admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2023/05/15 14:08 #20895

 • soyokaze1000
 • soyokaze1000 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam

Mam zagwozdkę z przepisami i wymaganiami ośrodka dokumentacji.
W protokole kontrolnym powołano się na przepisy, które ogólnie mówią o pomiarach elementów, obiektów i zawartości, w tym Prawo Geodezyjne, jako przepis wyjaśniających czym jest inwentaryzacja powykonawcza, czyli sama definicja, niż wytyczne, Art.2 oraz Standardy Techniczne co podlega, przy pomiarach Paragraf 19

Natomiast olano totalnie Prawo Budowlane i Art 29, w którym wytypowano wyjątki jeśli chodzi o inwentaryzację przyłączy i obiektów budowlanych.Art.  43.  [Geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza]1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:1)obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;2)obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora.2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
Zaznaczone punkty w prawie budowlanych to są przyłącza na prywatnej działce, które są pozbawione projektu na zgłoszeniu lub mają projekt na zgłoszeniu ale bez decyzji, dziennika, nawet bez stempla wpłynięcia do budowlanki. Jest ogólna pieczątka Architektury.

Ośrodek wymaga, bym te przyłącza tradycyjnie inwentaryzował przed zasypaniem, co zgodnie z Prawem Budowlanym jest sprzeczne. Te konkretne przyłącza w mysl Prawa Budowlanego nie podlegają inwentaryzacji.
Jedynie za pomocą wskazań właściciela mogę je zamierzyć.

U siebie na działce, dostałem wytyczne z Architektury, że przyłącze gazowe od skrzynki gazowej, na własnej tylko działce musi być na mapie do celów projektowych projektowych. I tutaj zgodzę się z inwentaryzacją w wykopie, bo sporządzono mape konkretną pod ten obiekt, oraz mam nawet dziennik budowlany.

Nigdzie w okolicznych powiatach nie mialem takiej sytuacji z odbiorem kompleksowym budynku z przyłączami, jak w tym konkretnym. Przy poprzedniej robocie napisałem 3 strony odmowy to dostalem telefon od przejetej i zdenerwowanej kontrolujacej i robota ledwo przeszła. Teraz znow ta sama sytuacja od tej samej osoby. Ja rozumiem pomiary w wykopie, ale tez trzeba czytac Prawo Budowlane a nie tylko powolywac sie na Geodezyjnych przepisach.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2023/05/15 20:22 #20898

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 122
 • Otrzymane podziękowania: 77
Bez urazy, ale moim zdaniem nie rozumiesz tych przepisów

Po pierwsze. Prawo budowlane daje dwie możliwości. Przyłącza można budować na zgłoszenie lub bez niego (art. 29a). 
Po drugie. Żadne z tych możliwości nie zwalnia z obowiązku inwentaryzacji.
Po trzecie. Art 43. 1 nakłada obowiązek inwentaryzacji przyłączy
Po czwarte. Art. 43 1a. wprowadza jedynie wyjątek od wyznaczenia (inaczej tyczenia) przyłączy, a nie od inwetaryzacji
Po piąte. Nie ma innej możliwości pomiaru przyłączy jak przed zasypaniem (Art. 43 .3)


U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
23) przyłączy:

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
 
Za tę wiadomość podziękował(a): slavo15

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2023/05/15 21:25 #20902

 • Magdzia
 • Magdzia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 24
 • Otrzymane podziękowania: 23
Czyli przyłącza są już zasypane. To jedyne wyjście z tej sytuacji to prośba do właściciela żeby zrobił odkrywki w kilku miejscach. Pomierzysz bezpośrednio w odkrywce. Zdarzyła mi się taka sytuacja. Właściciel  bez problemu wykonał odkrywki. Przyłącza należy inwentaryzować przed zasypaniem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2023/06/12 10:39 #21084

 • soyokaze1000
 • soyokaze1000 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
No właśnie zaprzeczasz sobie przytaczając art 43, który określa co podlega inwentaryzacji, w tym oprócz pozwolenie na budowę te ze zgłoszeń. Są wytypowane:

Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

I właśnie te przyłącza i obiekty na zgłoszenie, które nie potrzebują na wet pozwoleń, jeśli przekroczą parametry w Prawie Budowlanym podlegać już będą inwentaryzacji.
Te zagrubione, jeśli są DO parametrów podanych w przepisach, nawet nie podlegają pomiarowi!

Tak samo masz z budynkami do 35 m2! Mam odrzucanie w moim ośrodku dokumentacje, gdy oddawałem robotę inwentaryzacji budynku na zgłoszenie od 35m2 a także przy wykonywaniu mapy do celów projektowych odrzucenie zakładania kartotek budynku na te obiekty, powołując się na przepisy brawa budowlanego.

Te przepisy są proste. Przyłącze energetyczne jest zwolnione gdy przylega do sieci na której jest lub sieć jest na tej samej działce, tak samo zbiorniki gazowe są zwolnione do 7m3 i zbiorniki kanalizacyjne do 10m3, jeśli sa większe podlegają inwentaryzacji typowej, jak na pozwolenie, czyli w wykopie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2023/06/18 14:24 #21096

 • piter_
 • piter_ Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 3
@Askell ma rację - błędna interpretacja przepisów. 
Art. 43. ust. 1. Mówi o tym, co podlega wyznaczeniu w terenie i inwentaryzacji, w tym przyłączy:
a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
f) telekomunikacyjnych. 
Jak czytamy dalej, w ust. 1a: Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej - co oznacza, że nie podlegają tyczeniu, ale podlegają inwentaryzacji. Uszczegółowiając - w Art. 43. ust 1. wymienione są elementy podlegające WYZNACZENIU i INWENTARYZACJI, a w ust. 1a wykluczane są przyłącza z tyczenia, ale nie z inwentaryzacji. 
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Inwentaryzacja przyłączy na zgłoszenie lub braku przy odbiorze budynku. 2024/05/20 14:01 #22852

 • Warmik
 • Warmik Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 127
 • Otrzymane podziękowania: 23
A jaka jest dzisiaj definicja przyłącza? Gdy ja zdawałem na uprawnienia kilka lat temu to wg przepisów prawa przyłącze to była ta część przewodów dochodząca do studzienki, szafki, licznika itp. I tylko to podlega inwentaryzacji, dalej mamy instalacje wewnętrzne, które mogę przecież pomierzyć po zasypaniu na podstawie wskazań inwestora?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.054 s.