admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia... 2023/03/09 12:18 #21538

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 629
 • Otrzymane podziękowania: 393
...

W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia? Jaka powinna być skala i treść tego opracowania? Jakie są ograniczenia związane z redakcją? Jakie warunki usytuowania powinny być zachowane przy budowie budynku gospodarczego w zabudowie jednorodzinnej w stosunku do granicy działki?

 

W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia? Jaka powinna być skala i treść tego opracowania? Jaka powinna być skala i treść tego opracowania? Jakie są ograniczenia związane z redakcją

Rolnik będzie potrzebował mapę do celów projektowych.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 34. 3. Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący:

...

Art. 27a. Obowiązki inwestora i kierownika budowy w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego
W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:
1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 32. Treść i skala mapy do celów projektowych
1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.
2. Treść i skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego.
3. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę.

 

Jakie warunki usytuowania powinny być zachowane przy budowie budynku gospodarczego w zabudowie jednorodzinnej w stosunku do granicy działki?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 12. Odległości budynków od granicy działki 

1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
...
4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:
1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3 (dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi).
10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia... 2023/11/10 05:29 #21539

 • marcinjaniec
 • marcinjaniec Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 2
odpowiedz na pytanie chyba już nie aktualna ze względu na nowelizację prawa budowlanego które przewiduje budowę jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych do 150m2 zabudowy bez pozwolenia i zgłoszenia robót budowlanych. Art. 29 ust. 2 pkt 33

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia... 2024/02/02 13:45 #22059

 • Marcin92
 • Marcin92 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dlatego można by dodać jeżeli budynek spełnia wymagania Art 29 ust 2 pkt 33 to nie potrzeba żadnego opracowania. Jeżeli nie spełnia to wymaga wymaga MDCP

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.053 s.