Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2017/02/12 18:18 #4109

 • Cmilla
 • Cmilla Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 2
W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad zaproponował aby zajęty pas gruntu wydzielić i notarialnie przenieść własność na sąsiada. Jakie warunki muszą zajść aby taki podział był możliwy? Jaka powinna być treść mapy z projektem podziału?

To pytanie było już kiedyś poruszane. Co sądzicie o poniższej odpowiedzi?
Podział nieruchomości z art. 95.4:

UoGN- Art. 95. 4) Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw.

Roszczenie sąsiada może wynikać z art. 151 Kodeksu Cywilnego:
KC- Art. 151. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.
Artykuł 151 KC zawiera warunki jakie muszą zaistnieć.

Treść mapy z projektem podziału:
Rozpo ws podziałów:
§ 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8 ) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału nieruchomości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Cmilla.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2017/02/12 19:28 #4111

 • t_tekien
 • t_tekien Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 13
Też zastanawiałem się nad tym pytaniem i ogólnie nad możliwością przeprowadzenia podziału nieruchomości nierolnej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Art. 93.2a ugn mówi o możliwości powiększenia nieruchomości rolnych i leśnych. Gdzieś znalazłem interpretację, że powiększenie nieruchomości nierolnej jest możliwe jeżeli spełni ona wymagania planu i tutaj mamy rozpatrywać nieruchomość a nie wchodzące w jej skład działki ewidencyjne. Nawet był taki artykuł w Przeglądzie Geodezyjnym, że sąsiadujące ze sobą działki stanowią jedną nieruchomość (oczywiście pod warunkiem zapisania w jednej księdze wieczystej) i w myśl ustawy o gn tak powinny być traktowane. Przytoczony sposób w podanej przez Ciebie odpowiedzi może być rozwiązaniem sprytnym i co ważne - uzasadnionym prawnie.
W treści pytania nie podano jaki jest to rodzaj nieruchomości więc chyba należałoby dodać możliwość wynikającą z art. 93 o której wspomniałem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2019/12/02 17:19 #11220

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 171
 • Otrzymane podziękowania: 15
a to nie powinno być że trzeba złożyć do wójta wniosek o postanowienie możliwości podziału, jako dołączenie tej wydzielonej działki na poszerzenie działki sądniedniej?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2019/12/03 04:52 #11225

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 132
 • Otrzymane podziękowania: 59
Paulina Sawicka
Jeżeli działka byłaby rolna to faktycznie można zrobić podział UoGN art. 93 3a.
I tak normalnie robisz wszystko wg podzialu UoGN i wskazujesz cel podziału zgodnie z Rozp w sprawie podziałów par2, par13

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.187 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się