Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/17 22:17 #11802

 • bielonek
 • bielonek Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 4
Tu która odpowiedź?

Zaznacz zdanie które jest prawdą:

Wybierz jedną lub więcej:
a. księga wieczysta musi obejmować wyłącznie jedną działkę gruntu
b. księga wieczysta może obejmować grunty niehipotekowane
c. każda działka gruntu posiada obecnie własną księgę wieczystą
d. księga wieczysta może obejmować kilka działek gruntu, o ile stanowią odrębny przedmiot własności

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/17 22:24 #11803

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31
ja bym zaznaczył
B

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 19:05 #11941

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31
Jakie rodzaje protokołów, wskazujących na rodzaj i tryb dokonywanych czynności, przewiduje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydane na jej podstawie akty wykonawcze:
a. protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
b. protokół wyznaczenia punktów granicznych
c. protokół granic
d. protokół graniczny

odp.: a i d ??

art. 32 Prawo Geodezyjne, Rozporzadzenie EGiB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 19:21 #11942

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15

panF napisał: Jakie rodzaje protokołów, wskazujących na rodzaj i tryb dokonywanych czynności, przewiduje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydane na jej podstawie akty wykonawcze:
a. protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
b. protokół wyznaczenia punktów granicznych
c. protokół granic
d. protokół graniczny

odp.: a i d ??

art. 32 Prawo Geodezyjne, Rozporzadzenie EGiB


Abd wg mnie
Za tę wiadomość podziękował(a): panF

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 20:03 #11945

 • bielonek
 • bielonek Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 4
W jakim trybie następuje aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków?

Wybierz jedną lub więcej:
a. w trybie ustalonym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków
b. w postępowaniu administracyjnym
c. w drodze czynności materialno-technicznej lub decyzji administracyjnej
d. w związku z przyjęciem operatu do zasobu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 20:16 #11946

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31
Strony i uczestnicy postępowań administracyjnych obowiązani są między innymi:
a. dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy bez zatajenia czegokolwiek
b. dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami
c. dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą
d. przedstawiać dowody

??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 20:17 #11947

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31

bielonek napisał: W jakim trybie następuje aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków?

Wybierz jedną lub więcej:
a. w trybie ustalonym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków
b. w postępowaniu administracyjnym
c. w drodze czynności materialno-technicznej lub decyzji administracyjnej
d. w związku z przyjęciem operatu do zasobu


ja bym zaznaczył C art. 22. 2b EGiB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 20:23 #11948

 • bielonek
 • bielonek Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 4
Strony i uczestnicy postępowań administracyjnych obowiązani są między innymi:
a. dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy bez zatajenia czegokolwiek
b. dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami
c. dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą
d. przedstawiać dowody

Wszystkie z powyższych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 21:10 #11950

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu źródło według jakiej kolejności:

Wybierz jedną lub więcej:
a. omiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; fotogrametria
b. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
c. pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; fotogrametria; pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową
d. digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; inne

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/21 21:19 #11951

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
W ‘Systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań’, prowadzonym w ramach „TERYT”, ulicom nadawany jest:

Wybierz jedną lub więcej:
a. czterocyfrowy niepowtarzalny identyfikator
b. pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator
c. trzycyfrowy niepowtarzalny identyfikator
d. sześciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/22 09:26 #11958

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15

bielonek napisał: W jakim trybie następuje aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków?

Wybierz jedną lub więcej:
a. w trybie ustalonym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków
b. w postępowaniu administracyjnym
c. w drodze czynności materialno-technicznej lub decyzji administracyjnej
d. w związku z przyjęciem operatu do zasobu


tu chyba tylko c

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/22 09:28 #11959

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15

Krzysztof_pawl napisał: W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu źródło według jakiej kolejności:

Wybierz jedną lub więcej:
a. omiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; fotogrametria
b. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
c. pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; fotogrametria; pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową
d. digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; inne


a

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/22 09:28 #11960

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15

Krzysztof_pawl napisał: W ‘Systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań’, prowadzonym w ramach „TERYT”, ulicom nadawany jest:

Wybierz jedną lub więcej:
a. czterocyfrowy niepowtarzalny identyfikator
b. pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator
c. trzycyfrowy niepowtarzalny identyfikator
d. sześciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator


b

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/22 10:03 #11961

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
Z budżetu samorządu powiatu finansowane są zadania związane z :

Wybierz jedną lub więcej:
a. gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
b. uzupełnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
c. zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
d. wyłączaniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2020/02/22 10:26 #11962

 • Krzysztof_pawl
 • Krzysztof_pawl Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 100
 • Otrzymane podziękowania: 22
Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje:

Wybierz jedną lub więcej:
a. starosta
b. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej
c. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy
d. wójt

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.208 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się