admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/10 12:26 #20377

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 534
 • Otrzymane podziękowania: 298
Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega...

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jaki jest cel wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i jaki dokument powstaje w wyniku tych prac? W jaki sposób oblicza się powierzchnię zabudowy?

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia budowy organowi admisnitracji architektoniczno-budowlanej.

Art. 29. Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, budowa:

...

15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/12 23:17 #20378

 • mjichau
 • mjichau Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 1
Jest błąd w odpowiedzi, przekracza 35m2, więc wymaga pozwolenia a co za tym idzie inwentaryzacji.
Za tę wiadomość podziękował(a): MalyWielki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/13 08:27 #20379

 • mars
 • mars Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czyli na działce która ma dajmy na to 800m2, takich budynków do 35m2 może powstać trzy. Też tak to rozumiecie?  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/17 22:55 #20408

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 39
Tak, mogą być trzy. Ale nie mogą być zbudowane jeden obok drugiego. Na powierzchni 500 m2 można postawić dwa (nawet jeden obok drugiego), a z drugiej strony działki na powierzchni 300 m2 jeden budynek gospodarczy. Wtedy warunek jest zachowany, że jak się patrzy z każdej strony, to na tych 500 m2 są dwa budynki gospodarcze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/19 10:37 #20410

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 534
 • Otrzymane podziękowania: 298

Jest błąd w odpowiedzi, przekracza 35m2, więc wymaga pozwolenia a co za tym idzie inwentaryzacji.
 
Odpowiedź jest dobra. Budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

To samo z inwentaryzacją
Art. 43 pb. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie i inwentaryzacja powykonawcza
1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26. - ganek jest opisany w pkt 15
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 25.
1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
4. (uchylony)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/19 11:30 #20411

 • MalyWielki
 • MalyWielki Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 7

Jest błąd w odpowiedzi, przekracza 35m2, więc wymaga pozwolenia a co za tym idzie inwentaryzacji.

 
Odpowiedź jest dobra. Budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

To samo z inwentaryzacją
Art. 43 pb. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie i inwentaryzacja powykonawcza
1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26. - ganek jest opisany w pkt 15
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 25.
1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
4. (uchylony)
Moim zdaniem źle interpretujesz zapisy w Art. 29...
Jeśli mamy ganek o powierzchni 42m czyli jest większy niż 35m2!!!
Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

Do 35m2 czyli 42m2 jest powyżej tej wartości a więc: wymaga pozwolenia na budowę i inwentaryzacji również!
Za tę wiadomość podziękował(a): palomaa1207@gmail.com, magdowczenko

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/19 12:37 #20412

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 102
 • Otrzymane podziękowania: 27
Wymaga pozwolenia na budowę bo przekracza pow. 35 m^2, zgadzam się. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/19 19:26 #20417

 • magdowczenko
 • magdowczenko Avatar
 • Z dala
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Art. 28.1 Ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie nie ma zastosowania przepis z art. 29. Ust. 1 pkt 15 Ustawy Prawo Budowlane, gdyż ganek ma powierzchnie większą niż 35m2.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega... 2023/03/22 20:05 #20449

 • Maniaa
 • Maniaa Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Podany w treści pytania przydomowy ganek jest powyżej 35m^2 dlatego też wymagane jest pozwolenie na budowę, a co za tym idzie również i inwentaryzacja powykonawcza.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.057 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się