BŁĄD
Aby przeglądać pytania ustne musisz być zalogowany oraz mieć aktywną subskrypcję pytań ustnych.

Tagi

wezwanie pomiar przemieszczeń i odkształceń punkt graniczny odwołanie działka znak graniczny opłata adiacencka prawo wodne osnowa pomiarowa grupy rejestrowe służebność osobista uwłaszczenie pomiar wysokościowy zawiadomienie numeracja porządkowa osnowa realizacyjna ANR obręb ewidencyjny nieruchomość układ wysokościowy zażalenie osnowa budowlano-montażowa mapa zasadnicza szkic tyczenia ugoda graniczna tolerancja akt ugody opłata planistyczna projekt budowlany SIT inwentaryzacja lokal dokładność służebność posiadacz zależny hipoteka BDOT protokół spór graniczny niwelacja dziennik budowy pozwolenie na budowę szkic dokumentacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy trwały zarząd własność linia brzegu komin zasób nieruchomości sieć uzbrojenia terenu połączenie i podział służebność gruntowa prawa związane tyczenie postanowienie księga wieczysta osnowa geodezyjna mapa ewidencyjna budowa drogi sieć modularna szkic polowy użytki gruntowe klasyfikacja gruntów posiadacz samoistny przyjęcie granic wywłaszczenie wykaz synchronizacyjny wznowienie służebność przesyłu szkic graniczny stabilizacja geodezyjna obsługa inwestycji teren zamknięty strona generalizacja ustalenie granic pomiar GPS plan miejscowy użytkowanie wieczyste ewidencja gruntów i budynków posiadanie ochrona znaków odszkodowanie mapa do celów projektowych zasiedzenie akt własności ziemi suwnica układ współrzędnych jednostka ewidencyjna linia pomiarowa mapa co celów prawnych decyzja administracyjna podział nieruchomości komunalizacja prawo rzeczowe ciąg niwelacyjny rozgraniczenie droga konieczna droga publiczna scalenie i podział wyrównanie wywiad terenowy geodezyjne opracowanie projektu most
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się