1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.63 Liczba opinii: 8

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w §22 ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2014 poz. 176). Stan na dzień 1 stycznia 2017 r.

Kliknij na odpowiedni zakres, aby w tabeli z aktami prawnymi pojawiły się tylko akty prawne z wybranego zakresu.

Filtruj wyniki

Ustawy

Rozporządzenia

Normy

Archiwalne akty prawne

Przepisy, które utraciły moc obowiązującą, stanowiące - w czasie ich obowiązywania, podstawę ustalania granic nieruchomości, niezbędne do oceny stanu prawnego nieruchomości. Znajomość tych przepisów jest wymagana od osób ubiegających się o uprawnienia z zakresu 2 i 5.

Przepisy, które utraciły moc obowiązującą, stanowiące - w czasie ich obowiązywania, podstawę wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, których dokumentacja została włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Znajomość tych przepisów jest niezbędna do oceny wartości technicznej dokumentacji państwowego zasobu, udostępnianej przez ODGiK do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Standardy techniczne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Znajomość standardów technicznych, wymienionych w rozporządzeniu, jest wymagana od osób ubiegających się o uprawnienia z zakresu 1, 2, 3, 5 i 6.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się