admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/03/01 10:06 #17863

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 589
 • Otrzymane podziękowania: 365
Pytanie ustne jakie padły na egzaminach w 2022 roku

1.    Rozgraniczenie gdy nie ma dowodów, zgodnych oświadczeń i ugody - co robi geodeta?
2.    Podział działek kiedy są różni właściciele - czy możliwe, wymienić i krótko opisać?
3.    Co zawiera mapa do celów prawnych?
4.    W jakim przypadku wykazuje się w ewidencji inną powierzchnię działki niż ta która jest ujawniona?
5.    Jakimi decyzjami może się zakończyć rozgraniczenie?
6.    Co zawiera projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych?
7.    Co to jest użytek Tp, opisać jakie grunty mogą mieć taki użytek, kiedy powstaje, kiedy znika itp.?
8.    Ochrona znaków granicznych?
9.    Kiedy przeprowadzamy klasyfikacje z urzędu?
10.    Definicja lasu z ustawy o lasach?
11.    W jakich przypadkach geodeta wykonujący samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej?
12.    W jakich sytuacjach może nastąpić modyfikacja współrzędnych punktów granicznych ujawnionych w EGiB?
13.    Co wyłącza rękojmię wiary publicznej KW?
14.    Kiedy punkt graniczny otrzymuje SPD = 1?
15.    Jaka jest minimalna powierzchnia użytków gruntowych i jaka konturów klasyfikacyjnych i co trzeba zrobić jeśli ta powierzchnia jest mniejsza niż minimalna?
16. Hipoteka.
17. Co zawiera ewidencja gruntów i budynków?
18. Linia brzegu.
19. Ustalenie granic?
20. Na czym polega rozgraniczenie?
21. Co to jest EGiB?
22. Co stanowi ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości?
23. Ustalenia stron podczas postępowania rozgraniczeniowego - kto jest stroną? Co jeśli geodeta stwierdzi, że strona nie może brać udziału w czynnościach? Jak wójt ustala strony i jak je informuje, jak wznowić postępowanie i kto je wznawia?
24. Załącznik do rozporządzenia EGiB. Pytali co nie jest drogą w zakresie użytków, chodziło tu o użytek Tp.
25. Definicja nieruchomości + kiedy budynek i lokal stanowią odrębny przedmiot własności?
26. Służebności na mapach do celów prawnych?
27. Projektant projektuje linie rozgraniczające do ZRID. Obszar znajduje się w MPZP. Czy linie te muszą pokrywać się z opracowaniem MPZP?
28.  Jakie dane podmiotowe i przedmiotowe zawiera baza EGiB?
29. Co zawiera protokół wznowienia znaków granicznych?
30. Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej przy decyzji zrid? (coś w ten deseń, generalnie prawidłowa odpowiedź: nie stosuje się).
31. Czynności klasyfikacyjne w terenie?
32. Decyzja warunkowa przy podziale nieruchomości - opisać obydwa przypadki?
33. Jaka osnowa nie podlega ochronie?
34. Rodzaje użytków gruntowych? Które użytki podlegają gleboznawczej klasyfikacji?
35. Podział po budynku (93.3b. z uogn), tu jeszcze komisja mnie dopytała jaki dokument jest potrzebny do określenia takiej ściany po której wykonujemy podział?
36. Linie kolejowe, drogi publiczne i kanały - zasady przy ustalaniu numerów działek?
37. Podaj definicję działki budowlanej (są dwie), działki ewidencyjnej i działki gruntu?
38. Wymień mapy do celów prawnych?
39. Co zawiera projekt modernizacji EGiB?
40. Jakie materiały muszą mieć klauzulę służy geodezyjnej?
41. Co zawiera projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów? Kto go sporządza i na podstawie jakich przepisów?
42. Jakie elementy musi zawierać postanowienie?
43. Kiedy przeprowadza się klasyfikację gruntów z urzędu?
44. Czynności geodety na gruncie podczas wznowienia znaków granicznych?
45. Wymień 3 specustawy, kto wydaje decyzje i w jakich terminach?
46. Podział budynku po ścianie, jakie to ściany i skąd wiadomo że ściana jest przeciwpożarowa?
47. KW - kto prowadzi, w jakim celu i z jakich działów się składa?
48. Podział w celu polepszenia funkcjonalności działki sąsiedniej rolnej, chodzi o podział 93.2a, co trzeba sporządzić,  jakie warunki itp.?
49. Brak adresu przy ustaleniu granic działki ewidencyjnej - co robimy i terminy?
50. Atrybuty punktu granicznego?
51. Podział nieruchomości gdy budynek wchodzi częściowo na działkę sąsiednią. W jaki sposób można go wydzielić ? (2 tryby)
52. Rozgraniczenie - kiedy prowadzi sąd?
53. Treść mapy z projektem podziału nieruchomości?
54. Dokumentacja rozgraniczenia i techniczna (z czego się składa i kto kontroluje/weryfikuje)?
55. Źródła danych przy założeniu lub modernizacji EGiB?
56. W jakich przypadkach możemy rozszerzyć zgłoszenie prac geodezyjnych?
57. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?
58. Jak przedstawia się służebności gruntowe na mapach do celów prawnych?
59. Kto może wykonać ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia EGiB?
60. Czy można wydzielić drogę inaczej niż przewiduje to mpzp?
61. Kogo zawiadamiamy przy ustalaniu granic, terminy? 
62. Rękojmia wiary publicznej?
63. Z czego składa się wstępny projekt podziału?
64. Dane podmiotowe ewidencji dla osób fizycznych i prawnych?
65. Podział nieruchomości rolnych objętych decyzją o warunkach zabudowy?
66. Co to jest pas drogowy?
67. Służba GiK?
68. Kiedy gmina może podzielić działkę? (chodziło o to że gdy stanowi własność skarbu państwa i nie została oddana w użytkowanie wieczyste).
69. Dane podmiotowe i przedmiotowe w EGiB?
70. Co się dzieje z działką która jest wydzielona pod poszerzenie pasa drogowego i co się dzieje z użytkownikiem wieczystym w tej działce?
71. Wymienić grunty zabudowane?
72. W jakim celu wykonuje się rozgraniczenie?
73. Plan urządzania lasu i uproszczony plan urządzania lasu?
74. Jakich budynków nie wykazujemy w EGiB?
75. Kto może wznowić znaki graniczne i jakie znaki można wznowić?
76. Odpowiedzialność geodety uprawnionego?
77. Kto sporządza projekt mpzp i co zawiera mpzp?
78. Wpis konstytutywny i deklaratoryjny?
79. Dokładność wykazywania powierzchni działki ewidencyjnej? Kiedy w ewidencji wykazujemy powierzchnię z dokładnością do 1 ara?
80. Jakich budynków nie wykazuje się na terenach zamkniętych?
81. Atrybuty punktu granicznego?
82. Gmina chce podzielić z urzędu działki pod poszerzenie drogi - jaki użytek po podziale?
83. Projekt rozgraniczenia gruntów pod wodami?
84. Co to jest, co zawiera i kiedy się sporządza wykaz synchronizacyjny?
85. Czym się różni postanowienie od decyzji? (chodziło o to że decyzja "rozstrzyga")
86. Kiedy można sporządzić ugodę przy rozgraniczeniu?
87. Różnica między wstępnym projektem podziału a mapą z projektem podziału. W jakim celu je się wykonuje?
88. Procedura wznowienia znaków granicznych (ważne aby powiedzieć że można wznowić punkty zniszczone, przesunięte lub uszkodzone uprzednio ustalone - artykuł 39 z PGiK).
89. Czynności geodety gdy strony nie zawrą ugody przy rozgraniczeniu?
90. Na podstawie jakich dokumentów wykazuje się w EGiB przebieg granic działek?
91. Kiedy na mapie zaznaczamy Br a kiedy B? (tutaj słowo klucz - wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej).
92. Decyzje przy postępowaniu rozgraniczeniowym?
93. Kiedy nie można dokonać podziału nieruchomości (klucz: kiedy nie ma dostępu do drogi publicznej)?
94. Mapy do celów prawnych z wyłączeniem pierwszych 5 wymienionych w rozporządzeniu?
95. Służebności na mapach prawnych.
96. Decyzja Zrid i rygor natychmiastowej wykonalności. Czy przenosi własność od razu? Jakie ma konsekwencje?
97. KW - skąd pozyskujemy podstawy wpisów do poszczególnych działów i co one mają wspólnego z egib?
98. Z czego się składa operat ewidencji gruntów?
99. Kto jest zobowiązany do ochrony znaków granicznych?
100. Jak można ustanowić odrębną własność lokalu?
101. Dane ewidencyjne dotyczące budynku?
102. Wstępny projekt podziału nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi?
103. W jaki sposób przedstawiamy na mapie służebność?
104. Jak określamy linię brzegu dla cieków naturalnych?
105. Czynności przy rozgraniczeniu, gdy strony nie zawarły ugody?
106. Czynności przygotowawcze przy ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych?
107. W jakim celu prowadzi się KW?
108. Kto przeprowadza modernizację i na jakim obszarze?
109. Pomiar kontrolny przed rozpoczęciem pomiaru?
110. Kto przeprowadza rozgraniczenie?
111. Czy ochrona znaków granicznych wynika z tych samych przepisów co ochrona znaków geodezyjnych?
112. Co to znaczy ze podział można wykonać niezależnie od ustaleń planu?
113. Czy dzierżawca gruntu może podzielić nieruchomość?
114. Kto opiniuje projekt podziału?
115. Wymienić mapy do celów prawnych?
116. Czy jest możliwy podział kilku działek, w jakich w przypadkach?
117. Wymienić wykazy dotyczące punktów granicznych wchodzące w skład operatu?
118. Definicja nieruchomości i w jakich przepisach  są te definicje podane?
119. Dokumentacja techniczna rozgraniczenia?
120. Gdzie są przechowywane akta ksiąg wieczystych?
121. Czy można wznowić znak graniczny w oparciu o dane z wektoryzacji rastra?
122. Opisać w jaki sposób oznaczamy służebności na mapach do celów prawnych oraz te projektowane służebności?
123. W jaki sposób ustalamy granice w oparciu o rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków?
124. Czym się różni punkt graniczny od znaku granicznego?
125. Użytek Tp - co oznacza? Kiedy stosujemy i na jakich gruntach?
126. Co zawiera szkic graniczny w postępowaniu rozgraniczeniowym?
127. Co zawiera KW?
128. Warunki podziału rolnego?
129. Kiedy się wysyła zawiadomienie a kiedy wezwanie?
130. Kto jest stroną w postępowaniu?
131. Termin zawiadomienia stron w postępowaniu rozgraniczeniowym?
132. Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji?
 
Za tę wiadomość podziękował(a): maczeta, RR, Marta_s1, Myszka, powerio, cruzen94, IzaGeo93, wolcziwolczi, Emcia29, jstn313 and 6 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/03/30 21:44 #18247

 • TomGeo
 • TomGeo Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 2
Moje pytania z Ustanego z 22.03.2022 r.
1. Definicja nieruchomości + kiedy budynek i lokal stanowią odrębny przedmiot własności
2. Służebności na mapach do celów prawnych
3. Projektant projektuje linie rozgraniczające do ZRID. Obszar znajduje się w MPZP. Czy linie te muszą pokrywać się z opracowaniem MPZP.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Krysia

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/03/31 13:52 #18249

 • trq1718
 • trq1718 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 5

3. Projektant projektuje linie rozgraniczające do ZRID. Obszar znajduje się w MPZP. Czy linie te muszą pokrywać się z opracowaniem MPZP.
Odpowiedź powinna brzmieć, że TAK?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/04/01 10:49 #18256

 • geodeta_ola
 • geodeta_ola Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 8
Nie. W przypadku ZRIDu nie stosuje się ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. art. 11i.2
Za tę wiadomość podziękował(a): maczeta, trq1718

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/11/07 11:19 #19249

 • jstn313
 • jstn313 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 8
Czy można wydzielić drogę inaczej niż przewiduje to mpzp?
specustawa może, ale czy są inne przypadki?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/11/07 19:29 #19253

 • Geo-majster
 • Geo-majster Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 6
A art. 73 ustawy " przepisy wprowadzające ustawy reformujące adm. publiczną " nie ma tutaj zastosowania ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/11/12 21:36 #19265

 • kamollos
 • kamollos Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 37
 • Otrzymane podziękowania: 21
35. Podział po budynku (93.3b. z uogn), tu jeszcze komisja mnie dopytała jaki dokument jest potrzebny do określenia takiej ściany po której wykonujemy podział?
Czy odpowiedzią na drugą część pytania jest - projekt budowlany?

Jest jeszcze drugie podobne pytanie:
46. Podział budynku po ścianie, jakie to ściany i skąd wiadomo że ściana jest przeciwpożarowa?
Czy odpowiedzią na drugą część pytania jest również - projekt budowlany?
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/11/13 05:41 #19267

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 478
 • Otrzymane podziękowania: 199

35. Podział po budynku (93.3b. z uogn), tu jeszcze komisja mnie dopytała jaki dokument jest potrzebny do określenia takiej ściany po której wykonujemy podział?
Czy odpowiedzią na drugą część pytania jest - projekt budowlany?

Jest jeszcze drugie podobne pytanie:
46. Podział budynku po ścianie, jakie to ściany i skąd wiadomo że ściana jest przeciwpożarowa?
Czy odpowiedzią na drugą część pytania jest również - projekt budowlany?

 
tak, np. projekt, moze tez byc zaswiadczenie osoby z odpowiednimi uprawnieniami arch-bud np rzuty z opisem - np. dla budynkow ktore nie maja projektu. 
tak, ognioodpornosc wynika z tych dokumentow i musi spelniac przepisy ppoz
Za tę wiadomość podziękował(a): kamollos

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2022/12/08 15:48 #19370

 • TomaszN
 • TomaszN Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Zna ktoś odpowiedź na pytanie: czy podczas podziału ZRID konieczne jest wykonanie map zbiorczych? czy wystarczą tylko mapy jednostkowe?. Czy jest na to podstawa prawna. Byłbym wdzięczny za pomoc.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2023/01/13 11:00 #19583

 • jbch
 • jbch Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 1
Czy dzierżawca gruntu może podzielić nieruchomość?
Odpowiedź powinna być nie? czy są jakieś wyjątki?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2023/05/03 10:39 #20792

 • karol2394
 • karol2394 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 5
Czy może ktoś może ma opracowane pytania ustne z zakresu 2? z góry dziękuję
Za tę wiadomość podziękował(a): rafał830121

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 2 - 2022 2023/05/03 11:40 #20796

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 478
 • Otrzymane podziękowania: 199

Czy może ktoś może ma opracowane pytania ustne z zakresu 2? z góry dziękuję
nie musisz tego samego pytania zadawać w pięciu wątkach, umiemy czytać :)
Za tę wiadomość podziękował(a): karol2394

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.167 s.