Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/02 21:39 #18460

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 41
 • Otrzymane podziękowania: 5
Cześć,

Mam pytanie do pytania nr 21. Co geodeta może zrobić po otrzymaniu negatywnego protokołu z weryfikacji? 

Odpowiedź jest oczywista, iż może albo poprawić w ciągu 3 miesięcy, albo ustosunkować się w ciągu 14 dni. Ale pójdźmy dalej. Geodeta wybiera opcję "ustosunkowania się". Mimo to organ nie przychyla się do wyjaśnień i wydaje decyzję o odmowie przyjęcia wyników pracy do zasobu. Geodeta dalej uważa, że ma rację, więc...poprawcie mnie, ale w takim razie odwołuje się do WINGIK. Robię to za pośrednictwem organu pierwszej instancji (dla przykładu starosta). Starosta musi przekazać "akta sprawy" WINGIK-owi w ciągu 7 dni. WINGIK ma miesiąc na  wydanie decyzji (podtrzymanie, uchylenie, umorzenie?). Jeśli podtrzyma, to mam możliwość zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Sąd ma 1 miesiąc na decyzję. Koniec.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/10 11:33 #18504

 • KinMad
 • KinMad Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Proszę o pomoc w odpowiedzi na poniższe pytanie :
23.    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać działki przeznaczone pod zabudowę budynkami mieszkalnymi? 

Czy chodzi tu tylko o przytoczenie definicji działki budowlanej ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/10 17:09 #18508

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 8
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par.26.1, 2, 3
Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków wymienionych w § 56 – także telekomunikacyjnej.
Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.
W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/12 17:11 #18522

 • przemo669
 • przemo669 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy ktoś na odpowiedź na pytanie o IDIIP? Co to jest i jak manualnie ustalić taki numer?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/12 18:28 #18523

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 8
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej par.7
2. Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji.
3. Na przestrzeń nazw składają się:
1) kod Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;
2) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych.
5. Elementy struktury identyfikatora zbioru danych przestrzennych są oddzielone kropkami i występują w następującej kolejności:
1) PL;
2) kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych;
3) nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji
Za tę wiadomość podziękował(a): przemo669

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/13 13:09 #18525

 • mstopa
 • mstopa Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 3

KIEDY STOSUJEMY SYMBOL, A KIEDY POWIERZCHNIĘ?

Według załącznika nr 1 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Gdy obiekt który możemy przedstawić na mapie za pomocą punktu lub poligonu ma wymiary poziomy lub pionowy większy bądź równy 0.75 m przedstawiam go wykorzystując poligon, w przypadku gdy jest mniejszy stosujemy symbol. 
 

=16.6px"W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się reprezentację geometryczną obiektu za
=16.6pxpomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary
=16.6px(podłużny i poprzeczny) są mniejsze niż 0,75 m lub równe 0,75 m. W przypadku większych obiektów stosuje
=16.6pxsię reprezentację za pomocą poligonu." (rozp. ws bdot)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/16 12:27 #18544

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2
pytanie z 2020 natomiast wpisałem tutaj bo warto by przypomnieć, proszę was o pomoc w rozwiązaniu:
 Proszę wyjaśnić, czy napowietrzna sieć telekomunikacyjna jest budowlą (ciekawe stwierdzenie w definicji obiektu liniowego dlatego pytam)

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/05/16 21:57 #18545

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 41
 • Otrzymane podziękowania: 5
I tak bym to iterpretował tzn. napowietrzna linia telekomunikacyjna jest budowlą jeśli stanowi samodzielnie funkcjonującą całość, natomiast jeśli powstała poprzez dowieszenie do już istniejącej linii kablowej to nie jest budowlą ani urządzeniem budowlanym.
Za tę wiadomość podziękował(a): navi01

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.137 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się