admin@uprawnienia-geodezyjne.pl
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? 2022/02/25 12:49 #18949

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 629
 • Otrzymane podziękowania: 393
Czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie...

Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? Czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków) muszą być określone tylko metodą niwelacji technicznej względem odpowiednich punków osnów wysokościowych? Czy też dopuszczalny jest pomiar wysokościowy takich szczegółów terenowych przy użyciu np. odbiornika satelitarnego GNSS lub innej techniki pomiarowej? Kto o tym decyduje?

 

Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych?

Rozporządzenie w sprawie standardów

§ 19. Przedmioty geodezyjnego pomiaru wysokościowego
1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety.
2. W przypadku naziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są:
1) przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych;
2) elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu.
3. W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:
1) dna studzienek i komór kanalizacyjnych;
2) dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych;
3) osie pozostałych przewodów rurowych niewymienionych w pkt 1 i 2, a także górne powierzchnie rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów;
4) górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli;
5) górne powierzchnie i dna kanałów, komór i studni sieci uzbrojenia terenu innych niż kanalizacyjne;
6) załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górnych powierzchni rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów.
4. Pikietami mogą być punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę, w tym charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu.
5. Przedmiotem pomiaru wysokościowego, na wniosek uczestników procesu budowlanego, mogą być także inne niż wymienione w ust. 1–3 szczegóły terenowe.

 

Zgodnie z przytoczonym paragrafem pomiarowi wysokościowemu z dokładnością 0.02 m podlegają dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych. W rozporządzeniu nie ma nic napisane, że pomiarowi wysokościowemu podlegają budowle podziemne. W przypadku szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków możemy pomierzyć tylko dna wlotów i wylotów. Rozporządzenie w sprawie bazy GESUT wyróżnia szambo kod SUKM oraz oczyszczalne ścieków kod SUKD jako odrębne obiekty. Studnia kanalizacyjna (SUKS) i komora podziemna (kod SUPK) to coś innego. Należy też pamiętać, że na wniosek uczestników procesu budowlanego, przedmiotem pomiaru wysokościowego mogą być inne elementy uzbrojenia terenu.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? 2024/05/16 21:47 #22840

 • geo123
 • geo123 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 1
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale:
Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szamba nie zaliczają się do urządzeń kanalizacyjnych?
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 2 pkt. 14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Par. 20 Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem pkt osnowy geodezyjnej Lub pomiarowej z dokładnością nie mniejsza niż:
1)  0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych
2) 0,05 m dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? 2024/05/16 22:26 #22841

 • aga__
 • aga__ Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 87
 • Otrzymane podziękowania: 80
Ja się przychylam do takiego stanowiska:

uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...021-r?start=60#15889
Za tę wiadomość podziękował(a): Emcia29, geo123

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.051 s.