1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.41 Liczba opinii: 51

Zakres 1

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie lub aktualizacja mapy zasadniczej – minimum 15 prac i opracowań geodezyjnych;
  2. tyczenie obiektów budowlanych – minimum 15 prac geodezyjnych obejmujących tyczenie budynków lub budowli, w tym 8 sieci uzbrojenia podziemnego;
  3. inwentaryzacja obiektów budowlanych – minimum 12 prac geodezyjnych obejmujących inwentaryzację budynków lub budowli, w tym 7 sieci uzbrojenia podziemnego;
  4. zakładanie i pomiar osnów pomiarowych lub realizacyjnych sytuacyjnych i wysokościowych – minimum 1 obiekt bez względu na jego wielkość;
  5. kartograficzne opracowanie mapy do celów projektowych – opracowanie map dla co najmniej 5 obiektów o łącznej powierzchni minimum 25 ha.
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się