Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

pyt. nr 24 - 2020 (zak. 1), Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków 2022/01/03 19:33 #17055

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 19
 • Otrzymane podziękowania: 4
całe pytanie brzmi:
Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, identyfikacja punktów narożnych). 

może ktoś rzucić okiem czy taka odpowiedź po zmianach w prawie będzie ok?
zastanawia mnie "identyfikacja punktów narożnych" co do tego można dopasować?

§ 3. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie dokładności położenia punktów szczegółów terenowych i spełnienie warunków wykonywania pomiarów, określonych w § 16 oraz § 20, z uwzględnieniem zasad określonych w § 18.
§ 5. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne,
c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;
2) II grupa szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne, w szczególności:
a) budowle i urządzenia ziemne w postaci nasypów, wykopów, grobli, zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, rowów, kanałów oraz sztuczne zbiorniki wodne,
b) podziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu,
c) elementy zagospodarowania terenu, w szczególności: parki, zieleńce, trawniki, place zabaw i wypoczynku, skwery, pojedyncze drzewa oraz boiska sportowe;
§ 16. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,10 m ̶ w przypadku szczegółów terenowych I grupy;
2) 0,30 m ̶ w przypadku szczegółów terenowych II grupy;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

pyt. nr 24 - 2020 (zak. 1), Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków 2022/01/09 21:53 #17088

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 1
Ja bym opisał że należy mierzyć zgodnie z zasadą wyznaczania pola powierzchni zabudowy, które określa się wg numerycznego opisu konturu budynku (definicja w rozp. W sprawie EGIB "Dane ewidencyjne dotyczące budynku".

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.109 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się