admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym... 2023/03/10 11:30 #21590

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 627
 • Otrzymane podziękowania: 382
Jakie wymogi formalne, wynikające z przepisów prawa, powinna...

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym fragmencie mapy porównania z terenem? Jakie informacje powinna zawierać ta dokumentacja i w jakie postaci powinna zostać przekazana? Jakie wymogi formalne, wynikające z przepisów prawa, powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego?

 

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym fragmencie mapy porównania z terenem?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 36. Elementy operatu technicznego
Operat techniczny zawiera:
1) spis treści;
2) sprawozdanie techniczne;
3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona;
4) mapę porównania z terenem (jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne);
5) wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;
6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały;
7) w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu klasyfikacyjnego oraz opisy odkrywek glebowych;
8) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
9) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
10) kopie dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 1.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym... 2023/11/19 00:29 #21591

 • AgnieszkaPietryga
 • AgnieszkaPietryga Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
odpowiedz moim zdaniem jest niepełna

§35.1-3 standardy
1. Dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów syt-wys. Powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu do organy SGiK oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
2. Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF, opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.
3. Podpisanie operatu technicznego przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu w rozumieniu art 42 ust v4 ustawy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym... 2024/02/03 20:00 #22064

 • Agataluk
 • Agataluk Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 0
W prawie budowlanym jest jeszcze mowa "o zgodności z projektem" jako obowiązkowa informacja na mapie z inwentaryzacji powykonawczej:
Art.57. 1
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest zobowiązany dołączyć:
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym... 2024/02/03 21:00 #22065

 • ciacho23
 • ciacho23 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 38
 • Otrzymane podziękowania: 7
Ale gdzie w powyższym przepisie masz napisane, że  informacja "o zgodności z projektem" znaleźć ma się NA mapie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.074 s.