Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/26 22:08 #18402

 • hubert701
 • hubert701 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Hej, mam pytanie odnośnie tych pięć przykładów obiektów, jakieś pomysły? Jest to pytanie nr 15.

Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych czynności w terenie? Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do tzw. prac przygotowawczych. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/27 19:40 #18418

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 8
art.29.4 ustawa Prawo Budowlane
Za tę wiadomość podziękował(a): hubert701

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/27 20:07 #18419

 • macbal999
 • macbal999 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 5
Ja bym celował bardziej w Art. 29.2. W pytaniu chodzi o wyznaczenie czyli wytyczenie, do tyczenia potrzebny jest projekt zagospodarowania działki albo plan sytuacyjny. Tyczymy obiekty, które są podane w art. 43.1 czyli wymagające pozwolenia na budowę lub wybrane obiekty z punktu 2 na zgłoszenie. Teoretycznie można by było wypisać też te obiekty z Art. 29.1, które nie są wymienione w Art 43.1 punkt 2 ale w ustępie 2 jest napisane że 2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania ust. 1 czyli tyczenia również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. Tak wiec lepiej  jest podać obiekty z art. 29.2.
Dobrze rozumuję?
Za tę wiadomość podziękował(a): hubert701

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/27 23:42 #18423

 • direk86
 • direk86 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 7
Nikt o tym nie wspomina ale wg. mnie podstawą jest co innego, dokumentem niezbędnym aby geodeta mógł przystąpić do tyczenia jest decyzja o pozwoleniu na budowę - prawomocna lub zgłoszenie. Tyczenie to prace przygotowawcze, prace przygotowawcze mogą być prowadzone tylko na terenie objętym DOPNB lub zgłoszeniem - w przeciwnym wypadku geodeta złamie prawo. Plan zagospodarowania niezbędny jest do geodezyjnego opracowania projektu, a w pytaniu jest mowa o przystąpieniu do tyczenia. Na egzaminie napisałbym oczywiście i o pozwoleniu, zgłoszeniu i o planie zagospodarowania, żeby wstrzelić się w zamysł komisji.
Za tę wiadomość podziękował(a): hubert701

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/28 16:34 #18431

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 8
Pytanie jest dla których robót budowlanych a art.29.2 mówi o budowie a nie jak art.29.4 wykonywaniu robót budowlanych
Za tę wiadomość podziękował(a): hubert701

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/04/28 17:11 #18432

 • macbal999
 • macbal999 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 5
Roboty budowlane to też budowa. Art.29.4 mówi o przebudowie, remoncie i instalowaniu. Tam się nic nie tyczy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/06 10:53 #18477

 • Katarzyna O
 • Katarzyna O Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 0
27. Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej. Kto wydaje taką decyzję oraz z jakich części się składa i jakie przepisy o tym stanowią.
 Ustawa o planowaniuArt. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.2a.16) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego§ 9. 1. Warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstową i graficzna.
myślicie ze jest to pełna odpowiedz na to pytanie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/05/06 21:24 #18482

 • hubert701
 • hubert701 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
W ten sam sposób odpowiedziałem, wydaje mi się, że jest dobrze :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.134 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się