admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Nowe pytania testowe 2023 2023/10/30 09:23 #21496

 • rysy
 • rysy Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17
@ Erzsébet  Dobrze powiedziane, trudno się odnieść do szczątkowych informacji a pytanie nr 33349 zdaje się być strzałem  w dziesiątkę!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/13 12:25 #21553

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
1. Nabywca nieruchomości rolnej obowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna:
a) w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście
b) lub wydzierżawić nabyte grunty na okres co najmniej 10 lat
c) pełnomocnika ustanowionego notarialnie
d) przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości 

2. Przy pomiarze sytuacyjnym krawężnika drogi w łuku pikiety należ postawić:
a) tak, aby odchylenie mierzonego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie punkty nie przekraczało 0,10m
b) tak, aby odchylenie mierzonego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie punkty nie przekraczało 0,20m
c) na początku i na końcu łuku
d) tak, aby strzałka do mierzonego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie punkty nie przekraczała 0,10m 

3. Pas nadbrzeżny stanowi:
a) obszar lądowy o szerokości 100m przyległy do linii brzegu morskiego
b) pas techniczny, stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu
c) obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego
d) pas ochronny obejmujący obszar w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na pas techniczny 

4. W jakim terminie – zgodnie z KPA - wnosi się odwołanie od decyzji:
a) w terminie 14 dnie od dnia ustnego ogłoszenia decyzji stronie
b) w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
c) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
d) w terminie 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji 

5. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów jest:
a) starosta
b)wójt, burmistrz, prezydent miasta
c) regionalny dyrektor ochrony środowiska
d)Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

6. Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
a) 8m w terenie zabudowy oraz 20m poza terenem zabudowy w odniesieniu do dróg powiatowych
b) 3m w terenie zabudowy oraz 7 m poza terenem zabudowy w odniesieniu do dróg gminnych
c) 6m w terenie zabudowy oraz 15m poza terenem zabudowy w odniesieniu do dróg gminnych
d) 15m w terenie zabudowy oraz 30m poza terenem zabudowy w odniesieniu do dróg powiatowych

 7. W bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju gromadzi się informacje dotyczące:
a) przebiegu granic jednostek ewidencyjnych
b) przebiegu granic portów i przystani morskich
c) przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur apelacyjnych
d) przebiegu granic obwodów spisowych

Pytania z października. Zwrócicie uwagę na prawidłowe odpowiedzi w pytaniu 7. W tym pliku z opracowanymi pytaniami testowymi stan na dzień 2.07.2023 była inna odpowiedź.
Za tę wiadomość podziękował(a): Airmud, martaak33, SerPiorun, cymek, Geoplan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez aga__.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/13 17:07 #21555

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
Identyfikator ewidencyjny materiału składa się z członów oddzielonych kropkami, które oznaczają:
a) przynależność do zasobu prowadzonego przez odpowiedni organ, identyfikator Teryt właściwy dla organu prowadzącego ewidencje materiałów
b) przynależność do zasobu prowadzonego przez odpowiedni organ, identyfikator Teryt właściwy dla organu prowadzącego ewidencje materiałów, rok zgłoszenia pracy geodezyjnej do zasobu, kolejna liczba naturalna w danym roku kalendarzowym
c) przynależność do zasobu prowadzonego przez odpowiedni organ, identyfikator Teryt właściwy dla organu prowadzącego ewidencje materiałów, rok przyjęcia materiału do zasobu, kolejna liczba naturalna w danym roku kalendarzowym
d) rok przyjęcia materiału do zasobu, kolejna liczba naturalna w danym roku kalendarzowym

O tym pytaniu pisała  Erzsébet  22.10.2023. I tu właściwą odpowiedzią jest tylko odpowiedź c. Mimo, że odpowiedzi a i d są częściami tej odpowiedzi, (w pytaniu jest: "składa się z członów", a nie "składa się 4 członów") to te odpowiedzi nie są prawidłowe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/13 18:47 #21557

 • Niko0704
 • Niko0704 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 2
Nie zgodzę się z odpowiedzią c) w pytaniu 7. W obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (dz.U. 2021 Poz 1373) w Par. 3 pkt 1 f) : granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych.
Nie ma tam nic o prokuraturach apelacyjnych. Prokuratury apelacyjne pojawiły się w uchylonym rozporządzeniu z 2012 r. obecnie w ogóle nie obowiązują już prokuratury apelacyjne, które zostały zastąpione przez regionalne chyba w 2016 r.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/13 21:25 #21558

 • Airmud
 • Airmud Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 16

5. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów jest:
a) starosta
b)wójt, burmistrz, prezydent miasta
c) regionalny dyrektor ochrony środowiska
d)Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 
Według mnie prawidłowa odpowiedź to: a) starosta
Proszę poprawić jeśli jestem w błędzie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/13 21:39 #21559

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
Tak - art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/14 18:16 #21560

 • DarGeo
 • DarGeo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 1
Czy do pytania nr 2 pomiar krawężnika na łuku, nie należy również zaznaczyć początek i koniec łuku. Odpowiedz c. Wynika to z par. 16 standardów. Krawężnik należy do 1 grupy dokladnosciowej. Początek i koniec łuku jest jednoznaczne identyfikowany.
Za tę wiadomość podziękował(a): cymek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 09:35 #21563

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
 Osobiście też jestem tego zdania. Ogólnie w całym teście, który  miałam na egzaminie, jest kilka pytań wg mnie "wątpliwych". To się do nich zalicza. Gdyby ktoś miał taką sytuację na egzaminie, że braknie mu 1 punktu do zdania testu to polecam wgląd do testu. 

Ale wracając do pytania. Właściwą odpowiedzią wg klucza odpowiedzi z GUGiKu jest tylko to, co ja zaznaczyłam. Początku i końca łuku nie ma jako właściwej odpowiedzi. 
 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez aga__.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 12:18 #21564

 • DarGeo
 • DarGeo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 1
W sesji październikowej dużo osób miało ok 40-41 pkt.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 12:19 #21565

 • DarGeo
 • DarGeo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 1
Gdzie mogę taki klucz znaleźć? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 16:02 #21566

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
Trzeba zrobić wgląd do własnego egzaminu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 16:10 #21567

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28

Nie zgodzę się z odpowiedzią c) w pytaniu 7. W obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (dz.U. 2021 Poz 1373) w Par. 3 pkt 1 f) : granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych.
Nie ma tam nic o prokuraturach apelacyjnych. Prokuratury apelacyjne pojawiły się w uchylonym rozporządzeniu z 2012 r. obecnie w ogóle nie obowiązują już prokuratury apelacyjne, które zostały zastąpione przez regionalne chyba w 2016 r.

Niko0704 post=21557 userid=11356

 [attachment=82220231113_093809a.jpg[/attachment]"] 
 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez aga__.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 16:16 #21568

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 28
Dlatego powtórzę: jest kilka pytań "wątpliwych" na cały test 60 pytań. To wg mnie też do nich należy. Jeśli ktoś zdobędzie 40 pkt. to nie bójcie się zrobić wglądu do własnej pracy. Na pewno znajdzie się jakieś pytanie, o które będzie można powalczyć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/15 19:58 #21569

 • SerPiorun
 • SerPiorun Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 66
 • Otrzymane podziękowania: 13
Na testach GUGiK trafiłem właśnie takie pytanko (w bazie lipcowej są inne odpowiedzi i wtedy tylko jedna była poprawna, teraz są trzy prawidłowe)

https://zapodaj.net/plik-iD1H9TRr3J
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez SerPiorun.

Nowe pytania testowe 2023 2023/11/16 08:25 #21575

 • marcinjaniec
 • marcinjaniec Avatar
 • Z dala
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Moim zdaniem poprawne są odpowiedzi B I C

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.077 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się