BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

znak graniczny wykaz synchronizacyjny zasiedzenie wywłaszczenie służebność osobista linia pomiarowa zażalenie niwelacja most hipoteka osnowa geodezyjna SIT zasób nieruchomości strona szkic polowy układ współrzędnych ANR prawa związane służebność przesyłu ciąg niwelacyjny scalenie i podział komunalizacja szkic tyczenia inwentaryzacja geodezyjne opracowanie projektu numeracja porządkowa ugoda graniczna układ wysokościowy szkic dokumentacyjny pozwolenie na budowę droga konieczna stabilizacja plan miejscowy opłata adiacencka służebność budowa drogi ustalenie granic punkt graniczny droga publiczna prawo wodne mapa zasadnicza trwały zarząd dokładność użytkowanie wieczyste tyczenie ochrona znaków mapa do celów projektowych przyjęcie granic posiadacz zależny osnowa realizacyjna pomiar GPS wznowienie osnowa budowlano-montażowa osnowa pomiarowa pomiar wysokościowy posiadacz samoistny komin jednostka ewidencyjna geodezyjna obsługa inwestycji protokół prawo rzeczowe spór graniczny dziennik budowy generalizacja połączenie i podział teren zamknięty akt własności ziemi rozgraniczenie sieć uzbrojenia terenu wywiad terenowy nieruchomość obręb ewidencyjny grupy rejestrowe pomiar sytuacyjno-wysokościowy wezwanie odwołanie podział nieruchomości ewidencja gruntów i budynków szkic graniczny uwłaszczenie wyrównanie decyzja administracyjna tolerancja suwnica działka odszkodowanie akt ugody użytki gruntowe zawiadomienie lokal księga wieczysta linia brzegu projekt budowlany opłata planistyczna klasyfikacja gruntów własność posiadanie sieć modularna służebność gruntowa pomiar przemieszczeń i odkształceń mapa ewidencyjna postanowienie BDOT mapa co celów prawnych
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się