admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/02/20 21:59 #20208

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 560
 • Otrzymane podziękowania: 333
 1. Metody zakładania osnów pomiarowych?
 2. Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Kto może zrobić, jaki dokument (projekt), co zawiera, kto zatwierdza?
 3. W jakich przypadkach geodeta jest wykreślany z listy uprawnionych?
 4. Służba geodezyjna?
 5. Kiedy przeprowadzamy klasyfikacje gruntów?
 6. W jaki sposób informuje się o wywłaszczeniu?
 7. Nie do końca zrozumiałem to pytanie, ale chodziło o jakiś dokument, gdy staramy się o WZ na terenach rolnych i nie jest to decyzja o odrolnieniu.
 8. Kto płaci odszkodowanie za wywłaszczenie dokonywane za podziały działek przy ZRID?
 9. Kto prowadzi KW  w jakim celu i z jakich działów się składa i opisać te działy?
 10. Kiedy przeprowadza się klasyfikacja z urzędu?
 11. Podział użytków?
 12. Dokumentacja rozgraniczenia i techniczna, co zawiera, kto weryfikuje?
 13. Coś o zmianie lasu na role?
 14. Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi? Kto ją wydaje?
 15. Co zawiera projekt modernizacji EGiB? Kto go sporządza i z kim go konsultuje?
 16. Kto rozstrzyga o uwzględnieniu/odrzuceniu zarzutów do operatu opisowo kartograficznego i w jakiej formie, Co się dzieje z zarzutami w momencie jak są złożone 30 dni po publikacji operatu?
 17. Z jakich danych korzystamy przy zakładaniu/modernizacji EGiB?
 18. Proszę wymienić wszystkie systemy teleinformatyczne, które są prowadzone dla obszaru całego kraju?
 19. Dane ewidencyjne punktów granicznych?
 20. Kto ustala charakter wód, co to linia brzegowa jak ustalamy i w jakim dokumencie ona ma odzwierciedlenie?
 21. Wymienić grupy użytków gruntowych?
 22. Pozyskiwanie gruntów celem powiększenia gospodarstwa leśnego – omówić i jaki organ jest za to odpowiedzialny?
 23. Do czego przy ZRID upoważnia rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji. Z dniem jej wydania do czego stanowi podstawę, czyje są działki po jej wydaniu. I coś o odwołaniu?
 24. Omówić użytek drogi?
 25. Podział przez budynek + jaki dokument jest przy tym ważny  (chodziło o rzut każdej kondygnacji z wyrysowanym podziałem)?
 26. Kiedy wygasa służebność gruntowa?
 27. Co to jest uproszczony plan lasu?
 28. Wymienić dane ewidencyjne budynku?
 29. Czy możliwy jest podział działki polegający na wydzieleniu działek pod drogę publiczną lub jej poszerzenie niezgodnie z mpzp?
 30. Jakie są możliwości podziału działki przeznaczonej na cele rolne i leśne?
 31.  Co zawiera wstępny projekt podziału?
 32. Co zawiera mapa projektem podziału z podziałem?
 33. Proszę podać definicje zabudowy zagrodowej?
 34. Proszę omówić czynności podczas rozgraniczenia kiedy strony na zawarły ugody?
 35. Co zawiera wniosek o podział?
 36. KW jakie są działy i co zawierają?
 37. Czy wykazujemy budynki w bazie EGiB na terenach zamkniętych?
 38. Kto nadzoruje gospodarkę leśną w zakresie lasów prywatnych i państwowych? Komu powierzono w zarząd lasy państwowe?
 39. Na podstawie, jakich dokumentów wykazujemy w EGiB położenie granic i znaków granicznych?
 40.  W jaki sposób można zapewnić dostęp do drogi publicznej? (bezpośredni dostęp, zakup udziału w drodze wewnętrznej, służebność na drodze wewnętrznej, inna służebność drogowa, poprzez drogę wewnętrzną będącą własnością gminy)
 41. Kto sprawuje nadzór nad gospodarką leśną? (odp. art. 5 ustawy o lasach 1) minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa;2) starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
 42. W jakich przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami wójt nie wydaje decyzji zatwierdzającej podział?
 43. Wymienić użytki gruntowe?
 44. Czy możliwy jest podział kilku działek podczas jednej czynności, jeśli są różni właściciele?
 45. W jakim przypadku nie jest możliwy podział działki, mimo tego, że jest on zgodny z MPZP. (gdy nie posiada dostępu do drogi publicznej)
 46. Stabilizacja punktów granicznych?
 47. Pomieszczenia przynależne? Jak się je ustala?
 48. Bazy prowadzone dla całego kraju (atr 4 PGiK)?
 49. Wymień grupy użytków?
 50. Kiedy można przeprowadzić wyznaczenie punktów granicznych?
 51. Kto płaci za podział? Na czyj wniosek jest prowadzone postępowanie?
 52. Co robi geodeta w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony?
 53. Jakie zasady stosuje się w przypadku wzajemnego przecinania się gruntów zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub kanały przy ustalaniu granic działek?
 54. Scalenie i podział - kiedy można przeprowadzić, kto zatwierdza i czym?
 55. Podział nieruchomości polegający na wydzieleniu do 33% powierzchni?
 56. Jeśli nie ma mpzp to co się wydaje? - chodziło o wz.
 57. Było jeszcze jakieś pytanie o ustalenie granic z par 33 rozp. egib ale dokładnie nie pamiętam 
 58. Rozgraniczenie: zawartość protokołu granicznego i szkicu granicznego? (dopytali jaki geodeta - chodziło o upoważniony przez w/b/p)
 59. Dane ewidencyjne punktu granicznego?
 60. Czy wznowiony znak graniczny można pomierzyć tachimetrem w oparciu o wcześniej założoną osnowę pomiarową? (tutaj kluczem odpowiedzi były dokładności, można jeśli tachimetr ma odpowiednią dokładność pomiaru, pomiarowa osnowa jest założona w oparciu o osnowę geodezyjną z wymaganą dokładnością).
 61. Do czego stanowi podstawę ostateczna decyzja zatwierdzająca podział?
 62. Rodzaj stabilizacji punktu granicznego?
 63. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości?
 64. Co zawiera mapa ze wstępnym projektem podziału?
 65. Jakich budynków nie wykazujemy w bazie danych EGiB?
 66. Co oznacza, że punkt atrybut ma atrybut dokładnościowy "spełnia"?
 67. Częściowa zdolność do czynności prawnych?
 68. W jakim przypadku zawiadamiamy strony przy czynnościach przyjęcia granic?
 69. Ile tomów ma KW i jak to są tomy?
 70.  
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin_JJ, Myszka, Askell, bakubaku

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/02/21 19:06 #20217

 • cruzen94
 • cruzen94 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 9
16. Co zawiera mapa z projektem podziału
17. Kto nadzoruje gospodarkę leśną
18. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/03/20 21:03 #20431

 • galaxy01
 • galaxy01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 0
Kto i w jakim przypadku wydaje decyzję z podanego punktu artykułu 95 UoGN
95 pkt 1 - 
95 pkt 2 - 
95 pkt 3 - 
95 pkt 4 - 
95 pkt 5 - 
95 pkt 6 - 
95 pkt 7 - p/b/w
zapraszam do uzupełniania

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/03/26 21:25 #20513

 • Rolka
 • Rolka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 8
Pytania ustne z 25.03, które sobie przypomniałem że ludzie mieli:
- Co zawiera wstępny projekt podziału
- Co zawiera mapa projektem podziału z podziałem
- Proszę podać definicje zabudowy zagrodowej
- Proszę omówić czynności podczas rozgraniczenia kiedy strony na zawarły ugody
- Co zawiera wniosek o podział
- KW jakie są działy i co zawierają

 
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/03 10:40 #20793

 • karol2394
 • karol2394 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 5
Czy może ktoś może ma opracowane pytania ustne z zakresu 2 w pliku? z góry dziękuję
Za tę wiadomość podziękował(a): jogi521, rafał830121

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/11 00:32 #20875

 • slavo15
 • slavo15 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 1
imho wszędzie w/b/p

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/11 10:24 #20877

 • DjMatys
 • DjMatys Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 7
Nie zgodziłbym się. Punkt 6 to są podziały w związku z specustawami. Tam ostateczna decyzja o realizacji zatwierdza projekt podziału i wydaje ją wojewoda albo w przypadku specustawy drogowej starosta jeśli chodzi o drogi powiatowe i gminne.
Za tę wiadomość podziękował(a): slavo15

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/14 02:55 #20890

 • MamaKisia
 • MamaKisia Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 4
Art. 95 p.1 W/B/P
Art. 95 p.2 W/B/P
Art. 95 p.3
(Na podst.  Art. 73 Ustawy z  13.10.1998 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną na podstawie którego  przejmowane są prywatne nieruchomości zajęte po drogi publiczne. Nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 we władaniu SP lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 01.01.1999 stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych JST za odszkodowaniem. Podstawą ujawnienia w KW przejścia na własność SP lub JST nieruchomości o których mowa jest ostateczna decyzja wojewody.

(Na podst. Art. 172 KC "Zasiedzenie" Postanowienie Sądu stwierdza nabycie praw własności i jednocześnie zatwierdza podział

Art. 95 p.4
Dotyczy podziału nieruchomości związanego z realizacją roszczeń do części nieruchomości na podstawie przepisów UGN lub roszczeń wynikających z innych ustaw.
Jeśli chodzi o realizację roszczeń zawartych w omawianej ustawie, będzie to mieć miejsce przy wywłaszczeniu części nieruchomości pod budowę drogi publicznej
lub jej poszerzenie czy też zwrotu części nieruchomości, niewykorzystanej w całości na realizację celu publicznego stanowiącego podstawę wywłaszczenia.
Decyzja Starosty.

Art. 95 p.4a
Art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
i dalej art. art. 4 zaświadczenie (a nie decyzje) wydaje 1) STAROSTA 2)dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub
dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 3) W/B/P /zarząd powiatu albo zarząd województwa 4) dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Art. 95 p.5
Art. 18 ust.1,2 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - MINISTER ds. aktywów państwowych?? nie jestem pewna

Art. 95 p.6
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Art.  11a.1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Art. 95 p.6a
Ustawa o transporcie kolejowym Art. 9o. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda

Art. 95 p.6b)
Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Art. 40. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wydaje wojewoda.

Art. 95 p.6c
Ustawa o  szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Art. 4. 1. Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na wniosek inwestora.

Art. 95 p.6d
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Art. 16. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Spółki Celowej
Art. 95 p.7 W/B/P
Art. 97 p.8 W/B/P Zatwierdzenie podziału jest w tym przypadku kwestią formalną, organ nie może ingerować w cel i kształt podziału.

Jak coś pomyliłam to proszę o sprostowanie ;)

 
Za tę wiadomość podziękował(a): slavo15, geomandragora

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/24 16:46 #20971

 • agnieszka
 • agnieszka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 10
Jak odpowiedzielibyście na to pytanie:
Pozyskiwanie gruntów celem powiększenia gospodarstwa leśnego – omówić i jaki organ jest za to odpowiedzialny?
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/24 16:53 #20973

 • BAMBIT
 • BAMBIT Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 14
ART.37 Ustawy o lasach
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka, Marcin_JJ

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/25 02:38 #20979

 • agnieszka
 • agnieszka Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 10
Macie może opracowaną odpowiedź na to pytanie:
Ustalenia stron podczas postępowania rozgraniczeniowego - kto jest stroną? Co jeśli geodeta stwierdzi, że strona nie może brać udziału w czynnościach? Jak wójt ustala strony i jak je informuje, jak wznowić postępowanie i kto je wznawia?
Będę wdzięczna za podesłanie - chciałabym to jakoś połączyć z tym, co sobie rozpisałam :)
Z góry dziękuję!
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez agnieszka.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/25 14:38 #20990

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Z dala
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 44
 • Otrzymane podziękowania: 12
Ustalenia stron podczas postępowania rozgraniczeniowego - kto jest stroną?
Rozp. dot rozgraniczenia paragraf 8.4 "... doręcza stronom ..." nigdzie indziej nie znajduje wzmianki o tym kogo dokłądnie się zawiadami, jeszcze w PGiK Art. 32.1 "...doręcza się stronom ...". Wypadało by się więc podeprzeć KPA Art. 28, "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postepowanie albo kto żąda czynności organy ze względu na swój interes prawny lub obowiązek" 
Czyli nic wprost nie wiemy.
Co jeśli geodeta stwierdzi, że strona nie może brać udziału w czynnościach?"
To wynika z rozporządzenia o rozgraniczeniu Paragraf 9.2 - "Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako strona..." geodeta odracza i zawiadamia właściwy organ tzn. w/b/pm. JEdynie trzeba sie zastanowić jak geodeta może coś takiego zrobić ? Jeżeli geodeta zawiadomił strony, to wie kogo zawiadomił i kto ma się pojawić. Mówimy więc o sytuacji, ze w terenie pojawił się ktoś kogo geodeta się nie spodziewał i musiał przedstawić jakiś dokument który poddał w wątpliwość ustalenia geodety dotyczące strony (np. Pojawiła się osoba z odpisem aktu zgonu prawidłowo wezwanej strony i mówi, że jest jedynym spadkobiercą, a druga strona mówi, że to nie prawda - przykład wymyślony przeze mnie więc nie gwarantuje poprawności)
Jeżeli geodeta stwierdzi, że jest coś nie tak, geodeta odracza i zawiadamia właściwy organ.

Jak wójt ustala strony i jak je informuje, jak wznowić postępowanie i kto je wznawia?

O ile w rozgraniczeniu na wniosek strony wójt, może mieć pewne informacje dotyczące stron (chociaż jednej) to w przypadku rozgraniczenia z urzędu, urząd dysponuje tylko danymi z EGiB, tak więc chyba tylko z tamtą posiadają informacje. A informuje tzn wzywa geodeta. A co do wznowienia postepowania, to jedyne co przychodzi mi do głowy to 64 KPA o uzupełnieniu dokumentacji ze względu na braki, ale oznaczało by to, że strona, która składa wniosek o rozgraniczenie wskazuje we wniosku wszystkie strony postepowania.
Ewentualnie właściwy organ po informacji od geodety o problemach z ustaleniem strony, sam je ustala.

Znalazłem jeszcze artykuł, który powołuje się na KPA Art. 61.4 - wg którego to na organie ciąży kwestia ustalenia wszystkich stron postepowania, zgodził bym sie z tym, ale uwazam że wezwania na podstawie rozp o rozgr. przekazuje godeta
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Marcin_JJ.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/25 14:45 #20991

 • BAMBIT
 • BAMBIT Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 14
Stroną, która nie może brać udziału w czynnościach jest w takiej sytuacji np. osoba która okaże się niepełnoletnia bądź ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji wstrzymuje się prace i informuje organ prowadzący. Czeka się albo na ustanowienie pełnomocnika, albo jeśli jest to niemożliwe występuje się do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Dopiero potem wznawia się czynności.
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/25 18:27 #20997

 • Kala
 • Kala Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 8
Moje pytania ustne z 25.05.2023:
1. Co to jest punkt graniczny i znak graniczny. Czym się różnią?
2. Na podstawie czego ustalamy stan prawny nieruchomości przy rozgraniczeniach?
3. Z jakich działów się składa KW i każdy opisać.
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka, Marcin_JJ

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2023 2023/05/25 18:43 #20999

 • Marcin_JJ
 • Marcin_JJ Avatar
 • Z dala
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 44
 • Otrzymane podziękowania: 12
Zanim geodeta przystapi do rozgraniczenia w/b/pm wszyna procedurę i zawiadamia strony i dane bierze z egib jak by było coś nie tak to juz w tedy to wyjdzie
 
Za tę wiadomość podziękował(a): agnieszka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.071 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się