Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Pytanie opisowe nr 14 z 2017 Zakres 2

Pytanie opisowe nr 14 z 2017 Zakres 2 2019/02/10 15:52 #9512

 • Gino
 • Gino Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 5
Opisowe pytanie z 2017
Kiedy jeden ze współwłaścicieli może dokonać na swój wniosek podziału nieruchomości i w jaki sposób?

O ile pozostałe elementy pytania nie budzą we mnie żadnych wątpliwości tak w tej kwestii mam problem???
Art. 97 ust. 2. Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami mówi:
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Kodek Cywilny
Art. 199. [Rozporządzenie rzeczą wspólną]

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Czy Art. 199 należało by rozumieć
W przypadku gdy nie wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości są zainteresowani wnioskowaniem o jej podział podmiot którego udział wynosi przynajmniej połowę w danym prawie mogą wystąpić do sądu o wydanie rozstrzygnięcia zastępującego zgodę pozostałych udziałowców (Art. 64 KC Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie). Czyli oprócz wniosku jednej osoby o podział niezbędne będzie przedłożenie do wójta, burmistrza, prezydenta miasta orzeczenie sądu w trybie art. 199???

A co w przypadku gdy wnioskodawcy przysługuje mniej niż połowa udziału????? Pozostaje
Art. 210. [Żądanie zniesienia współwłasności]
§ 1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.
§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.
Art. 211. [Podział rzeczy wspólnej]
Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
Art. 212. [Podział z wyrównaniem udziałów, spłatą lub dopłatą]
§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.
§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

I w takim wypadku na pytanie w "Jaki Sposób?" należałoby odpowiedzieć przez sąd?? część pytania na które ma się 20 min???:)
Proszę o dyskusje bo nie wiem czy za daleko nie poleciałem z tematem a odpowiedź jest bardziej prosta??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe nr 14 z 2017 Zakres 2 2019/02/10 22:07 #9515

 • kania
 • kania Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 2
Po co orzeczenie sądu w sprawie rozporządzaniu rzeczą wspólną, jeśli można od razu złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności?
Ja bym tylko pisała o art. 210 - 212

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.085 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się