Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/08 21:05 #8725

 • Kamil_D
 • Kamil_D Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 3
Zgodnie z PB:
Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Dodatkowo pozaustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być na niego nałożone przez inwestora w treści zawartej z nim umowy cywilnoprawnej.

Może ma ktoś jeszcze pomysł co można napisać jeszcze w odpowiedzi na to pytanie ??
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/09 08:54 #8731

 • podrygi
 • podrygi Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 10
standardy:
§ 50. Na potrzeby przygotowania inwestycji budowlanych, oprócz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z późn. zm.), na wniosek uczestników procesu budowlanego wykonuje się geodezyjne pomiary
sytuacyjne i wysokościowe, mające na celu:
1) opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników;
2) obliczenie przemieszczeń mas ziemnych;
3) ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi;
4) szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu, obejmującą w szczególności:
a) elewacje budowli,
b) rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych,
c) rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń;
5) określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu.

rozp. czynnosci:
§ 12. 1. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,
2) pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów, o których mowa w art. 43
ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
2. Czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 2 wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym
lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego.

rozp. czynności:
§ 18. 1. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania, należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń
i odkształceń.
2. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje
projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.
The following user(s) said Thank You: Kamil_D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/10 11:02 #8756

 • podrygi
 • podrygi Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 10
jeszcze:
§ 61. 2 standardy
Uczestnicy procesu budowlanego mogą rozszerzyć zakres geodezyjnych pomiarów powykonawczych,
w szczególności dotyczących pionowości elementów konstrukcyjnych i trzonów windowych oraz stanu
wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu
i podłoża i odkształceń obiektu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/14 17:42 #8805

 • lugosia86
 • lugosia86 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 38
 • Otrzymane podziękowania: 6
Tak się zastanawiam, czy w ogóle ten artykuł z PB jest na temat? Dużo pisania a nie wiem czy warto.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/14 20:42 #8810

 • Kamil_D
 • Kamil_D Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 3
W sumie sam się nad tym zastanawiałem, bo jak pisałem odpowiedź na to pytanie to złapałem się prawa budowlanego. Chyba faktycznie nie był to dobry wybór.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/15 17:05 #8818

 • MW
 • MW Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy w dalszym ciągu w drugiej części egzaminu należy przepisywać ustawy? I czy mogę mieć np. Vademecum ze sobą>
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/01/15 20:10 #8819

 • Kamil_D
 • Kamil_D Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 3
Tak możesz mieć przepisy prawne ze sobą

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę podać przepisy prawne stanowiące podstawę dla inspektora nadzoru inwestorskiego do zlecania wykonania czynności i prac geodezyjnych w ramach prowadzonej obsługi geodezyjnej budowy lub montażu. Jakie czynności może zlecać inspektor nadzoru 2019/09/05 09:23 #10625

 • rafalms
 • rafalms Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 3
W odpowiedzi na to pytanie PB JEST KONIECZNE.
Z art. 26 PB wynika prawo inspektora do zlecenie espertyz, analiz, badań etc. - to jest podstawa prawna działania inspektora.
Standardy - dają odpowiedź na drugą część pytania, czyli co konkretnie może inspektor zlecieć, par 50 ST mówi, że właściwie wszystko co związane z naszym fachem na terenie budowy, rozbiórki, przebudowy, esploatacji obiektu budowlanego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.223 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się