Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

W tr akcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być 2018/05/08 21:50 #7357

 • sebastian_z
 • sebastian_z Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 74
 • Otrzymane podziękowania: 8
W trakcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby
fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę
wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być przeprowadzone
w celu uregulowania stanu prawnego, biorąc pod uwagę że grunty zostały zajęte pod drogę
w roku 1998. Jaka dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona i w oparciu o jakie przepisy?

01.01.1999 grunty pozostające we władniu Skarbu państwa i zajęte pod drogi publiczne stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa . Czyli teraz tak jak to się stało, że teraz wznowiona działka wychodzi w drodze wojewódzkiej? Zrobili wpisy w KW (oczywiście musiała być zgoda właściciela), że część działki jest przeznaczona na drogę wojewódzką a nie było zrobionego podziału nieruchomości i odłączenia tej części drogowej z KW? Czy to możliwe? Teraz żeby uregulować stan prawny nieruchomości należałoby zrobić podział nieruchomości w trybie specustawy drogowej? Chyba, że podział w trybie UoGN art. 95 pkt 3?
Dużo pytań !

Zapraszam do dyskusji:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez sebastian_z.

W tr akcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być 2019/12/13 08:00 #11253

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
a to nie z tego art. 73?

Art.73.1. Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
2.Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca:
1)gmina -w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
2)Skarb Państwa -w odniesieniu do pozostałych dróg.
3.Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody.
3a.Jeżeli istnieje konieczność określenia granic nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się decyzji o podziale nieruchomości.
4.Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
5.Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W tr akcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być 2020/03/06 09:09 #12273

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 194
 • Otrzymane podziękowania: 15
Ktoś ma pomysł na to pytanie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W tr akcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być 2020/03/06 15:34 #12280

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Z dala
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 322
 • Otrzymane podziękowania: 133
Padło podobne w tej sesji, art. 73 ustawa reformująca adm publiczną

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W tr akcie wznowienia znaków granicznych nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej geodeta stwierdził, że część nieruchomości jest zajęta pod drogę wojewódzką. Proszę omówić jakie procedury powinny być 2022/01/13 22:37 #17111

 • reveel
 • reveel Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy ktoś ma odpowiedź na to pytanie? Wiadomo,że art 73 ale dokładnie jak ma wyglądać procedura? Czy należy wykonać mapę z projektem podziału? W jakim trybie? art 95 pkt 3 uogn ? Do kogo występuje właściciel nieruchomości z roszczeniem? Na czyj wniosek będzie podział?.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.113 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się