admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/10 22:53 #20354

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar Autor
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 102
 • Otrzymane podziękowania: 27
Standardy techniczne
§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu;
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy.
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.

Czy wpis z rozbieżnością związany jest także z inwentaryzacją powykonawczą prowadzoną w toku budowy obiektów lub ich elementów np. dokonaliśmy inwentaryzacji przed całkowitym odbiorem np. sieci, parkingu, ogrodzenia, słupów itd. i stwierdzamy znaczne odchylenie od założeń projektu czy to się pod to kwalifikuje czy dotyczy to tylko przemieszczeń i obsługi ?

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/11 08:34 #20356

 • Magdzia
 • Magdzia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 7
Interpretuję § 23 w ten sposób, że ust. 2, 3 i 4 są ze sobą związane, następują chronologicznie po sobie. 
Czyli ust. 4 dotyczy rozbieżności przy pomiarze przemieszczeń.

Bo do zgodności  usytuowania obiektu budowlanego po inwentaryzacji powykonawczej z PZT stosujemy prawo budowlane Art. 57.1 pkt.5;
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w większości przypadków nie wpisywaliśmy do dziennika budowy. Zwykle oddajemy mapę + informację o zgodności.
Może ktoś ma inne doświadczenia?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/11 10:16 #20360

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar Autor
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 102
 • Otrzymane podziękowania: 27
Również nie mam, zawsze na końcu, tylko co jeżeli będzie to obsługa budowy/ inwestycji i zinwentaryzujemy słupy konstrukcji, których na mapie z inw. nie będzie albo pomierzymy elementy, obiekty np. sieć kanalizacyjna albo parking i stwierdzimy, że zostało coś naruszone albo np. przy parkingu przekroczona granica nieruchomości to musimy chyba wtedy w jakiś sposób poinformować kierownika  "legalnie", żeby był po tym ślad w postaci wpisu? Ja wiem, że w praktyce to wygląda zupełnie inaczej w takich przypadkach :)

w ust. 1 sa wymienione pomiary, a w ust. 4 napisane co jeżeli te pomiary odbiegają, rozumiem to jako pomiary w toku budowy, czyli inwentaryzacja tak jak napisałem wyżej w trakcie trwania budowy, może tak ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/12 00:49 #20365

 • jordekap
 • jordekap Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 70
 • Otrzymane podziękowania: 33
Czytając ten paragraf faktycznie należałoby takie rzeczy wpisywać w dziennik i osobiście uważam, że zamysł prawodawcy był taki jak Magdzia napisała, co niestety wprost z brzmienia tego paragrafu nie wynika.
W moich stronach w dziennik wpisujemy tylko wytyczenie w przypadku domów jednorodzinnych itp inwestycji. Dodatkowe wpisy w przypadku przemieszczeń. Inwentaryzacji - nigdy (mapa + info).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/12 01:17 #20366

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar Autor
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 102
 • Otrzymane podziękowania: 27
Tylko w prawie budowlanym jest mowa o inwentaryzacji przy zakończeniu budowy, a w standardach traktowane jest to jako pomiar w takcie budowy i chyba ja osobiście tak to przyjmę. Wiadomo, że praktyka a prawo to co innego...

I jeszcze jedna kwestia, jest pytanie opisowe komu przekazujemy dokumentacje powykonawczą:
Standardy techniczne 
§ 23.5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

Prawo budowlane
Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

A wy co myślicie ?  Z prawa budowlanego wynika, że to inwestor, a standardy, że jeszcze kierownik ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Wpisy do dziennika budowy w trakcie toku budowy 2023/03/12 22:27 #20375

 • jordekap
 • jordekap Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 70
 • Otrzymane podziękowania: 33
Kwestia przekazywania dokumentacji to już offtop.
Uważam, że szukasz dziury w całym. Standardy wprost i wystarczająco podają komu masz przekazać dokumentację geodezyjną

Papiery do kierownika a jak nie został ustanowiony do inwestora.
a co do art. 57 ust 1 pkt 5 prawa budowlanego to INWESTOR ma obowiązek dostarczyć informację o zgodności, a czy dostanie ją bezpośrednio od nas czy od swojego kierownika to już nikogo nie obchodzi. (a tak nawiasem mówiąc to u nas często kierownicy się bujają z tym do nadzoru)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.056 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się