Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/26 20:10 #14564

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Z dala
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 35
 • Otrzymane podziękowania: 24
Wydaje mi się, że to pytanie powinno być już nieaktualne, ponieważ brak jest do niej podstawy prawnej. (stare standardy par 52) w nowych standardach  jest tylko że ma być dostosowana do charakteru inwestycji i wymagań określonych w dokumentacji budowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/26 20:17 #14565

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11
Zgadza(m) się :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/26 20:31 #14566

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
witam, czy poza testami na tej stronie z testów 706 GUGIK jest możliwość ich pobrania w całości z opdowiedziami? dzięki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/27 11:14 #14571

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20

Sprawozdanie techniczne zawiera m.in.:
A informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu
B nazwę zleceniodawcy prac widniejącą w zawartej umowie
C dokumentację procesu wyrównania
D datę zakończenia prac geodezyjnych
Odpowiedź ACD prawidłowa na gugiku sprawdzone
 

Nie wiem dlaczego odpowiedź C jest prawidłowa. Wg Standardów par. 37 nie ma takiej odpowiedzi. Czyżby kolejny błąd w testach?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/27 11:15 #14572

 • MapService
 • MapService Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20

Pytanie 29589. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy:
A. Jest aktem prawa miejscowego
B. Jest dokumentem planistycznym uchwalanym przez radę gminy
C. Jest aktem kierownictwa wewnętrznego gminy
D. Nie jest aktem prawa miejscowego

Sprawdzone na gugiku - sama odpowiedź A jest błędna. Albo AB, albo AC, albo ABC - do sprawdzenia
 

Poprawną odpowiedzią jest A i B, sprawdzone
Za tę wiadomość podziękował(a): NitroAndrzej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/27 12:41 #14577

 • NitroAndrzej
 • NitroAndrzej Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez NitroAndrzej.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/28 22:46 #14615

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11

Pytanie 29589. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy:
A. Jest aktem prawa miejscowego
B. Jest dokumentem planistycznym uchwalanym przez radę gminy
C. Jest aktem kierownictwa wewnętrznego gminy
D. Nie jest aktem prawa miejscowego

Sprawdzone na gugiku - sama odpowiedź A jest błędna. Albo AB, albo AC, albo ABC - do sprawdzenia

sprawdzone - poprawne AB

AAaaaa to już sprawdzone :)

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/29 09:55 #14619

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 54
 • Otrzymane podziękowania: 26
Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
Wybierz jedną lub więcej:
a. szczegółowych osnów geodezyjnych
b. geodezyjnej ewidencji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
c. państwowego rejestru nazw geograficznych
d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Ktoś ma sprawdzone to pytanie ? ACD ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/29 21:38 #14640

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 1
Czy możecie pomóc ?
Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?Wybierz jedną lub więcej:
a. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
c. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich
d. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele 

Danymi ewidencji dotyczącymi miejscowości ujawnianymi w zbiorze ‘ewidencja miejscowości, ulic i adresów’ są między innymi:Wybierz jedną lub więcej:
a. urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje
b. współrzędne X i Y miejscowości
c. dane określające przebieg granic obrębów ewidencyjnych
d. identyfikatory TERYT miejscowości 

Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje:Wybierz jedną lub więcej:
a. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy
b. starosta
c. wójt
d. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej 

Kogo starosta nie zawiadamia o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków:Wybierz jedną lub więcej:
a. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych
b. właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków
c. organy administracji architektoniczno-budowlanej
d. organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Barteka1717.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/30 21:54 #14659

 • rafoj
 • rafoj Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 25
Kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości?Wybierz jedną lub więcej:
a. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony, Wójt Gminy, zarządca drogi
b. właściciel nieruchomości, właściciele nieruchomości sąsiednich, geodeta uprawniony
c. właściciel nieruchomości, właściciele wszystkich nieruchomości sąsiednich
d. właściciel nieruchomości lub współwłaściciele
Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 38

Danymi ewidencji dotyczącymi miejscowości ujawnianymi w zbiorze ‘ewidencja miejscowości, ulic i adresów’ są między innymi:Wybierz jedną lub więcej:
a. urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje
b. współrzędne X i Y miejscowości

c. dane określające przebieg granic obrębów ewidencyjnych
d. identyfikatory TERYT miejscowości
Rozp. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów § 3 ust. 1

Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje:Wybierz jedną lub więcej:
a. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy
b. starosta
c. wójt
d. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej
Rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 8 ust. 1

Kogo starosta nie zawiadamia o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków:Wybierz jedną lub więcej:
a. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych
b. właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków
c. organy administracji architektoniczno-budowlanej
d. organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
Rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 49 ust. 1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez rafoj.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/04/30 22:17 #14660

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11

Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
Wybierz jedną lub więcej:
a. szczegółowych osnów geodezyjnych
b. geodezyjnej ewidencji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
c. państwowego rejestru nazw geograficznych
d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Ktoś ma sprawdzone to pytanie ? ACD ? 

Tak :) będzie odpowiedź  ABCD
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/05/11 13:17 #14730

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 1
Witam,
mam kolejne problematyczne pytania czy możecie pomóc?
Zaznaczone odpowiedzi pokazuje jako błędne

Thanks for the mountains

.Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta:
Wybierz jedną lub więcej:
a. prowadzi rokowania o nabycie praw do nieruchomości
b. ustala cel wywłaszczenia
c. stosuje ugodę administracyjną
d. przeprowadza rozprawę administracyjną

Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi „Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych”, który zawiera między innymi dane dotyczące:
Wybierz jedną lub więcej:
a. granic podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków
b. granic podziału kraju na potrzeby statystki publicznej
c. granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
d. granic państwa

 Nieruchomość uznaje się za zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
Wybierz jedną lub więcej:
a. pomimo upływu 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu
b. pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany
c. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu
d. pomimo upływu 5 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu
Postępowanie administracyjne może być wszczęte:
Wybierz jedną lub więcej:
a. na żądanie organu odwoławczego
b. z urzędu
c. na żądanie strony
d. na żądanie sądu

 Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega grzywnie
b. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
d. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5

 Charakter wód ustala:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wojewoda w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej
b. starosta
c. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
d. wojewoda

 W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są miedzy innymi::
Wybierz jedną lub więcej:
a. mapy topograficzne w skali 1:10 000
b. mapy ogólnogeograficzne w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:100 000
c. kopie baz danych pozyskane z powiatowej części zasobu
d. wyciągi z operatów szacunkowych

 Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat
b. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
d. podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej od udziału w sprawie innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie wyznacza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
b. Główny Geodeta Kraju
c. rzecznik dyscyplinarny
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Barteka1717.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/05/11 18:18 #14731

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11
Jeśli wierzyć moim notatkom to wygląda to tak:

.Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta:
Wybierz jedną lub więcej:
a. prowadzi rokowania o nabycie praw do nieruchomości
b. ustala cel wywłaszczenia
c. stosuje ugodę administracyjną
d. przeprowadza rozprawę administracyjną

Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi „Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych”, który zawiera między innymi dane dotyczące:
Wybierz jedną lub więcej: (tego jestem niepewny)
a. granic podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków
b. granic podziału kraju na potrzeby statystki publicznej
c. granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
d. granic państwa

 Nieruchomość uznaje się za zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
Wybierz jedną lub więcej:
a. pomimo upływu 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu
b. pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany
c. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu

d. pomimo upływu 5 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu

Postępowanie administracyjne może być wszczęte:
Wybierz jedną lub więcej:
a. na żądanie organu odwoławczego
b. z urzędu
c. na żądanie strony

d. na żądanie sądu

 Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega grzywnie
b. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

d. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5

 Charakter wód ustala:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wojewoda w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej
b. starosta
c. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
d. wojewoda

 W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są miedzy innymi::
Wybierz jedną lub więcej:
a. mapy topograficzne w skali 1:10 000
b. mapy ogólnogeograficzne w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:100 000
c. kopie baz danych pozyskane z powiatowej części zasobu
d. wyciągi z operatów szacunkowych

 Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat
b. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

d. podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 

W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej od udziału w sprawie innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie wyznacza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
b. Główny Geodeta Kraju
c. rzecznik dyscyplinarny
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/05/11 20:04 #14732

 • patniz24
 • patniz24 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi „Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych”, który zawiera między innymi dane dotyczące:
Wybierz jedną lub więcej: (tego jestem niepewny)
a. granic podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków
b. granic podziału kraju na potrzeby statystki publicznej

c. granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
d. granic państwa

Moim zdaniem wszystkie odpowiedzi są poprawne - Art. 7a PGIK

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/05/11 20:28 #14733

 • rafoj
 • rafoj Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 25
Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega grzywnie
b. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2
c. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

d. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5
Według mnie tylko c , ponieważ zawiera całą treść zapisu Kodeks karny Art. 277 , ale może klucz GUGiK taką daje odpowiedz.


W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są miedzy innymi::
Wybierz jedną lub więcej:
a. mapy topograficzne w skali 1:10 000
b. mapy ogólnogeograficzne w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:100 000
c. kopie baz danych pozyskane z powiatowej części zasobu

d. wyciągi z operatów szacunkowych
Według mnie tylko c , ale wiem ze według klucza GUGiK jeszcze b ( w skali mapy 1:100 000 brakuje jednego 0 i stąd ta odpowiedz jest zła ) ale w testach występuje jako prawidłowa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez rafoj.
Czas generowania strony: 0.181 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się