admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.17 Liczba opinii: 6

Zakres 4

Geodezyjna obsługa inwestycji.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej – prace geodezyjne na minimum 3 różnych inwestycjach;
  2. pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli lub przemieszczeń podłoża – prace geodezyjne przy minimum 2 cyklach pomiarowych;
  3. badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych – minimum 2 suwnice lub 1 szyb windowy lub wieża;
  4. geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie;
  5. geodezyjne opracowanie projektu budowlanego – minimum 5 obiektów, w tym nie więcej niż dwa obiekty budownictwa mieszkaniowego;
  6. pomiary realizacyjne budynków oraz budowli – minimum 5 budynków oraz 3 budowle;
  7. geodezyjna inwentaryzacja budynków oraz budowli – minimum 4 budynki oraz 3 budowle.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się