admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Wymień dokumentację będącą podstawą do sporządzenia szkicu dokumentacyjnego, służącego do tyczenia w terenie i montażu obiektów budowlanych? Proszę podać treść szkicu dokumentacyjnego.

Podobna treść pytania:

Proszę opisać, jakie dokumenty stanowią podstawę do geodezyjnego opracowania projektu, poprzedzającego wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych. Jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania i co on zawiera?

 

Wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:

  1. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  2. planu sytuacyjnego;
  3. innych dokumentów wchodzące w skład dokumentacji budowy.

Efektem końcowym geodezyjnego opracowania projektu jest szkic dokumentacyjny obiektu budowlanego, będący dokumentem technicznym, według którego wykonuje się tyczenie obiektu budowlanego.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się