gruntów i budynków budowa drogi osnowa realizacyjna mapa co celów prawnych akt ugody użytki gruntowe własność zasiedzenie sieć uzbrojenia terenu trwały zarząd odwołanie droga konieczna układ wysokościowy osnowa pomiarowa wyrównanie most szkic dokumentacyjny linia pomiarowa jednostka ewidencyjna posiadacz samoistny SIT klasyfikacja gruntów decyzja administracyjna wznowienie pomiar GPS szkic polowy rozgraniczenie opłata adiacencka zażalenie sieć modularna grupy rejestrowe projekt budowlany strona plan miejscowy droga publiczna pomiar wysokościowy spór graniczny uwłaszczenie księga wieczysta numeracja porządkowa prawo rzeczowe BDOT służebność przesyłu tyczenie posiadanie lokal linia brzegu punkt graniczny wezwanie mapa ewidencyjna połączenie i podział znak graniczny dokładność
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się