admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Egzamin testowy - część ogólna egzaminu pisemnego

Egzamin pisemny na uprawnienia geodezyjne obejmuje między innymi część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone cztery odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna.

Czas trwania tej części egzaminu wynosi 1 godzinę.

Wynik pozytywny w części ogólnej egzaminu pisemnego daje uzyskanie co najmniej 41 punktów.

Przydatne informacje

W serwisie mamy 259 interaktywne testy zgrupowane w 13 kategoriach. Mamy zarówno testy wielokrotnego jak i jednokrotnego wyboru. Do każdego z pytań testowych dołączona jest podstawa prawna poprawnej odpowiedzi. Dzięki temu szybko przygotujesz się do egzaminu.

Aby rozwiązywać testy musisz być ZALOGOWANY. Jeżeli nie masz jeszcze konta ZAREJESTRUJ SIĘ

Zanim założysz konto możesz przetestować działanie interaktywnych testów prezentowanych na stronie rozwiązując PRZYKŁADOWY TEST.

Log in to comment