admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Zakres 1

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

  1. zakładanie i pomiar osnów pomiarowych lub realizacyjnych – minimum 1 obiekt bez względu na jego wielkość;
  2. pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników dla potrzeb wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacji mapy zasadniczej – opracowanie map dla co najmniej 5 obiektów o łącznej powierzchni minimum 25 ha;
  3. tyczenie obiektów budowlanych – minimum 10 obiektów budowlanych, w tym 5 dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego;
  4. inwentaryzacja obiektów budowlanych – minimum 10 prac geodezyjnych obejmujących inwentaryzację budynków lub budowli, w tym 5 dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego.
Log in to comment

Piotr Bartosz Avatar
Piotr Bartosz odpowiedział w temacie: #16292 2021/10/25 19:05
To jest nieaktualne, kiedy będzie poprawione ?
pure.o Avatar
pure.o odpowiedział w temacie: #18063 2022/03/18 23:27
ZAKRES 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne:
1) zakładanie i pomiar osnów pomiarowych lub realizacyjnych – minimum 1 obiekt bez
względu na jego wielkość;
2) pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników dla potrzeb
wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacji mapy zasadniczej – opracowanie
map dla co najmniej 5 obiektów o łącznej powierzchni minimum 25 ha;
3) tyczenie obiektów budowlanych – minimum 10 obiektów budowlanych, w tym
5 dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego;
4) inwentaryzacja obiektów budowlanych – minimum 10 prac geodezyjnych obejmujących
inwentaryzację budynków lub budowli, w tym 5 dotyczących sieci uzbrojenia
podziemnego