admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:36 #17437

 • Betty671
 • Betty671 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
15. Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów 
budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych
czynności w terenie? Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę 
wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do 
tzw. prac przygotowawczych.

Czy ktoś dysponuje wiedzą, o jakie pięć przykładów tutaj chodzi? I jaki to dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł wytyczyć obiekt budowlany? Standardy podają, że tyczenie wykonuje się na podstawie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub planu sytuacyjnego. Zgłupiałam, totalny brak pomysłu 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 18:59 #17438

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

15. Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów 
budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych
czynności w terenie?
Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę 
wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do 
tzw. prac przygotowawczych.

Czy ktoś dysponuje wiedzą, o jakie pięć przykładów tutaj chodzi? I jaki to dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł wytyczyć obiekt budowlany? Standardy podają, że tyczenie wykonuje się na podstawie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub planu sytuacyjnego. Zgłupiałam, totalny brak pomysłu 

ja bym celował w to:
Art. 29. 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
...
PB

Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych czynności w terenie?
§ 21. 1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: 
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 
standardy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 19:13 #17439

 • Betty671
 • Betty671 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 2
Dzięki za opinię :)

Czyli wymieniłbyś 5 z tych wymienionych w art. 29 ust. 1 PB budów? Np. wolno stojący garaż, przydomowy ganek o powierzchni 20m^2, boisko szkolne etc.?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 19:58 #17442

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

Dzięki za opinię :)

Czyli wymieniłbyś 5 z tych wymienionych w art. 29 ust. 1 PB budów? Np. wolno stojący garaż, przydomowy ganek o powierzchni 20m^2, boisko szkolne etc.?

z 29. 4 
5 przykładów gdzie jest najmniej przepisywania bym wybierał 

Art. 29. 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
1) przebudowie: 
a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2, 
c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 
d) urządzeń budowlanych; 
2) remoncie: 
a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 
– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę 
– w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 
b) urządzeń budowlanych; 
3) instalowaniu: 
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 
b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 
c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych; 
4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 
PB
Za tę wiadomość podziękował(a): Betty671

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/06 20:47 #17443

 • sernik92
 • sernik92 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 2
15. Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów 
budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych
czynności w terenie?
Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę 
wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do 
tzw. prac przygotowawczych


A czy w tym pytaniu nie chodzi o to, że wytyczenie powinien zapewnić kierownik budowy, a dokumentem niezbędnym do wyznaczenia jest decyzja pozwolenia na budowę (art. 28.1 PB)?
Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

Czy bardziej chodzi o to, że wyznaczenie wykonuje się na podstawie projektu zagospodarowania działki/terenu bądź planu sytuacyjnego (wg standardów)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/07 09:32 #17448

 • lukk79
 • lukk79 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 0

geokr post= napisał: 17399 userid0

jeszcze mape zasadnicza

Możesz tutaj podać artykuł/paragraf ?

=5976

po prostu, wydaje mi sie, ze art. 2 PGiK, ust. 7 daje mozliwosc wykorzystania mapy zasadniczej do opracowania projektu, np. pozyskujac dane do granic albo innych szczegolow terenowych

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez lukk79.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/07 22:28 #17479

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

15. Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów 
budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych
czynności w terenie?
Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę 
wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do 
tzw. prac przygotowawczych


A czy w tym pytaniu nie chodzi o to, że wytyczenie powinien zapewnić kierownik budowy, a dokumentem niezbędnym do wyznaczenia jest decyzja pozwolenia na budowę (art. 28.1 PB)?
Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

Czy bardziej chodzi o to, że wyznaczenie wykonuje się na podstawie projektu zagospodarowania działki/terenu bądź planu sytuacyjnego (wg standardów)
 
Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych?
Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.
1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora.
PB

Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych czynności w terenie?
Ja bym się skłaniał że prawidłową odp. są standardy § 21.1-2
W przypadku robót na „zgłoszenie” nie ma decyzji o pozowaniu na budowę więc niezbędnymi dokumentami będą § 21.1-2, wg mnie w tym jak i w robotach na pozwolenie na budowę.

dopisanie mapy zasadniczej do pytania „Jaki dokument jest niezbędny” wg mnie byłoby błędem dlatego że jest to ujęte w standardach § 21.2
§ 21. 2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 09:47 #17484

 • Niedzwiad
 • Niedzwiad Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 14
Geokr u mnie dochodzi do takiej sytuacji, że chcąc przyłączu zmienić status na nieczynny muszę mieć podpis właściciela na mapie porównania.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 16:13 #17486

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24

Geokr u mnie dochodzi do takiej sytuacji, że chcąc przyłączu zmienić status na nieczynny muszę mieć podpis właściciela na mapie porównania.

 

Świetnie.  W jakiś sposób te swoje wymagania podpierają przepisami ? Wydaje mi się, że w tym pytaniu będzie jednak chodziło o informację (GESUT)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 18:15 #17491

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17
10.Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku o którym mowa w art. 24 ust 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w sytuacji gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku prac geodezyjnych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, a zleceniodawcą tych prac nie są właściciele nieruchomości objętych tymi zmianami?
Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze dezycji administracyjnej. (ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – art.24.2c)
Stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. (ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego – art.28)
Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. (ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego – art.29)
W związku z tym, co do zasady, stronami postępowania administracyjnego są podmioty wykazane w art.20.2 pkt 1:
Właściciele nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, a których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów dla innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. (ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – art.20.2 pkt 1)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 19:18 #17494

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 17

12. Geodeta w trakcie realizacji pracy geodezyjnej ustalił, że sieć uzbrojenia terenu jest nieczynna. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu? Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku? Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?  Prawo telekomunikacyjneArt.2. 27b)przyłącze telekomunikacyjne:a)odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym, Standardy techniczne:§  20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:1)0,02 m - dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;2)0,05 m - dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;3)0,1 m - dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii 1z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu §  5. 2. Dla obiektów istniejących w GESUT zapisuje się informację dotyczącą stanu eksploatacji jako czynny lub nieczynny. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu?
 
Wydaje mi się, że definicja przyłacza powinna być z rozporządzenia w sparawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - tym bardziej, że Prawo Telekomunikacyjne nie obowiązuje w wykazie aktów prawnych
Przyłącze telekomunikacyjne do budynku – odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w budynku. (rozporządzenie w sparwie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – par.3 pkt 11)
Za tę wiadomość podziękował(a): ana608

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 21:00 #17497

 • sernik92
 • sernik92 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 2
74. Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?

Czy w przypadku pogrubionej części pytania wystarczy wspomnieć o paragrafie 18 rozp. w sprawie standardów, czy jeszcze jakiś inny akt to reguluje?

§ 18. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:
1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m;
2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m;
3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy punkty szczegółów terenowych określają jednocześnie przebieg granicy działki ewidencyjnej.

 Dodatkowo do której grupy należy krawężnik? Należy traktować go jako element zagospodarowania terenu czyli II grupa, czy źle myślę? Sam już zgłupiałem ;)
----

13. Proszę podać, jakie są ogólne zasady pomiaru drzew oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy podczas prac geodezyjnych, mających na celu wykonanie mapy do celów projektowych?

Podzielicie się pomysłem wg aktualnych przepisów?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 22:07 #17504

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24
Krawężniki do szczegół pierwszej grupy dokładnościowej.

Aktualnie w przepisach nie ma regulacji na temat pomiaru drzew oraz pomijaniu wybranych ogrodzeń.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 22:18 #17508

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 63
 • Otrzymane podziękowania: 11

74. Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?

Czy w przypadku pogrubionej części pytania wystarczy wspomnieć o paragrafie 18 rozp. w sprawie standardów, czy jeszcze jakiś inny akt to reguluje?

§ 18. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:
1) w przypadku szczegółów terenowych I grupy – 0,10 m;
2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m;
3) w przypadku szczegółów terenowych III grupy – 0,50 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy punkty szczegółów terenowych określają jednocześnie przebieg granicy działki ewidencyjnej.

 Dodatkowo do której grupy należy krawężnik? Należy traktować go jako element zagospodarowania terenu czyli II grupa, czy źle myślę? Sam już zgłupiałem ;)
----

13. Proszę podać, jakie są ogólne zasady pomiaru drzew oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy podczas prac geodezyjnych, mających na celu wykonanie mapy do celów projektowych?

Podzielicie się pomysłem wg aktualnych przepisów?

Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?
tak samo bym dał § 18. 1 bo nic innego nie kojarzę co można byłoby dodać

Dodatkowo do której grupy należy krawężnik? Należy traktować go jako element zagospodarowania terenu czyli II grupa, czy źle myślę?
krawężnik należy do do 1 grupy
§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa - szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
standardy


13. Proszę podać, jakie są ogólne zasady pomiaru drzew oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy podczas prac geodezyjnych, mających na celu wykonanie mapy do celów projektowych?

ja bym to ugryzł tak:

Proszę podać, jakie są ogólne zasady pomiaru drzew
§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
§ 6. 2) II grupa - szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności:
c) elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe;
§ 16. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
2) 0,30 m ̶ w przypadku szczegółów terenowych II grupy;
§ 18. 1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pomija się punkty szczegółu terenowego, których odchylenie od linii prostej konturu tego szczegółu sytuacyjnego, ustalonej przez dwa sąsiednie pomierzone punkty, nie przekracza:
2) w przypadku szczegółów terenowych II grupy – 0,30 m;
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy punkty szczegółów terenowych określają jednocześnie przebieg granicy działki ewidencyjnej.
§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
2) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
standardy


oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy
na moje "oko" to pytanie jest tak samo podchwytliwe jak to:
pyt. nr 19 z 2021 - "W jakich sytuacjach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu można wykonać po ich zakryciu (po zasypaniu ziemią)?"

to bym opisał tak:
§ 32.1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.
3. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę.
standardy

Przy wykonywaniu MDCP należy mierzyć wszystkie ogrodzenia trwałe które nalezą do elementów bazy BDOT500 pod oznaczeniem kodu OTOO.
BDOT i MZ

czy trafna interpretacja ... 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe 2021- zakres 1 2022/02/08 22:28 #17511

 • geokr
 • geokr Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 51
 • Otrzymane podziękowania: 24


oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy
na moje "oko" to pytanie jest tak samo podchwytliwe jak to:
pyt. nr 19 z 2021 - "W jakich sytuacjach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu można wykonać po ich zakryciu (po zasypaniu ziemią)?"

to bym opisał tak:
§ 32.1. Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.
3. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole graficzne obiektów właściwe dla treści mapy zasadniczej, a jeżeli na mapie występują również inne obiekty, należy na niej umieścić stosowną legendę.
standardy

Przy wykonywaniu MDCP należy mierzyć wszystkie ogrodzenia trwałe które nalezą do elementów bazy BDOT500 pod oznaczeniem kodu OTOO.
BDOT i MZ

czy trafna interpretacja ... 

To pytanie było najprawdopodobniej zadane w czasie obowiązywania starego rozporządzenia BDOT.
W starym rozporządzeniu był zapis
6. Do klasy obiektów KTOK nie pozyskuje się ogrodzeń wewnętrznych na terenach ogrodów działkowych, ogrodów zoologicznych, cmentarzy, zakładów przemysłowych

 
Za tę wiadomość podziękował(a): rysy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.108 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się