admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak jest dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej? W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię 2024/02/15 11:33 #22628

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 627
 • Otrzymane podziękowania: 382
...

Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak jest dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej? W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię ?

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 26. Uzbrojenie działki
1. Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków wymienionych w § 56 – także telekomunikacyjnej.
2. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.
3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

 

W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Studnia jest elementem bazy GESUT.

studnia

studnia glebinowa

 

 W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię ?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 31

Studnia, której przeznaczeniem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia, powinna być zlokalizowana w odległości (odległości należy liczyć od osi studni) co najmniej:

 • 5m od granicy działki,
 • 7.5m od osi rowu przydrożnego,
 • 15m od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gromadzenia nieczystości
 • 30m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli są odprowadzane ścieki oczyszczone biologicznie)
 • 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków),

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak jest dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej? W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię 2024/04/24 14:54 #22629

 • niv0815
 • niv0815 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 1
mam wrażanie, że odpowiedź na ostatnie pytanie o odległośc od drogi jest trochę nie na temat. Co prawda w przedmiotowym rozporządzeniu nie znazłem wymagań na odlegość studni od drogi ale może ktoś wie czy w innym akcie prawnym są stosowne zapisy?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie warunki musi spełniać budynek jednorodzinny jeśli brak jest dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? W jakiej bazie i jak przedstawia się studnie na mapie zasadniczej? W jakiej odległości od drogi publicznej można wybudować studnię 2024/05/08 18:50 #22743

 • Frelo
 • Frelo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 1
Istnieje obowiązek aby działka do celów budownictwa mieszkaniowego miała dostęp do drogi publicznej. Skoro tak to droga publiczna musi graniczyć z działką na której jest studnia, zatem odp 5m od granicy działki w domyśle od granicy działki do której przylega droga publiczna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.095 s.