Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych ...

Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych ... 2017/02/13 11:43 #4508

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 223
 • Otrzymane podziękowania: 24
 
Omów i uzasadnij skale map.
Skalę map...

Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych:

 • wyjaśnij zakres treści i obszar opracowania terenu tej mapy,
 • omów i uzasadnij skale map,
 • podaj przepisy prawne, które te sprawy regulują.

 

Wyjaśnij zakres treści i obszar opracowania terenu tej mapy,

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać (§ 6.1 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie):

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej (§ 79. 1 standardy). Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania (§ 80. 2 standardy). Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej (§ 80. 1 standardy). Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów (§ 80. 3 standardy). Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności (§ 80. 4 standardy). W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa powyżej, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie (§ 80. 6 standardy).

Mapa do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji oraz obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy (§ 5 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie). Wielkość obszaru opracowania oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę(§ 6.3 ww. rozporządzenia).

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych ... 2017/03/30 19:42 #4509

 • geo12
 • geo12 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 1
Dodałabym par. 78. standardów technicznych

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych ... 2018/05/01 13:08 #7261

 • mpower
 • mpower Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 4
Która część powyższej odpowiedzi zaczerpnięta jest z rozp z sprawie BDOT oraz MZ ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Scharakteryzuj podstawowe parametry techniczne mapy do celów projektowych ... 2019/07/27 05:41 #10512

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 10
mpower
Part 80.1 odnosi się do PGiK, które wskazuje rozp w sprawie BDOT i MZ

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.185 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się