BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

pomiar GPS punkt graniczny akt własności ziemi mapa ewidencyjna obręb ewidencyjny trwały zarząd połączenie i podział komunalizacja użytkowanie wieczyste prawo wodne szkic graniczny odwołanie odszkodowanie wyrównanie ugoda graniczna sieć uzbrojenia terenu opłata adiacencka znak graniczny uwłaszczenie jednostka ewidencyjna klasyfikacja gruntów osnowa budowlano-montażowa ustalenie granic ciąg niwelacyjny szkic tyczenia plan miejscowy wezwanie zasiedzenie stabilizacja SIT pomiar przemieszczeń i odkształceń wywłaszczenie tolerancja grupy rejestrowe służebność gruntowa numeracja porządkowa własność osnowa realizacyjna hipoteka układ współrzędnych teren zamknięty tyczenie układ wysokościowy protokół droga konieczna dokładność linia brzegu zawiadomienie prawa związane komin pomiar wysokościowy niwelacja wykaz synchronizacyjny generalizacja osnowa pomiarowa pomiar sytuacyjno-wysokościowy zażalenie linia pomiarowa przyjęcie granic mapa co celów prawnych mapa do celów projektowych BDOT służebność osobista inwentaryzacja lokal księga wieczysta posiadacz zależny szkic dokumentacyjny ANR strona decyzja administracyjna akt ugody osnowa geodezyjna ochrona znaków projekt budowlany służebność most spór graniczny droga publiczna prawo rzeczowe wznowienie sieć modularna mapa zasadnicza nieruchomość pozwolenie na budowę suwnica wywiad terenowy postanowienie geodezyjne opracowanie projektu geodezyjna obsługa inwestycji użytki gruntowe zasób nieruchomości dziennik budowy rozgraniczenie ewidencja gruntów i budynków podział nieruchomości scalenie i podział posiadacz samoistny działka szkic polowy budowa drogi posiadanie służebność przesyłu opłata planistyczna
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się