admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/21 09:45 #20434

 • Antek
 • Antek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Gmina chce kupić nieruchomość od prywatnego właściciela. Według jakich zasad należy przyjąć granice tej nieruchomości? Jakie są możliwe sposoby postępowania, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków stwierdzimy błędy w ustaleni tej granicy? Ktoś ma pomysł na odpowiedz ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/23 00:02 #20456

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 28
Gmina chce kupić nieruchomość od prywatnego właściciela. Według jakich zasad należy przyjąć granice tej nieruchomości? 

Zasady przyjmowania granic nieruchomości nabywanych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego reguluje artykuł 26 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Art26.1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1

 Jakie są możliwe sposoby postępowania, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków stwierdzimy błąd w ustaleniu tej granicy?  

Jeśli w ewidencji gruntów stwierdzimy błąd to powinniśmy poprawić zapisy w ewidencji zgodnie z przepisami o prowadzeniu ewidencji gruntów. Szczegółowo opisuje to §30 i 31 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

§ 30 Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się na podstawie:

1) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby:
a) postępowania rozgraniczeniowego,
b) postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów,
c) postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
d) postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
e) podziału nieruchomości
,f) wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

2) innych materiałów zasobu dotyczących przebiegu granic;

3) dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji.

§ 31. Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
Za tę wiadomość podziękował(a): socik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kacper1992.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/23 22:54 #20463

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 79
 • Otrzymane podziękowania: 39
Dopisałem na egzaminie z kodeksu cywilnego że wymagana jest forma aktu notarialnego. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/29 16:16 #20547

 • Luckyluck
 • Luckyluck Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 4
Czy to faktycznie tylko tyle? Czy to na pewno jest prawidłowa odpowiedź? Może ktoś coś jeszcze dorzuci bo mam spore wątpliwości.....

" § 30 Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się na podstawie.... "
Wydaje mi się, że modernizacja i bieżąca aktualizacja to nie jest to samo co w pytaniu "stwierdzenie błędu w ustaleniu". W poprzednim rozporządzeniu było napisane w § 37 że jeżeli "brak jest dokumentacji lub dane w niej zawarte są niewiarygodne". A teraz jest tylko info o dokładności. Skoro granica została ustalona i pomierzona na osnowę to jest określona z wymaganą dokładnością. Jak więc błąd w ustaleniu podciągnąć pod § 31 (aktualnego rozporzadzenia). Według poprzedniej wersji rozporządzenia tak, ale teraz ?
§ 31 Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów.... No a przecież są skoro było ustalenie. 
​​​​​​​Czy czasem nie zostaje już tylko rozgraniczenie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/29 16:27 #20548

 • Luckyluck
 • Luckyluck Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 4
Znalazłem. Wygląda na to że jednak mam rację.
Odpowiedź prawidłowa  na pytanie Jakie są możliwe sposoby postępowania, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków stwierdzimy błąd w ustaleniu tej granicy?   jest tylko rozgraniczenie.
Jest artykuł    geoforum.pl/news/31691/do-rpo-w-sprawie-...biegu-granic-dzialek    gdzie jest to wyjaśnione.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/29 18:37 #20549

 • niema
 • niema Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 19
 • Otrzymane podziękowania: 5
Koledzy i koleżanki możecie mi podać jaki zakres UoGN przyswajacie do 2ki? W wykazie aktów prawnych z Gugik z roku 2020 nie ma np art 26 który jest w odpowiedzi na to pyt wykorzystywany:/

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/29 23:29 #20552

 • Kacper1992
 • Kacper1992 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 28
Tak, szczerze to ten artykuł nic nie wyjaśnia ... ok, podświadomie również czuje, że błędne ustalenie można poprawić tylko przez rozgraniczenie, ale podstawy prawnej nie znalazłem. Być może to przeświadczenie wynika, z racji tego, że o rozgraniczeniu mowa w ustawie Prawo Geodezyjne a o ustaleniu w jakimś tam rozporządzeniu Egib.

Chociaż teraz jak tak sobie myślę .... to jest art 39 Prawa geodezyjnego
Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, moga być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego [...] Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. 

Więc może tylko przez sąd? 

No bo z drugiej strony rozgraniczenie za wiele nam nie pomoże. 
Przy rozgraniczeniu Geodeta bierze pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty ... No i znajdzie wkopane kamienie i dokumenty w ośrodku z trefnego ustalenia. Trefne bo trefne, ale dokumenty z podpisami w protokole. Wiec składa dokumnetację z rozgraniczenia, a wójt wydaje decyzje o rozgraniczeniu (bo nie ma podstaw do przekazania Sądowi - rozgraniczenie na podstawie dowodów), a osoba nie zadowolona odwołuje się do Sądu.

Drugi tryb i znowu sąd ... 

Na egzaminie chyba pójdę w tę stronę ... póki co :) 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Kacper1992.

Zakres 2 pytanie 6 z 2022r 2023/03/31 09:47 #20569

 • pawelgruziel
 • pawelgruziel Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 1
A  §40. Standardów technicznych ma zastosowanie w tej sytuacji??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.050 s.