admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/01 09:54 #17862

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 549
 • Otrzymane podziękowania: 326
Pytanie ustne jakie padły na egzaminach w 2022 roku

1.   Generalizacja?
2.    Zasady zakładania osnowy pomiarowej?
3.    Na podstawie jakich baz tworzona jest mapa zasadnicza?
4.    Czego nie weryfikujemy?
5.    Jakie są kary grzywny?
6.    Z jakich baz składa się mapa zasadnicza?
7.    Wymień jakie punkty stanowią osnowę szczegółową?
8.    W jakim terminie zgłasza się pracę do starosty oraz jakie prace się zgłasza?
9.    Jak dzielimy użytki gruntowe oraz wymienić po jednym przykładowym z każdej grupy?
10.    Jednostka ewidencyjna?
11.    Metody zakładania osnowy pomiarowej wysokościowej?
12.    Treść operatu technicznego?
13.    Kiedy zakładamy osnowę pomiarową?
14.    Grupy dokładnościowe.?
15.    Charakterystyka punktu adresowego?
16.    W jakiej sytuacji na terenach zamkniętych przy wykonywaniu MDCP należy wykonać pomiar granic?
17.    Co zawiera zgłoszenie robót geodezyjnych?
18.    Kto i w jakim celu koordynuje usytuowanie sieci?
19.    Zasady generalizacji przy pomiarze. Kiedy stosujemy symbol, a kiedy powierzchnię?
20.    W jakich przypadkach geodeta jest wykreślany z listy uprawnionych?
21.    Po negatywnym protokole weryfikacji, co może zrobić geodeta i w jakich terminach tego dokonać?
22.    Co zawiera baza danych EGiB?
23.    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać działki przeznaczone pod zabudowę budynkami mieszkalnymi?
24.    Jakie bazy tworzą mapą zasadniczą?
25.    Jakie asortymenty prac geodezyjnych zgłaszamy i w jakim terminie te prace zgłaszamy?
26.    Jakie są zasady redakcji mapy zasadniczej? Wymień je?
27.    Co zawiera szkic tyczenia i kto musi go podpisać?
28.    Jakie są kary dyscyplinarne?
29.    Opisać krótko kalibrację rastra? 
30.    Jak przedstawić werandę lub ganek na mapie zasadniczej w skali 1:2000?
31.    Co zawiera dokumentacja osnowy pomiarowej?
32.    Co to jest decyzja i co zawiera?
33. Scharakteryzuj układ 2000.
34. Organy służby geodezyjnej.
35. Co to jest BDOT500 i co zawiera?
36. Do jakich czynności upoważniony jest geodeta wchodząc na cudzą nieruchomość?
37. Kto decyduje o skali mapy do celów projektowych?
38. Co to jest wysokość normalna?
39. Co to jest mapa zasadnicza?
40. Co zawiera szkic tyczenia?
41. Czy jeżeli przy MDCP mapa porównania jest bez zmian czy musimy dołączyć ja do operatu?
42. Grupy dokładnościowe
43. Numeracja punktów osnowy szczegółowej?
44. Standardowe opracowania?
45. Które punkty podlegają ochronie?
46. Warunkach jakie powinna spełniać działka budowlana?
47. Analiza wokół terenu przy decyzji o warunkach zabudowy - jaki zakres i na jakich mapach?
48. Bazy jakie prowadzi starosta?
49. Zakładanie osnowy, pytali też o ciągi poligonowe?
50. Co może geodeta przy wykonywaniu prac geodezyjnych (art.13 pgik)?
51. Uczestnicy procesu budowlanego?
52. Prace przygotowawcze?
53. Prawa kierownika budowy?
54. Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?
55. Do aktualizacji jakich baz danych upoważniony jest starosta?
56. W jaki sposób można podpisać mapę do celów prawnych? (podpis własnoręczny, kwalifikowany, zaufany, elektroniczny).
57. Czynności w toku budowy?
58. Nazwy plików do aktualizacji baz danych?
59. Organy administracji i kontrolo geodezyjnej?
60. Osnowa GNSS - jak się kontrolować?
61. Kiedy należy ustalić granicę przy wykonywaniu mapy do celów projektowych?
62. Co składa się na treść mapy do celów projektowych? (I tutaj komisja poza par. 32 oczekiwała przedstawienia par. 33 oraz wspomnienia o klauzulach i oświadczeniu)
63.  Jak mierzymy krawężnik i co ile stawiamy pikiety? ( Chodziło o strzałkę i łuk).
64. Opisać punkty osnowy?
65. W jakich wyjątkach możemy mierzyć sieci po zasypaniu oprócz przyłączy? ( Nie możemy mierzyć po zasypaniu)
66. Co zawiera szkic tyczenia?
67. Jak przedstawia się na mapie tereny zabudowane?
68. Kto ustala tereny zamknięte i komu przekazuje wyniki prac z terenów zamkniętych?
69. Przy jakich opracowaniach kartograficznych stosuje się układ 2000 i układ 1992?
70. Generalizacja przy pomiarze?
71. Przedstawienie wód na mapie zasadniczej?
72. Jakich prac nie zgłaszamy? (prac na zlecenie GGK, ortofotomapy, NMT, Fotogrametrycznych, [prac na terenach zamkniętych jeśli nie dotyczą bazy EGIB, tyczenia budynku i przyłączy)
73. Co zawiera szkic tyczenia?
74. Co określa klasę osnowy? (powiedziałem tylko krótko "charakterystyka jej wyznaczenia").
75. Rodzaje kar dyscyplinarnych i okresy ich obowiązywania?
76. Wymień wszystkie rodzaje sieci GESUT i ich skróty?
77.  Treść zgłoszenia pracy geodezyjnej?
78. Źródła / sposoby pozyskiwania danych do bazy GESUT wraz z ich oznaczeniami na opisie sieci (o, m, k, b itd.)
79. Kiedy się ustala granice w przypadku wykonywania mdcp na terenach zamkniętych?
80. Co to jest IDIIP - z czego się składa i jak manualnie ustalić taki identyfikator?
81. Co  to jest rękojmia zachowania tajemnicy?
82. Co to jest linia rozgraniczająca?
83. Definicja układu 2000?
84. Pod jakim względem organ weryfikuje robotę geodezyjną?
85. Co to jest KGESUT i jak się go aktualizuje?
86. Kto jest oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu dyscyplinarnym geodety uprawnionego?
87. Do jakich grup dokładnościowych zaliczamy, groble, przepust drogowy i staw?
88. Metody pozyskiwania danych w GESUT?
89. W jakim momencie zaczyna się budowa? (Chodziło o prace przygotowawcze)
90. Co zawiera szkic tycznia?
91. Czynności geodezyjne w procesie budowy?
92. Wymień klasy dróg publicznych?
93. Wymień podstawowe opracowania kartograficzne?
94. Wymień grupy BDOT500?
95. Opisz grupy dokładnościowe?
96. Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości na której umieszczono osnowę?
97. Jakie warunki musi spełniać budynek przy inwentaryzacji (odbiorze)?
98. Jakie terminy obowiązują organ przy weryfikacji operatu?
99. Metody zakładania osnów poziomych i wysokościowych - tylko wymienić?
100. Geodeta tyczy ogrodzenie przy rzece, co powinien zrobić (art. 232 z Prawa Wodnego)?
Za tę wiadomość podziękował(a): wavesensor, GrzegorzBąk, Askell, LatającyLonger, aleksandra.baranowska116, damian1993175, navi01, MalyWielki, UGMC, geo123 and 3 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 10:14 #18075

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15
Jakie punkty stanowią szczegółową osnowę?
dawne II i III nowo zakładane punkty o dokłądności mniejszej bądź równej 0,07cm?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 10:49 #18076

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej stanowią:
- punkty dotychczas stanowiące szczegółową osnowę,
- punkty nowe, których średni błąd położenia nie przekracza 0,07m
Za tę wiadomość podziękował(a): UGMC

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 11:10 #18077

 • cruzen94
 • cruzen94 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 9
Taka była odpowiedź na to pytanie oraz dodatkowo, że "punkty dotychczas stanowiące szczegółową osnowę" to właśnie dawne punkty II i III klasy.
Za tę wiadomość podziękował(a): UGMC

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 11:32 #18078

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15
30.    Jak przedstawić werandę lub ganek na mapie zasadniczej w skali 1:2000? - nie przedstawia się werandy, ganku na mapie zasadniczej w skali 1:2000
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 11:56 #18079

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
Wydaję mi się, że w skali 1:2000 nie wykazuje się obiektu werandy lub ganku. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:04 #18080

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15
Jakie są zasady redakcji mapy zasadniczej? Wymień je?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:06 #18081

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
To jest rozporządzenie BDOT500 i mapy zasadniczej, załącznik nr 4 :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:16 #18082

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
UGMC kiedy egzamin?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:52 #18086

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 9
16.    W jakiej sytuacji na terenach zamkniętych przy wykonywaniu MDCP należy wykonać pomiar granic?Standardy techniczne:§ 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m– od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
Czy myślicie,  że trzeba dodać coś jeszcze? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:55 #18088

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
Nie wiem właśnie, czy ta odpowiedź jest prawidłowa na pytanie odnośnie terenów zamkniętych. Z drugiej strony nic innego nie mogę znaleźć... Ktoś, coś?
Za tę wiadomość podziękował(a): ana608

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:56 #18089

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15

16.    W jakiej sytuacji na terenach zamkniętych przy wykonywaniu MDCP należy wykonać pomiar granic?Standardy techniczne:§ 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m– od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
Czy myślicie,  że trzeba dodać coś jeszcze? 
w ten sam sposób odpowiadam 
Za tę wiadomość podziękował(a): ana608

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:57 #18090

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15

UGMC kiedy egzamin?
 
za dwa dni. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 12:59 #18091

 • jjmojija
 • jjmojija Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 22
 • Otrzymane podziękowania: 4
z czego dokładnie szykujecie się na ustny?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania ustne ZAKRES 1 - 2022 2022/03/21 13:00 #18092

 • UGMC
 • UGMC Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 15
29.    Opisać krótko kalibrację rastra?
metodą wpasowania helmerta x,y
pierwotny - wtórny wykorzystywane krzyże, punkty graniczne, osnowa jeśli znajduję się w zakresie opracowania. dopuszczalna odchyłka 1) 0,20 m - w przypadku mapy w skali 1:500; 2) 0,40 m - w przypadku mapy w skali 1:1000
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.063 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się