Pytania testowe wielokrotnego wyboru na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii część ogólna egzaminu pisemnego składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone cztery odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna.


Quizy

Pytania testowe wielokrotnego wyboru z czerwca 2014 r.

Test zawiera 60 pytań których kolejność generowana jest w sposób losowy. Losowa jest również kolejność odpowiedzi. Na każde pytanie masz dwie próby odpowiedzi.

Większość pytań i odpowiedzi jest w formie takiej jaka była na egzaminach 25 i 26 czerwca.

Pytania testowe wielokrotnego wyboru z lipca i sierpnia 2014 r.

Test zawiera 60 pytań których kolejność generowana jest w sposób losowy. Losowa jest również kolejność odpowiedzi. Na każde pytanie masz dwie próby odpowiedzi.

Większość pytań jest w formie takiej jaka była na egzaminach, natomiast odpowiedzi są stworzone przez autora testu.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się