Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/01/18 09:12 #17151

 • magiQjack
 • magiQjack Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Nowe pytanie :
Ewidencję gruntów i budynków prowadzi:
Wybierz jedną lub więcej:
a. Starosta
b. Starostwo Powiatowe
c. Gmina
d. Wójt

odpowiedź sprawdzona w bazie GUGiK

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez magiQjack.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/01/18 09:15 #17152

 • magiQjack
 • magiQjack Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0

D.
Co ciekawe to prawidłowo linie i koło powinny być zielone.
 
czy odpowiedź była sprawdzona w bazie jako prawidłowa?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/01/31 14:58 #17318

 • trq1718
 • trq1718 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 5
Jest błąd w pytaniu nr 33628 * W przypadku wzajemnego przecinania się gruntów zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub kanały przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:
a. kryte kanały i rurociągi dzielą linie kolejowe oraz drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne
b. linie kolejowe wybudowane nad powierzchnią gruntu dzielą drogi publiczne wybudowane nad powierzchnią gruntu na odrębne działki ewidencyjne
c. drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne

d. drogi wewnętrzne dzielą drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne

Prawidłowa odpowiedź: C (sprawdzone na gugik 31.01.2022)

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/02/01 18:37 #17353

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11
33309 *Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
- złożone w polskim urzędzie konsularnym
- wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej
- złożone przez żołnierza bezpośredniemu przełożonemu
- nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Art. 57.5

są zmienione odpowiedzi w tym pytaniu:
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

a. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
b. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego
c. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
d. złożone w polskim urzędzie konsularnym

wszystkie odp. są poprawne, spr. na GUGiK - 1.02.2022
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/02/20 14:05 #17683

 • Niedzwiad
 • Niedzwiad Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 13
W bazie są po prostu dwa takie same pytania, a odpowiedzi na nie są jak widać inne. Trzeba uważać. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/02/20 18:46 #17696

 • sernik92
 • sernik92 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 2
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje (z wyjątkami określonymi w ustawie):a. w drodze postanowienia o warunkach zabudowy i zagospodarowaniab. w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniac. w drodze decyzji o warunkach zabudowyd. w drodze decyzji o zagospodarowania
Trafił ktoś to pytanie? Wydaje mi się, że jedynie "C" jest prawidłowe, ale nie udało mi się tego sprawdzić na stronie GUGiK ;) Odpowiedź "B" by pasowała, gdyby na końcu było jeszcze dopisane słowo "terenu"... (art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/02/21 19:21 #17724

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11
poprawna odp.
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

sprawdzona dnia 13.02.2022 na GUGIK


Art. 4. 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Art. 4.2

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/03/03 22:11 #17903

 • Angelika19
 • Angelika19 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 5
33389 Do pomiaru kontrolnego z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS można wykorzystać:
A punkt osnowy geodezyjnej
B punkt osnowy pomiarowej
C punkty opisujące użytki gruntowe
D punkty opisujące zapory wodnych
Sprawdzone ABD 03.03.2022
33332 *W bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju gromadzi się informacje dotyczące:
- przebiegu granic obwodów spisowych
- przebiegu granic portów i przystani morskich uprawnienia-geodezyjne.pl
- przebiegu granic jednostek ewidencyjnych
- przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur apelacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju § 3 Poprawna w testach GUGiK jest też odpowiedź "przebiegu granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur apelacyjnych", ale po zmianie rozporządzenia ta odpowiedź jest niepoprawna
Mimo zmiany rozporządzenia w serwisie testów nadal jest to prawidłowa odpowiedź
ABCD 03.03.2022

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/03/12 19:32 #17993

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 85
Hej Koleżanki i Kolegi,
Dzisiaj od rana nie chodzą testy na stronie GUGiK,
Może Ci co już dobrze znają numer do GUGIK by zadzwonili dopytać o co chodzi     
Znośnego wieczoru 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/03/12 19:42 #17994

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 25

Hej Koleżanki i Kolegi,
Dzisiaj od rana nie chodzą testy na stronie GUGiK,
Może Ci co już dobrze znają numer do GUGIK by zadzwonili dopytać o co chodzi     
Znośnego wieczoru 
 
Przyłączam się do prośby.
Skoro był pierdyliard telefonów o zakładki, fiszki itp. to może w słusznej sprawie się wykażą...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/06/16 19:35 #18734

 • Don_Pedro
 • Don_Pedro Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 6
33691 *W ewidencji gruntów i budynków:
a) wykazuje się właściciela nieruchomości a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się te nieruchomości
b) wykazuje się najemcę lokalu mieszkalnego
c) dla gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – nie wykazuje się
podmiotu ewidencyjnego

d) wykazuje się tylko właściciela nieruchomości
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 20.2

w tej odp. jest błąd, poprawna odp. to tylko A, sprawdzona dzisiaj na GUGIK

sporo błędów w PDF'fie a nikt tego nie poprawia ...
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Don_Pedro.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/06/18 10:06 #18739

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 472
 • Otrzymane podziękowania: 240

sporo błędów w PDF'fie a nikt tego nie poprawia ...

Zależy o którym PDF-ie mówisz? Tak czy siak najbardziej aktualna jest nasza baza danych. Pliki PDF nie są na bieżąco aktualizowane.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/06/18 17:29 #18746

 • Don_Pedro
 • Don_Pedro Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 6
miałem na myśli pliki PDF z sekcji "pobieranie"
rozumiem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2022/06/20 23:07 #18751

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 472
 • Otrzymane podziękowania: 240
W tym tygodniu wrzucę zaktualizowanego PDF-a.
Za tę wiadomość podziękował(a): 06darek, sylek5

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.226 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się