BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

posiadanie inwentaryzacja przyjęcie granic znak graniczny obręb ewidencyjny stabilizacja akt własności ziemi dziennik budowy układ wysokościowy mapa ewidencyjna geodezyjna obsługa inwestycji most działka osnowa pomiarowa geodezyjne opracowanie projektu prawa związane BDOT zażalenie osnowa realizacyjna komin użytki gruntowe punkt graniczny akt ugody spór graniczny rozgraniczenie wywłaszczenie droga publiczna szkic tyczenia droga konieczna projekt budowlany mapa do celów projektowych własność niwelacja odwołanie wezwanie pomiar sytuacyjno-wysokościowy postanowienie linia pomiarowa trwały zarząd szkic polowy ochrona znaków tolerancja teren zamknięty SIT zasiedzenie hipoteka wznowienie osnowa geodezyjna zasób nieruchomości osnowa budowlano-montażowa wyrównanie pomiar GPS układ współrzędnych ugoda graniczna służebność przesyłu mapa co celów prawnych klasyfikacja gruntów pomiar wysokościowy lokal ANR zawiadomienie odszkodowanie księga wieczysta użytkowanie wieczyste numeracja porządkowa wykaz synchronizacyjny wywiad terenowy strona opłata adiacencka ewidencja gruntów i budynków ustalenie granic pozwolenie na budowę plan miejscowy sieć modularna komunalizacja szkic graniczny decyzja administracyjna grupy rejestrowe prawo wodne posiadacz samoistny szkic dokumentacyjny podział nieruchomości nieruchomość służebność osobista uwłaszczenie linia brzegu tyczenie budowa drogi mapa zasadnicza posiadacz zależny ciąg niwelacyjny protokół połączenie i podział sieć uzbrojenia terenu służebność gruntowa generalizacja dokładność scalenie i podział służebność jednostka ewidencyjna prawo rzeczowe pomiar przemieszczeń i odkształceń opłata planistyczna suwnica
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się